Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Regenerace domů / od 3.8.2009 do 18.4.2011


zpět na aktuální články

18.4.2011
Ing. Jan Štěpánek, Thermo Sanace s.r.o.

Provádění horkovzdušné sanace dřevěných konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem je účinná a ekologická metoda hubení biologických škůdců napadajících dřevo známá především v západních částech Evropy. V případech historických krovů a konstrukcí je tzv. termosanace nejvhodnější účinná a nedestruktivní likvidace dřevokazného hmyzu.

11.4.2011
Ing. Iva Broukalová, Ph.D., Ing. Pavel Košatka, CSc., odborní asistenti katedry betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Text je příspěvkem k tématu rekonstrukcí a revitalizací panelových objektů. Ve dvou příkladech ukazuje možné řešení, jak nahradit ocelové zábradlí lodžií panelových domů soustavy T08B lodžií zděnou.

14.3.2011
Michael Klinski a Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk Oslo

Stejně jako v jiných zemích, i v Norsku se energetické sanace provádějí většinou jen na průměrné úrovni. To na desetiletí blokuje vysoce efektivní úsporná energetická opatření v bytovém fondu, protože další, již energeticky lepší sanace těchto budov bude rentabilní zase až za dlouhou dobu. Myhrerenga je první modernizací norských bytových domů podle koncepce pasivního domu.

7.3.2011
Ing. Jan Antonín, Ing. Jiří Beranovský , Ph.D., MBA, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Lucie Šancová, Ing. Petr Vogel, EKOWATT

Příspěvek popisuje některé výsledky výzkumného úkolu Komplexní rekonstrukce panelových domů do nízkoenergetického standardu, který zpracoval EkoWATT. Je popsán parametrický model umožňující vyhodnocení velkého vzorku virtuálních budov generovaných pravděpodobnostní metodou, případová studie rekonstrukce panelového domu do pasivního standardu s využitím dotace s ekonomickou návratností 8 let a aplikace umožňující testování efektu úsporných opatření.

31.1.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička

Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.

29.11.2010
Ing. Jiří Čech, AB Design Studio

V panelových domech žije téměř třetina občanů ČR a přes 30% domů již prošlo rekonstrukcí, přičemž téměř žádná rekonstrukce nevyužívá skvělý potenciál změny na moderní bydlení s nejvyšším užitným komfortem bydlení 21. století, tedy změny na domy pasivní.

2.8.2010
Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS, a.s.

Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Text je zpracován odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určen projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb.

3.8.2009
Ing. Petr Zahradník, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

S otevřením dotačního programu Zelená úsporám a jeho variantních přístupů k hodnocení budovy vyvstává mnoho otázek, a to zejména v oblasti zateplování a výměny výplní otvorů. V následujícím příspěvku se věnujme hlavní oblasti podpory, kterou je část A. Úspora energie na vytápění.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama