Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Virtuální realita na staveništi

Nejen stavební dělníci, ale i dálkově ovládaní roboti by se v budoucnu mohli pohybovat na staveništích. Tato představa je součástí vize, jež by měla v budoucnu na stavbách ušetřit čas i energii a současně přinést důslednější dodržování stavebních plánů.

V dnešní době se postup stavebních prací dokumentuje pomocí kamer (ať už klasických ručních nebo webových) či laserových scannerů. Získaná data však už nejsou dále dostatečně zpracovávána a mají spíše jen informační charakter. Přitom je v nich ukryt potenciál umožňující získat opravdový vhled do průběhu stavby. Podrobné informace o průběhu stavebního projektu jsou mimořádně důležité kvůli změněným požadavkům, souhrnu menších dílčích nedostatků a dalším faktorům, které ve většině případů způsobují, že se výsledné dílo od naplánovaného projektu v různé míře liší.

Inženýři společnosti Siemens proto připravují systém, který by dokázal průběh stavby pravidelně monitorovat. Systém se skládá ze dvou hlavních částí – samotných záznamových zařízení a softwaru pro vyhodnocování dat. Snímky jsou pořizovány zčásti běžnými kamerami, zejména však dálkově ovládanými létajícími roboty. Díky nim je možno zdokumentovat stavební parcelu z většího množství úhlů a z leteckého pohledu. Získaná data jsou důležitá pro další krok vyhodnocovacího procesu – tvorbu 3D modelu, jenž se následně porovná s projektovými plány a umožní odhalit neplánované odchylky v průběhu stavby. Software navíc detekuje stavební stroje, jako jsou jeřáby, automobily apod., a barevně je odliší od samotné stavební konstrukce.

SW Siemens k monitorování průběhu stavby
Hlavní výhoda systému spočívá v častém a pravidelném intervalu kontrol. Nedostatky tak mohou být podchyceny už v zárodku a odstraněny výrazně snadněji a levněji, než po dokončení stavby.

Uplatnění systému ovšem není omezeno pouze na staveniště. Trojrozměrné modely hotových domů a budov lze použít například při jejich údržbě. V budoucnu by mohl být vytvořen i 3D model celé městské části, který by se dal použít pro objektivní vyhodnocení stavebních úprav. Systém by mohl pomoci i při instalaci solárních panelů, aby se daly snáze vybrat nejvhodnější budovy pro jejich umístění.

SW Siemens k monitorování průběhu stavby
SW Siemens k monitorování průběhu stavby stavební stroje a další dočasné prvky stavby barevně odliší

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...