Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Praha má nová pravidla pro developery. Odblokuje se výstavba ve městě?

Hlavním cílem nové metodiky je podpořit rozvoj města, aby se na něm férovým způsobem podílel jak veřejný sektor, tak soukromí investoři.

Praha má nová pravidla pro developery. Ilustrační foto D.Kopačková, redakce
Praha má nová pravidla pro developery. Ilustrační foto D.Kopačková, redakce

Nová pravidla výrazně urychlují povolovací procesy a odemykají pro výstavbu dosud zablokované brownfieldy

Metodika umožní Praze růst odpovědněji, a přitom rozvíjet kvalitu zázemí pro stávající i budoucí obyvatele, ať už jde o životní prostředí, služby, nebo nutnou infrastrukturu. Cílem města je podle náměstka primátora Hlaváčka stavět, stavět ve městě a stavět kultivovaně.
Pravidla vznikala na půdě Magistrátu hl. m. Prahy téměř dva roky. Autory celého materiálu jsou kromě Petra Hlaváčka architekti Filip Foglar a Zdeněk Völfl. Zpracovateli právní části jsou přední české advokátní kanceláře, a to Frank Bold Advokáti a HAVEL & PARTNERS. Kromě nich se na práci po dobu dvou let podílelo téměř 60 odborníků z řad ekonomů, právníků, developerů, architektů a dalších specialistů i členů příslušného magistrátního výboru územního pro územní rozvoj Petra Zemana a Tomáše Murňáka. Materiál byl po celou prací konzultován a 3kolově projednáván se zástupci investorů, Asociace developerů, městských částí a pomocí veřejných prezentací a diskusí i s veřejností.

„Jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů pro tvorbu města krátkých vzdáleností a vyvážených čtvrtí s kvalitním veřejným prostorem a dostatečnou občanskou vybaveností. Metodika vytváří jednotný, rovný a transparentní nástroj pro vyjednávání s developery, poskytuje jim čitelnost chování města a předvídatelnost a stabilitu pro jejich projekty. Městským částem zase nabízí právní oporu i návod, jak správně postupovat,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán.

Přečtěte si také Oceňování věcných břemen od roku 2021 Přečíst článek

„Město má i se soukromou výstavbou spojeno mnoho nákladů z veřejných peněz. Od zajištění dopravní obslužnosti, míst ve školách a ve školkách, dostupnosti záchranné služby, přes kanalizaci až po veřejné osvětlení. Budovy jako takové časem zastarávají, takže to, co zvyšuje postupem času jejich cenu, je především kvalita jejich okolí, kterou z velké části určují právě investice města. Je proto logické, že by se na nich měli podílet i developeři. Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hlavního města Prahy přichází mimo jiné. také s možností předání bytů do městského fondu,” uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Nová pravidla pro developery
  • výrazně urychlují povolovací procesy a odemykají pro výstavbu dosud zablokované brownfieldy,
  • upravují proces jednání s developery, na jehož základě bude město a městské části uzavírat s investory smlouvy, které zajistí závazky developerů i podrobnost regulačních plánů v nových čtvrtích.
„Hledali jsme společně se všemi míru mezi (ne)zvednutím cen bytů a zároveň smysluplnou výší částek pro rozvoj měst. Pokud se kromě této Metodiky navíc podaří spolu s novou vládou a ostatními městy vylepšit nový stavební zákon zejména v oblasti územního plánování a posílení role samospráv při dohodách nad umísťováním záměrů do území, jsme i díky námi chystané městské výstavbě na velmi dobré cestě vymanit se z krize bydlení. Metodika je velmi propracovaný materiál a doporučuji všem jej prostudovat. Jsem hrdý na svůj tým, že ji připravil v tak vysoké kvalitě,“ uzavírá náměstek primátora Petr Hlaváček.

Metodika jasně rozlišuje mezi výstavbou takzvaně na zelené louce a třeba na brownfieldech

Metodika umožní městu reagovat na situaci a u konkrétního projektu se s investorem před změnou územního plánu dohodnout na uzavření závazné smlouvy a na vhodné formě jeho plnění.
„Půjde buď o finanční příspěvek, přímo vázaný na realizaci veřejného vybavení v dané lokalitě, nebo nefinanční plnění v podobě vybudování zeleně, jako jsou parky nebo vegetační prvky v ulicích, míst ve školách či školkách, nutné dopravní infrastruktury nebo výstavbu bytů a jejich převedení do vlastnictví města. Variantou je i uspořádání architektonické soutěže nebo zajištění podporovaného bydlení,“ vysvětluje za magistrátní autorský tým Metodiky architekt Filip Foglar, který veškeré práce koordinoval.

 
 
Reklama