Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ploché střechy s minerálními izolacemi

Izolační materiály Isover plní svoji nezastupitelnou úlohu i při izolaci plochých střech. Jak je známo, teplo nejvíce uniká vzhůru, proto jsou na střechy kladeny nejpřísnější energetické požadavky. Správně navržená střecha musí splňovat i další, neméně důležité požadavky, jako je mechanická odolnost v případě pochozích střech, požární odolnost v případě „lehkých“ plochých střech halových objektů, nebo akustické požadavky u hlučných provozů.

Požární ochrana

Požární odolnost vyjadřuje dobu, po kterou bude konstrukce plnit svoji původní funkci v podmínkách požáru, aniž by byla ohrožena její

 • R…. únosnost a stabilita
 • E…. celistvost
 • I….. teplota na neohřívaném povrchu – izolace

Za označení REI se uvádí doba (v minutách), po kterou jsou výše uvedená kritéria splněna. Pro zajištění požární odolnosti REI se z hlediska použitých tepelných izolací střešní konstrukce zásadně liší.

Pro konkrétní střechu a konkrétní skladbu je vydáváno tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití materiálů schválených v systému (SG COMBI ROOF, PROTECTROOF® apod.). Toto Ujištění se stává součástí dokumentace ke kolaudaci.

Ploché střechy s minerálními izolacemi


Používají se hlavně u nepochozích střech halových objektů, kde je vyšší požadavek na požární odolnost a akustiku. V případě požáru bezpečně chrání konstrukce před ohněm – zabraňují šíření plamene a nezvyšují požární zatížení konstrukce. Díky svým dobrým zvukopohltivým vlastnostem přispívají výrobky z minerálních izolací i k ochraně lidí před nežádoucím hlukem, který jde zvenčí i zevnitř ven – hlučný provoz.

Jedná se o střechy s klasickým pořadím vrstev, to znamená, že hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelnou izolací a dalšími vrstvami. Tyto střechy jsou trvale nepochozí, umožňují přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše. Pokud je na střeše umístěno větší množství technického vybavení, které potřebuje častou údržbu, navrhne projektant dle potřeby vhodná opatření, např. zpevněné chodníčky.

Isover LAM – nová generace MW izolantů pro ploché střechy

Revoluční novinkou firmy Isover je unikátní lamelový systém velkoformátových lamel s vlákny orientovanými kolmo na podklad – Isover LAM. Systém byl vyvinut zejména s ohledem na stále se zvyšující požadavky na tloušťku tepelné izolace, běžně dosahující pro úsporné stavby přes 300 mm. Stávající desky takové tloušťky nelze ani vyrobit a navíc by byly velmi těžké. U systému z lamel toto není žádný problém. Se zachováním pevností podobných jako mají desky, se s lamelovým systémem velmi sníží požadavky na statiku nosné části ploché střechy.

Tepelná izolace plochých střech z minerální izolace se provádí vždy jako vícevrstvá s posunem (převázáním) spár. Jako vrchní vrstvu lze použít desku Isover S nebo Isover S-i dle konkrétních požadavků střechy. Pro spodní vrstvy se používají desky Isover P, Isover R, Isover T, Isover LAM 30, Isover LAM 50 a Isover LAM 70 opět dle konkrétních požadavků na zatížení tlakem.

V případě použití Isover P, nebo Isover R do spodní vrstvy je nutné střechu skládat najednou, tzn. nejprve spodní vrstvu a na ni hned vrchní desku Isover S, popř. Isover S-i. Desky Isover P, Isover R a Isover LAM 30 jsou samostatně nepochozí!

Příklad aplikace lamelového systému Isover LAMPříklad aplikace lamelového systému Isover LAMPříklad aplikace lamelového systému Isover LAMPříklad aplikace lamelového systému Isover LAM

Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF® a SG COMBI ROOF

PROTECTROOF® a SG COMBI ROOF jsou systémová řešení plášťů na trapézovém plechu s požární odolností REI 15 – REI 45 DP1–DP3. Systém PROTECTROOF® vznikl společným vývojem SGCP divize Isover a Kovové profily spol. s r.o. a je v současnosti nejefektivnějším řešením na trhu.

Hlavní výhody střešních plášťů PROTECTROOF®

 • Požární odolnost REI 15 – REI 45 DP1–DP3 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6 m i více).
 • Nejlepší statické využití nosných trapézových profilů na trhu přináší výraznou finanční úsporu.
 • Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.).
 • Variantní skladby s MW, EPS a PIR.
 • Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy
 • Pro všechny sněhové oblasti.

1. PROTECTROOF® 45 MW

 • Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z MW. Požární odolnost REI 45 DP1 – DP3.

2. PROTECTROOF® 30 EPS

 • Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z EPS + MW. Požární odolnost REI 30 DP1 – DP3.
PROTECTROOF® 30 EPS

Hydroizolační souvrství (fólie nebo asfaltové pásy)
Isover EPS
Isover MW 2×30 mm s posunem spár v obou směrech
Parotěsná zábrana
Nosný trapézový plech dle konkrétních statických požadavků
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 38 dB (fólie), 44 dB (asfaltové pásy)

 

3. PROTECTROOF® 30 PIR

 • Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z PIR + MW. Požární odolnost REI 30 DP1 – DP3.
PROTECTROOF® 30 PIR

Hydroizolační souvrství (fólie nebo asfaltové pásy)
PIR desky
Isover MW 2×30 mm s posunem spár v obou směrech
Parotěsná zábrana
Nosný trapézový plech dle konkrétních statických požadavků
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 37 dB (fólie)

 

SG COMBI ROOF je podobně jako PROTECTROOF® 30 EPS systémové řešení střech s kombinovanou izolací EPS + MW.

Vazba desek

SG COMBI ROOF 30M

 • s požární odolností REI 30 DP1 – DP3 SG

COMBI ROOF 15M

 • s požární odolností REI 15 DP1 – DP3
 

Systém SG COMBI ROOF je již tradičním řešením pro střechy halových staveb tj. obchodní a logistická centra, výrobní a skladovací haly apod. Jako tepelná izolace se používají desky Isover EPS + požárně dělící Isover MW v tloušťce 2×30 mm s posunem spár v obou směrech.

Systém se využívá pro velkorozponové konstrukce pro folie i asfaltové pásy. Staticky je nezbytné dodržet pouze předepsanou maximální napjatost v TR plechu.

Svařování asfaltových pásů na tepelné izolaci z EPSSvařování asfaltových pásů na tepelné izolaci z EPSSvařování asfaltových pásů na tepelné izolaci z EPSSvařování asfaltových pásů na tepelné izolaci z EPS

Rekonstrukce plochých střech

Zajímavou možností rekonstrukce ploché střechy jsou takzvané střechy „Duo“. Vzniknou kombinací klasické ploché střechy s tepelnou izolací chráněnou hydroizolací, na kterou se přidá ještě extra vrstva nenasákavé tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, např. Styrodur C. Vhodné uplatnění najdou při rekonstrukcích, kde nedostačující tloušťka tepelné izolace je sanována pouze přidáním nenasákavé izolace zatížené kačírkovým násypem.

Další zajímavou možností renovace ploché střechy je přidání extrudovaného polystyrenu zakrytého vegetačním panelem. Získáme tak jednoduchou ozeleněnou střechu.

Ploché střechy s pěnovým polystyrenem

Desky z pěnového polystyrenu Isover EPS jsou nejpoužívanějším výrobkem pro tepelnou izolaci plochých střech, zejména pro svoje výborné mechanické parametry a minimální hmotnost v kombinaci s výborným izolačním účinkem a celkovou ekonomikou pláště.

Používají se hlavně s povlakovou fóliovou hydroizolací nebo asfaltovými pásy. Na přání se dodávají s boční polodrážkou šíře 15 mm, která je vytvořena vyfrézováním polystyrenu ze základní desky. Skladebná šířka desky s polodrážkou je tedy o 15 mm menší. Další možnou úpravou je lamelování (příčné nářezy), které umožňuje pokládku i na zakřivené plochy střech (konvexní i konkávní).

Spádování plochých střech

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu se neosvědčily, protože vlivem dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi střechy, apod.). Kromě spádových desek (klínů) pro plochy se vyrábějí také dvouspádové klíny pro spádování úžlabí Isover DK.

Správně navržené a provedené vyspádování ploché střechy pomocí spádových desek Isover prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelněizolační schopnost a zvyšuje hydroizolační bezpečnost.

Spádování plochých střech pomocí EPS nebo MW je v současnosti nejpoužívanějším řešením spádování s řadou výhod:

 • suchý montážní postup
 • rychlý postup prací
 • minimální přitížení konstrukce
 • žádné dilatační spáry
 • možnost dodávky různých spádů
 • ekonomické řešení
 • technická podpora (návrh spádování) zdarma

Spádování pomocí EPS

 • možnost libovolného spádu (1 %, 1,5 %, 2 % ...)
 • cenové navýšení pouze 0–20 % dle rozsahu zakázky oproti rovným deskám
 • běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500 mm

Spádování pomocí desek MW

Spádování pomocí desek MW se provádí většinou ve spádu 2 %, ale na zakázku jde provést jakýkoliv spád do 15 %. V nabídce jsou spádové desky se spádem v jednom směru, ale i klíny se spády ve 2 směrech.


Návrh spádování

Pro návrh spádování je třeba zaslat:

 • půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků
 • výšky atik
 • minimální a maximální tloušťku tepelné izolace
 • minimální požadovaný spád střechy
 • stávající spád střechy
 • typ uchycení spádové vrstvy a hydroizolace
 • typ hydroizolace
 • typ projektovaného EPS či MW
 • popis podkladních vrstev
 • ostatní (požadované termíny, kontaktní osoby...)

Polohu vtoků a výšky atik doporučujeme fyzicky překontrolovat, neboť, co je na výkrese, nebývá často na střeše.

Pro vyspádování úžlabí se používají spádové klíny úžlabí z EPS nebo dvouspádové klíny z MW Isover DK.

Návrh spádování probíhá ve dvou krocích:

 1. návrh spádování + výkaz materiálu (na základě poptávky)
 2. kompletní kladečský plán (na základě objednávky)
Návrh spádování + výkaz materiálu (na základě poptávky)
Návrh spádování + výkaz materiálu (na základě poptávky)
Kompletní kladečský plán (na základě objednávky)
Kompletní kladečský plán (na základě objednávky)