Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak lehce zpřístupnit půdu vašeho pasivního domu?

Úspora energie je v současné době jedním z předních stavitelských témat. Stále tak přibývá těch, kteří se rozhodli pro stavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu. A i tyto stavby mají půdní prostory, do kterých mohou majitelé domů vstupovat díky skládacím schodům, které splňují přísné parametry nízkoenergetických staveb.

Stahovací schody Aristo

Schody Aristo. Zdroj J.A.P.
Schody Aristo. Zdroj J.A.P.
Stahovací schody Kombo. Zdroj J.A.P.
Stahovací schody Kombo. Zdroj J.A.P.

Je všeobecně známo, že pasivní a nízkoenergetické stavby mají přísné požadavky na vnitřní zařízení a technologie. Důvod je zřejmý, vše totiž musí dohromady splňovat přísná energická kritéria, tak aby dům vykazoval téměř nulovou energetickou spotřebu. Řešením jsou protipožární půdní stahovací schody Aristo v zatepleném provedení. „Jejich konstrukce má hodnotu tepelného prostupu U = 0,66 W/m2.K, přičemž norma u pasivních domů stanovuje tuto hodnotu na maximu U = 0,8 W/m2.K. Takto nízkého tepelného prostupu bylo u schodů Aristo docíleno tepelnou a protipožární izolací dále spára mezi víkem a rámem je těsněna protipožární zpěnovací páskou a také přidáním horního zatepleného víka, které se otevírá souběžně se spodním,“ uvádí Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., která se zabývá výrobou stahovacích půdních schodů.

Schody Aristo tvoří stahovací rozkládací žebřík, jehož tíhu zmírňují tažné pružiny, které zaručují, aby při otevírání víka nedošlo k prudkému vysunutí schodů a případnému zranění manipulující osoby. „Pro komfortní obsluhu stahovacích schodů slouží pár vinutých tlačných pružin, které odlehčují dva díly samotného žebříku při jeho rozevírání a skládání,“ dodává ještě k vlastnostem schodů Aristo pan Petr Paksi. Velikost otvoru, kterým budete do půdních prostor vstupovat, záleží na vašem výběru. Jsou nabízeny ve čtyřech základních rozměrech 120×60, 120×70, 130×70 a 140×70 cm. Variabilní nejsou jen rozměry vstupního otvoru, ale i délka samotných schodů. Ty mohou díky žebříkovému stylu dosahovat délky v rozmezí od 2,40 m až 3,10 m.

Tip odborníka:

„Pokud chcete protipožární stahovací schody zabudovávat do novostavby, ujistěte se, že jsou zdi i betonové podlahy dostatečně vyschlé. V opačném případě by totiž mohlo vlivem vlhkosti víko stahovacích schodů, stejně jako vše kovové, začít rezavět, což určitě žádný uživatel neuvítá,“ upozorňuje Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., která se výrobou stahovacích schodů zabývá. Skládací schody pro pasivní stavby navíc prošly i protipožárním testem a mají také minimální vzduchovou prostupnost deklarovanou certifikátem.

Jak na montáž stahovacích schodů Aristo?

 1. 1 Závěsná oka. Zdroj J.A.P.
  1 Závěsná oka. Zdroj J.A.P.
  Nasazení instalačních ok – Před vlastní instalací je důležité si zkontrolovat, zda máme všechny potřebné díly a součásti. Začínáme u vlastního rámu, do kterého nasadíme závěsná oka, která slouží pro zavěšení schodiště na zvedací zařízení, umožňující nám jednoduše schody vyzvednout do potřebné výšky. Po vlastní montáži se oka odstraní.
   
 2. 2 Uchycení kotevních šroubů. Zdroj J.A.P.
  2 Uchycení kotevních šroubů. Zdroj J.A.P.
  Montáž kotevních šroubů – Ještě předtím, než celou konstrukci schodů zvedneme do připraveného prostoru ve stropu, je potřeba připevnit na hranách korpusu kotevní šrouby. V již usazeném stavu schodů bychom se později k těmto plochám obtížně dostávali.
   
 3. 3 Usazení do otvoru. Zdroj J.A.P.
  3 Usazení do otvoru. Zdroj J.A.P.
  Usazení do připraveného stropního otvoru – V této fázi musí jedna osoba v horním podlaží vytáhnout konstrukci schodiště do půdního prostoru, a to za pomoci zvedacího zařízení, které jsme ke korpusu schodiště uchytili v předchozím kroku. Druhá osoba pak ve spodním patře kontroluje správné dosazení do otvoru.
   
 4. 4 Demontáž kotevních šroubů. Zdroj J.A.P.
  4 Demontáž kotevních šroubů. Zdroj J.A.P.
  Demontáž pomocných prvků – Poté, co jsme skládací schody usadili do připraveného otvoru, můžeme z hran korpusu odstranit kotevní šrouby z úchytů a pomocná závěsná oka. Otvory, které po těchto pomocných prvcích zůstávají, zakryjeme záslepkami, které jsou samozřejmě součástí každého montážního balíčku.
   
 5. 5 Montáž nosníku. Zdroj J.A.P.
  5 Montáž nosníku. Zdroj J.A.P.
  Připevnění nosníků – O to, aby celá schodišťová konstrukce držela v montážním otvoru přesně na svém místě tak, jak má, se postarají příčné nosníky.
   
 6. 6 Zapěnovaní. Zdroj J.A.P.
  6 Zapěnovaní. Zdroj J.A.P.
  Fixace schodů Aristo – Aby schody ARISTO, mohly bez výhrad plnit svoji úlohu, musíme mezeru mezi stavebním otvorem, do kterého se celá konstrukce zasazuje, a vlastním schodištěm vyplnit montážní protipožární pěnou. Ta kromě izolace a fixace zajistí žebříkovému schodišti také požární odolnost.
   
 7. 7 Zateplovací límec. Zdroj J.A.P.
  7 Zateplovací límec. Zdroj J.A.P.
  Osazení zateplovacího límce – Vysoká izolační funkčnost schodů ARISTO pro pasivní a nízkoenergetické stavby je dána zateplovacím límcem, který umísťujeme do prostoru mezi podlahu místnosti a ochranný dřevěný rám schodů. Límec zároveň vytváří mechanické uzavření montážního meziprostoru.
   
 8. 8a Spojení OSB ramu s dřevěným. Zdroj J.A.P.
  8a Spojení OSB ramu s dřevěným. Zdroj J.A.P.
  8b Nasazení dřevěného rámu. Zdroj J.A.P.
  8b Nasazení dřevěného rámu. Zdroj J.A.P.

  Nasazení dřevěného rámu – Na samotný korpus schodiště musíme nasadit finální dřevěný rám s horním víkem, který se uchytí do OSB rámu pomocí šroubů 12. Pozornost přitom musíme věnovat tomu, aby panty byly na opačné straně, než třmen uchycení pružin, díky kterým se víko otevírá.
   
 9. 9 Montáž táhel otvírání. Zdroj J.A.P.
  9 Montáž táhel otvírání. Zdroj J.A.P.
  Spojení otvíracích táhel s horním víkem – Táhla připevněná k hornímu víku zajistí, že se při otevírání spodního víka půdních schodů souběžně otevře i víko horní.
   
 10. 10 Montáž zábradlí. Zdroj J.A.P.
  10 Montáž zábradlí. Zdroj J.A.P.
  Montáž zábradlí – Abychom se do půdních prostor po stahovacích schodech dostali bezpečně, je součástí dodávky také zábradlí. To připevníme k horní boční části dřevěného rámu.
   
 11. 11 Regulace otevírání spodního víka. Zdroj J.A.P.
  11 Regulace otevírání spodního víka. Zdroj J.A.P.
  Regulace otevírání spodního víka – V dalším kroku musíme zajistit rovnoběžnost horní plochy nášlapů s podlahou. Aby jednotlivé schody byly souběžné s podlahou, musíme spodní víko doladit pomocí regulačních šroubů. Výšková regulace je možná i pomocí spodních nožiček.
   
 12. 12 Zasunutí schodů do víka. Zdroj J.A.P.
  12 Zasunutí schodů do víka. Zdroj J.A.P.
  Jednoduchá obsluha – Obsluha stahovacích půdních schodů ARISTO, není nijak náročná. Schody jsou tvořeny trojdílným žebříkem, přičemž spodní dva díly jsou odlehčené tlačnými a tažnými pružinami. Schody lze snadno složit tak, že jednou rukou přidržíte víko a druhou rukou skládáte schody. Ty lze pak celé zasunout do víka. Dovření a tím skrytí schodiště do stropu zajistí stahovací tyč opatřená plastovou koncovkou.

Více na www.stahovaci-schody.eu

JAP FUTURE s.r.o.
logo JAP FUTURE s.r.o.

Při designerské práci se necháváme volně inspirovat aktuálními světovými trendy. Jednoduchost, střídmost a čistota provedení je pro nás hlavním pracovním východiskem a správnou cestou. Naším hlavním cílem je dodávat na trh stavební prvky vysoké kvality ...