Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Písek z pískovny Nučničky lodí na pražské stavby

Přístav s překladištěm u pískovny Nučničky na Litoměřicku za dobu 3 let od začátku provozu odbavil bezmála půl milionu tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren. Doprava materiálu lodí je výhodnější z ekologického i ekonomického hlediska.

Písek z pískovny Nučničky lodí na pražské stavby, foto redakce
Písek z pískovny Nučničky lodí na pražské stavby, foto redakce

Dopravit bezmála půl milionu tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren lodí znamená uspořit zhruba 18 tisíc nákladních automobilů v okolí pískovny, na dálnici D8 i v ulicích Prahy. Při započtení cesty tam a zpět jde o úsporu asi 2,2 milionu kilometrů na silnicích.

Pískovna Nučničky zásobuje klíčové říční betonárny v Praze, které jako jediné dokážou efektivně zásobovat stavby v centru města. Významná je však i pro řadu odběratelů v Ústeckém kraji, například pro výrobce betonových dlažeb a betonových směsí.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísků a stavebního kamene. Z předběžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat.

Přečtěte si také Ve středních Čechách dochází písek, do roku 2032 zavře většina pískoven Přečíst článek

Ekologické dodávky kameniva budou nyní směřovat i do betonu určeného pro výstavbu pražského metra D. Pískovna Nučničky se kvůli docházejícím zásobám připravuje na ukončení těžby v příštím roce. Přístav s překladištěm by však bylo možné napojit na vedlejší ložisko Počáply, v němž se v současnosti připravuje těžba.

Dopravní spojení mezi pískovnami a betonárnami je základní ekologický problém, s nímž se v našem jinak velmi šetrném těžebním oboru musíme vypořádat. V Paříži, Bruselu či ve Vídni a dalších moderních velkoměstech se kamenivo zaváží do betonáren po vodě zcela běžně. Lodní doprava je sice o něco pomalejší, na druhou stranu významně ulevuje přetíženým silnicím i železnicím a jde o ideální řešení z pohledu ochrany životního prostředí a dopadů na zastavěná území. Proto uvažujeme o podobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné,“ říká František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky, která provozuje pískovnu Nučničky.

Ředitelství vodních cest ČR vítá zájem podnikatelů o využívání environmentálně šetrného zásobování měst pomocí vodní dopravy. Aby se lodě v rámci citylogistiky uplatnily ještě více, zvyšujeme parametry Vltavské vodní cesty prohloubením plavební dráhy o 40 cm. Díky tomu každá loď uspoří dalších 12 těžkých nákladních vozidel a nevypustí se 600 tun CO2 do ovzduší. Stále je potenciál ještě vyššího uplatnění vodní dopravy a ušetření našich silnic než doposud, protože tímto způsobem mohou být dodávány štěrkopísky i do dalších betonáren nebo naopak šetrně odvážen odpad z osídlení. Česká města i krajina si zaslouží, abychom využívali volnou kapacitu vodních cest pro zásobování staveb, bez nichž si nedokážeme představit náš život, aniž budeme zbytečně přetěžovat silniční síť,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Proto připravujeme i další projekty rozvoje veřejných překladišť citylogistiky nebo vytvoření podmínek pro nízkoemisní a bezemisní lodě budoucnosti, které ještě více přispějí k ohleduplné dopravě a její dekarbonizaci,“ dodal.