Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Inovace v oblasti parozábran

Pro komfortní bydlení s malou spotřebou energie je mimo dobré tepelné izolace nutno zajistit i vzduchotěsnost obvodového pláště. Parobrzda VARIO® KM Duplex UV umožňuje „dýchání“ budovy a představuje tedy milník ve výstavbě domů. Parobrzda omezuje vnikání vlhkosti z interiéru do konstrukce během zimního období.

V létě reaguje membrána obráceně, umožňuje vysychání vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci jak díky netěsnostem vzduchotěsné vrstvy v interiéru, tak vlivem náhlé změny teploty v exteriéru a následné kondenzaci v rovině pojistné hydroizolace pod krytinou. Aby z konstrukce unikla, je nutné zajistit možnost vysychání. Isover VARIO® nabízí úplný systém parobrzdy a příslušných lepicích a těsnicích produktů. Parobrzda VARIO® KM Duplex UV profesionálním způsobem chrání budovu tím, že umožňuje její dýchání.

Parobrzdy VARIO® – chytré fólie

Parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV byla vyvinuta již před několika lety předními odborníky v Německu. Od té doby se rozšířila prakticky po celé Evropě. Myšlenka byla jasná, vyrobit parozábranu tak, aby fungovala jako parozábrana, když je to třeba (tj. v zimním období) a pokud dojde vlivem chyb v montáži, špatným provedením spojů či jinak k nárůstu vlhkosti v prostoru nad parozábranou, aby byla schopna tuto situaci řešit a mohla pomáhat vysušování dřevěných částí krovu i minerální izolace během léta i směrem do interiéru. Toto úsilí se zdařilo a vyvinula se parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd (od 0,3 do 5 m). Díky unikátnímu složení vznikla parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV, která je navíc díky speciálnímu rounu schopna přilnout ke krokvím podobně, jako funguje suchý zip.

Princip fungování parobrzdy v letním období
Princip fungování parobrzdy v letním období
Princip fungování parobrzdy v zimním období
Princip fungování parobrzdy v zimním období


Parozábranu VARIO® KM Duplex UV bychom měli používat vždy, když chceme mít určitou garanci, že nám konstrukce vyhoví, i v případě ne zcela 100% správně provedené konstrukce (bohužel 100% provedená konstrukce je spíše raritou než standardem). Jde o jakousi pojistku, podobně jako je tomu u airbagu u aut. Airbag pomáhá zachránit život v případě nehody auta, parozábrana Isover VARIO® KM Duplex UV zachránit konstrukci v případě poruchy konstrukce, ale stejně jako airbag není všemocná. Jaké výhody tato parobrzda má:

1. Zabraňuje vnikání vlhkosti

Základní funkce všech parozábran je zabránit pronikání vlhkosti z interiéru do podstřešního prostoru. Tuto základní funkci samozřejmě má i parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV.

2. Zlepšuje vlhkostní režim v konstrukci

Oproti parozábranám či parobrzdám má však Isover VARIO® KM Duplex UV difuzní odpor proměnný v závislosti na množství vlhkosti (relativní vlhkosti vzduchu). Pokud vlhkost nad parobrzdou dosáhne vyšší hodnoty, než je v interiéru, tak se ekvivalentní difuzní tloušťka sd změní tak, že je schopna odvádět nadměrnou vlhkost zpět do interiéru.

3. Systémové řešení

Smyslem parotěsné vrstvy není jen mít ideální parozábranu či parobrzdu, ale mít parotěsnou celou vrstvu v konstrukci. Z tohoto důvodu nechceme zákazníkům nabízet jen jeden výrobek, ale celé systémové řešení. Proto máme k této výjimečné parozábraně i kompletní systém lepicích pásek a dalšího příslušenství, které v kombinaci s parobrzdou Isover VARIO® KM Duplex UV tvoří ideální funkční systém.

4. Garance

Systém jako celek je funkční po celou dobu životnosti stavby. Živostnost stavby se standardně uvádí jako doba 50 let.

V čem je náš systém zajímavý, je především jeho unikátní vlastnost, kterou je proměnlivá ekvivalentní difuzní tloušťka a také funkčnost v obou směrech. To že tyto fólie fungují spolehlivě, na to se lze spolehnout, jelikož je tento systém již 10 let používaný v zahraničí (Německo, Rakousko, atd.) a funguje spolehlivě na všech stavbách, kde byl použit.

Nová vylepšená parobrzda – Isover Vario Xtra

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.