Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FEMONT OPAVA s.r.o. za 25 let realizoval již 1500 montáží halových objektů

Již více jak 25 let se společnost FEMONT OPAVA s.r.o. zabývá na celém území České a Slovenské republiky výrobou a montáží ocelových konstrukcí a hal a také realizací generálních dodávek těchto stavebních halových objektů.

V rámci nabízených služeb spadá do portfolia naší společnosti realizace průmyslových výrobních a skladových objektů, zemědělské haly, sportovní haly, výstavby autosalonu a servisů, administrativní budovy a v poslední řadě nejrůznější atypické konstrukce zásobníkových sil, mostních lávek, výškové konstrukce, aj.

Vždy se snažíme nalézt optimální funkční a architektonické řešení pro vytvoření jedinečného díla. Proto již od samotného návrhu daného stavebního objektu vycházíme a čerpáme ze zkušeností vlastního konstrukčního systému VEDE vhodného jak pro příhradové, tak i pro rámové konstrukce.

Hlavními komponenty systému VEDE je hlavní nosná konstrukce a prvky střešního a stěnového systému. Náš konstrukční systém umožňuje realizaci novostavby, přístavby, vestavby, případně rekonstrukce bez velkých a náročných konstrukčních zásahů do stávající stavby.

Vypracování projektu ocelové konstrukce pro stavební povolení, resp. provedení stavby včetně statického výpočtu, zajistí naše společnost, přičemž vždy je dodržována zásada trvalé spolupráce se stavebním projektantem.
Aby byl po celou dobu realizace zajištěn maximální možný servis poskytnutých služeb investorovi díla, snaží se naše společnost držet veškeré nosné články všech procesů v rámci vlastních kapacit a to od vlastní výroby ocelové konstrukce, zajištění vlastního tryskání oceli a vlastní lakovny, přes vlastní přepravu konstrukcí na stavby až po samotnou realizaci vlastním týmem pracovníků.

S tím vším je ruku v ruce spojena technologická provázanost našich vlastních výrobních služeb našeho celkového výrobního závodu, kde na ploše více jak 8.000 m2 nabízíme a realizujeme dělení oceli, svařování na svařovacím automatu, tryskání oceli, lakování, výrobu klempířských prvků, tvarové pálení na automatech plazma a laser a dále v poslední řadě tvarové ohýbání a zakružování oceli.

Za dobu naší existence postavila naše společnost již více než 1 500 realizovaných halových objektů a to napříč celým územím České a Slovenské republiky.

Tímto bychom na závěr chtěli poděkovat všem našim novým i dlouholetým obchodním partnerům za jejich projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.
FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.