Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akustika systémů lehkých požárně odolných plochých střech na trapézovém plechu PROTECTROOF®

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes dominantně používanou konstrukcí pro velkorozponové halové stavby, jako obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod.

Nejnovější systémy jako např. systém PROTECTROOF® dosahují vysoké požární odolnosti REI 15 – REI 45 DP1. Také v oblasti akustiky vykazují tyto lehké a ekonomické konstrukce zajímavé vlastnosti. Jak se mění akustika střešních plášťů v závislosti na použité tepelné izolaci, hydroizolaci, popřípadě při doplnění extenzivního vegetačního souvrství vysvětluje tento příspěvek.

Obrázek 1: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® se dodávají ve variantách s tepelnou izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIRObrázek 2: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® se dodávají ve variantách s tepelnou izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIRObrázek 3: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® se dodávají ve variantách s tepelnou izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIRObrázek 1, 2, 3:
Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® se dodávají ve variantách s tepelnou izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR

Akustické zkoušky dle ČSN EN ISO 10140-2


Stavební neprůzvučnost předmětných lehkých plochých střech se stanovuje dle ČSN EN ISO 10140-2 AKUSTIKA – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.

Měření se provádí ve zvukových komorách, které splňují požadavek ČSN EN ISO 10140-5. Zkušební vzorek se zabuduje mezi místnost zdroje a příjmu do měřícího otvoru pro horizontální prvky. V místnosti zdroje se vybudí ustálený zvuk se spojitým spektrem v pásmu 100−5000 Hz. Měří se střední hladiny akustického tlaku (v dB) v obou místnostech.

Stavební neprůzvučnost je určena vztahem

 = L1 − L2 + 10 log (S/A2)
 

kde je

L1
střední hodnota akustického tlaku v místnosti zdroje
L2
střední hladina akustického tlaku v místnosti příjmu
S
plocha zkušebního vzorku v m2
A2
ekvivalentní pohltivá plocha v místnosti příjmu v m2
 

Zkoušené lehké střešní pláště

V akustické laboratoři CSI Zlín byly zkoušeny variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Vybrané skladby byly měřeny jak s hydroizolačním souvrstvím s fóliovou hydroizolací tloušťky 1,5 mm, tak dvouvrstvou hydroizolací z asfaltových pásů. Pro zajímavost byla odzkoušena kombinovaná skladba EPS + MW doplněná o extenzivní vegetační souvrství.

Výsledky akustických zkoušek lehkých požárně odolných střech PROTECTROOF®
Grafické schémaSkladbaVážená laboratorní
vzduchová neprůzvučnost
Rw (C;Ctr) dB
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva (podélné vlákno) tl. 2×120 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
45 (−3;−8)
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva (podélné vlákno) tl. 120 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
42 (−3;−8)
Asfaltové pásy 2×4 mm
Isover MW horní vrstva tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva (podélné vlákno) tl. 120 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
46 (−3;−8)
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva tl. 60 mm
Isover LAM 50 (kolmé vlákno) tl. 220 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
44 (−1;−6)
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
PIR desky THERMA TR 26FM tl. 80 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 2×30 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
37 (−3;−8)
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Skelný vlies 120 g/m2
Isover EPS 100 tl. 120 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 2×30 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
38 (−3;−8)
Asfaltové pásy 2×4 mm
Isover EPS 100 tl. 120 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 2×30 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
44 (−3;−8)
Rozchodníkový koberec tl. cca 25 mm
Substrát pro zelené střechy tl. 30 mm
Geotextilie 300 g/m2
Hydrofilní panely Isover FLORA tl. 50 mm
Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Skelný vlies 120 g/m2
Isover EPS 100 tl. 120 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 2×30 mm
PE fólie 0,2 mm
Trapézový plech TR 150/280/0,75 mm
44 (−2;−7)
Pozn: Váženou stavební neprůzvučnost w získáme z vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw přičtením vlivu vedlejších cest šíření zvuku k: w = Rw + k

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky Isover S (s pevností v tlaku 70 kPa), nebo Isover S-i (60 kPa).

Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem Isover T (40 kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa) a lamelové desky s kolmým vláknem Isover LAM 70 (70 kPa), Isover LAM 50 (50 kPa) a Isover LAM 30 (30 kPa).

Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky Isover EPS 100, 150 a 200 (s pevností v talku 100, 150 a 200 kPa). Pro podkladní vrstvu je možno použít i Isover EPS 70 (70 kPa).

Pro vegetační střechy jsou k dispozici hydrofilní substrátové desky Isover FLORA a zpevněné substrátové desky Isover INTENSE.

Obrázek 4: Rozpracované střešní pláště s tepelnými izolacemi z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR před zkouškami na vzduchovou neprůzvučnostObrázek 5: Rozpracované střešní pláště s tepelnými izolacemi z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR před zkouškami na vzduchovou neprůzvučnostObrázek 6: Rozpracované střešní pláště s tepelnými izolacemi z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR před zkouškami na vzduchovou neprůzvučnostObrázek 4, 5, 6:
Rozpracované střešní pláště s tepelnými izolacemi z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR před zkouškami na vzduchovou neprůzvučnost
Obrázek 7: Lehké střešní pláště byly variantně testovány s lehkou hydroizolační fólií, asfaltovými pásy a také s lehkým extenzivním vegetačním souvrstvím s hydrofilními panely Isover FLORAObrázek 8: Lehké střešní pláště byly variantně testovány s lehkou hydroizolační fólií, asfaltovými pásy a také s lehkým extenzivním vegetačním souvrstvím s hydrofilními panely Isover FLORAObrázek 9: Lehké střešní pláště byly variantně testovány s lehkou hydroizolační fólií, asfaltovými pásy a také s lehkým extenzivním vegetačním souvrstvím s hydrofilními panely Isover FLORAObrázek 7, 8, 9:
Lehké střešní pláště byly variantně testovány s lehkou hydroizolační fólií, asfaltovými pásy a také s lehkým extenzivním vegetačním souvrstvím s hydrofilními panely Isover FLORA

Akustika lehkých požárně odolných střech na trapézové plechu – shrnutí:

  • Nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw dosahují skladby s minerální izolací. Skladby s kombinovanou izolací EPS + MW, případně PIR + MW, dosahují při shodné tloušťce izolace hodnot neprůzvučností o 4 dB nižších.
  • Použitím asfaltových pásů místo lehkých folií došlo u měřených skladeb ke zlepšení neprůzvučnosti o 4 a 6 dB.
  • Doplnění lehkého vegetačního souvrství zlepšilo u měřené skladby neprůzvučnost o 6 dB.
  • Projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných střech je možné nalézt v katalozích společnosti Isover.
Obrázek 10: Podrobné projektové podklady pro navrhování: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® a Isover pro systémy plochých střech. Katalogy jsou ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/protectroof-final-1545.pdf, http://www.isover.cz/data/files/prospekt-ploche-strechy-200.pdfObrázek 11: Podrobné projektové podklady pro navrhování: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® a Isover pro systémy plochých střech. Katalogy jsou ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/protectroof-final-1545.pdf, http://www.isover.cz/data/files/prospekt-ploche-strechy-200.pdfObrázek 10, 11:
Podrobné projektové podklady pro navrhování: Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® a Isover pro systémy plochých střech.
Katalogy jsou ke stažení na
http://www.isover.cz/data/files/protectroof-final-1545.pdf
http://www.isover.cz/data/files/prospekt-ploche-strechy-200.pdf

Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.