Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová prostorová laboratoř nejenom pro membránovou architekturu

S problematikou lehkých konstrukcí využívajících textilních membrán a fólií nás seznamují zástupci Studia membránové architektury (SMA). Tým tvoří stálí členové, externí spolupracovníci Fakulty stavební a Fakulty architektury a specialisté na navrhování membránových a ocelových konstrukcí. V závěru loňského roku získala Katedra architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze nové pracoviště. Je jím prostorová laboratoř, známější jako Akvárium.

Výuka architektury na FSv klade důraz především na ateliérovou tvorbu. V jejím rámci se studenti seznamují s komplexním procesem navrhování staveb. Součástí profesní přípravy je také osvojování dovedností v práci s moderní počítačovou technikou, která má dnes nezastupitelnou úlohu v procesu navrhování staveb. Důraz je kladen také na klasické pracovní postupy a tvůrčí činnosti s důrazem na individuální vyjádření autora, jak ve dvourozměrném kresebném (viz např. PT 5/2016), tak trojrozměrném modelovém podání návrhu,“ vysvětluje zástupce laboratoře Ing. arch. Aleš Vaněk a ukazuje nové pracoviště.

Rekonstruovaný prostor je vybavený základní pracovní (dílenské nářadí a vybavení, 3D tiskárna, pracoviště pro profesionální fotografování objektů a modelů) a prezentační technikou pro realizace rozměrnějších modelů částí staveb a konstrukcí až do měřítka 1:1, včetně jejich prezentace. Variabilní uspořádání prostoru, vybaveného prezentační technikou s možností projekce a ozvučení, umožňuje zároveň pořádání studentských workshopů či seminářů a menších konferencí s orientační kapacitou do 50 účastníků. Tuto funkci si rekonstruované Akvárium premiérově vyzkoušelo jako jedno z míst konání 2. mezinárodní membránové konference, pořádané v listopadu 2016. Po rekonstrukci poskytuje prostor zároveň pracovní čtyři místa určená především pro prezenční doktorandy.

Dlouhodobé zkušenosti s výukou ukazují potřebu studentů, seznamovat se nejenom s možnostmi navrhování ve zmenšených měřítcích modelů, ale nutnost pochopení základních konstrukčních a typologických principů v reálném prostředí. Tyto zkušenosti vedly ke snahám o realizaci prostoru, ve kterém by bylo možno realizovat části staveb a konstrukcí v reálném měřítku a skutečné velikosti. Pro realizaci této prostorové laboratoře byl vybrán doposud nekoncepčně a spíše sporadicky využívaný prostor Akvária v budově D Fakulty stavební, v níž jsou soustředěny laboratoře, zkušebny a dílny jednotlivých kateder FSv,“ dodává doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, vedoucí Studia membránové architektury.

Nově vybavený prostor zároveň poskytl zázemí pro rozvíjející se Studio membránové architektury. Tato součást Katedry architektury je zaměřena na rozvoj a výuku moderních konstrukcí staveb, se zaměřením na využívání moderních stavebních materiálů, jakými jsou fóliové a membránové konstrukce obvodových plášťů budov a zastřešení nebo prostorové nosné konstrukce typu gridshell či tensegrit. Studenti tak mají možnost seznámit se s konkrétními materiály nejenom díky bohatě zastoupené literatuře, ale především prostřednictvím reálných vzorků, včetně dvou v prostoru instalovaných membrán. Ty zároveň tvoří nejmarkantnější prvek celého prostoru. Spolu s atraktivním nasvětlením prostřednictvím barevně proměnnými RGB LED reflektory je interiér vizuálně atraktivní a zve k návštěvě nejenom studenty a pedagogy Katedry architektury, ale i jiných kateder Fakulty stavební, případně dalších fakult ČVUT, kterým může díky své variabilitě poskytnout atraktivní prostředí pro jejich výuku i další společenské a vzdělávací akce. Bližší informace o možnostech využití prostoru poskytne Ing. arch. Aleš Vaněk z Katedry architektury Fakulty stavební, který je jeho ideovým tvůrcem a zároveň organizuje jeho provoz.

 
 
Reklama