Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Historické stavby
Archiv článků od 21.9.2015 do 6.5.2016

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

25.4.2016
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková, ČZU v Praze – Fakulta životního prostředí

Zemědělské stavby v minulosti úzce navazovaly na obytnou část. Později se z hygienických důvodů začaly tyto stavby odsouvat na okraje obytné zástavby. Až při zakládání zemědělských družstev se vzdálenost mezi zemědělskými objekty a obytnou zástavbou začala zvětšovat. Ochranná pásma zemědělských staveb měla nesmazatelný vliv na obraz naší krajiny.

20.4.2016
Kingspan®, divize Izolací, Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant Kingspan Izolace

Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, kterým se stal NPÚ územní odborné pracoviště Ostrava.

14.4.2016
LB Cemix, s.r.o.

Na pomezí Jeseníku a Zlatých Hor se nachází obec Heřmanovice. Uprostřed obce, v blízkosti hlavní silnice, stojí patrová renesanční budova. Není příliš architektonicky výrazná, ale pro historii obce má obrovský význam. Jedná se o budovu šoltéství, sídlo zdejších dědičných šoltysů, tedy rychtářů.

28.3.2016
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Článek vychází z různých zajímavých i atypických řešení systémů požární ochrany na objektech kulturní povahy u nás i ve světě. Ukazuje, že instalace potřebných zařízení je proveditelná téměř všude, používané metody jsou často velmi jednoduché a dostupné a zároveň, že naše obava z estetické újmy na památkách při provádění tohoto zabezpečení je mnohdy zbytečná.

21.3.2016
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva

Příspěvek popisuje možnosti využití požárně inženýrských metod při zajištění bezpečnosti kulturních památek. Na případové studii obrazárny jsou demonstrovány některé z možností modelů požáru, které jsou jedním z možných nástrojů při použití řešení odchylných od standardů.

11.3.2016
Ing. Václav Kučera, CSc., specialista na stavební konstrukce TZÚS Praha

Ve své exkurzi do sedmdesátých let sleduje autor článku posouzení stavu nosných konstrukcí po požáru Veletržního paláce v Praze Holešovicích (14. srpna 1974). Oprava rozsáhlé nosné konstrukce byla velmi náročná na projektovou činnost i na provedení vlastní stavby.

1.2.2016
Ing. Rudolf Kaiser, Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (MV-GŘ HZS ČR)

Příspěvek popisuje současný stav zajištění požární ochrany kulturních památek. V příspěvku jsou uvedeny poznatky o nedostatcích, které se nejčastěji v památkových objektech vyskytují. Doplněny jsou návrhy opatření pro zvýšení úrovně požární ochrany kulturních památek.

28.1.2016
Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Firma nanolamina oHG provádějící čištění, lakování a úpravu povrchů by ráda v České republice navázala obchodní kontakty a spolupráci především s obchodníky a uživateli působícími v oboru stavebnictví (řemeslníky, restaurátory, dekoratéry, zahradními a krajinnými architekty).

25.1.2016
Ing. Radovan Nečas, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno (VUSTAH)

Vápenné kaše a suspenze hydrátů vápenatých od nepaměti používaly nejen pro přípravu malt a omítek, ale také jako krycí nátěry pro interiéry i exteriéry. Vápenné nátěry se vyznačují silnou zásaditostí. Proto lze pro jejich barvení použít pouze pigmenty, které jsou v silně zásaditém prostředí stálé. Další podmínkou je stálost na světle. Důležitou roli v tomto směru sehrál intenzivně modrý pigment ultramarin.

14.12.2015
Ing. Petra Fučíková, Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

V tomto článku je provozování historických budov představeno z pohledu facility managementu. Facility management historických staveb je zde vztažen především na objekty, které podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., tedy na kulturní památky.

14.12.2015
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Ing. Simona Lauerová, Ing. Olga Grossová, Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno

Příspěvek prezentuje metodický postup a výsledky z akustické detekce aktivity larev dřevokazného hmyzu v objektech areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro monitorování aktivity byl použit systém Acoustic Pack.

9.12.2015
Kingspan®, divize Izolací

Bývalý kostel sv. Anny skrývá unikátní gotický krov, který patří mezi nejcennější u nás. Je totiž jediným dochovaným krovem ze středověku a svým významem tak dalece přesahuje rámec naší republiky. Při rekonstrukci byl použit systém společnosti HPI-CZ a tepelněizolační panely Kingspan.

30.11.2015
doc. Ing. Petr Fajman, CSc., ČVUT Praha, katedra mechaniky

Plátový spoj je velmi často používán při rekonstrukcích historických konstrukcí. V literatuře se většinou dočteme o konstrukčních zásadách, ale o statickém působení toho příliš mnoho nevíme. Článek nabízí výsledky experimentálních zkoušek a výpočtů MKP, z nichž je možné vyvodit závěry, které pomohou při návrhu daného spoje.

15.11.2015
Zdeněk Štefek, Pavel Zejda, SAREP a.s.

V rámci stavebních úprav Státního zámku Lednice bylo zásadním úkolem provedení sanace vlhkého zdiva, obnova omítek a podlah a opravy odvodňovacích štol a kanálů. Tento článek pojednává o provedení stavebně technického a vlhkostního průzkumu.

Ilustrační obrázek, foto Regenerace bytového fondu a veřejných budov
14.11.2015
Centrum stavebního inženýrství a. s.

Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.

8.11.2015
Vlastimil Růžička, redakce

Na začátku října se v nové budově Národního muzea v Praze uskutečnila mezinárodní konference s názvem Mosty k požární ochraně kulturních památek. Na ní se setkali zástupci složek majících co dočinění s požární ochranou památek a prezentovali své zkušenosti.

13.10.2015
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Při rekonstrukcích především starších staveb bývá častým kamenem úrazu omezená únosnost nosné konstrukce. V případě rekonstrukce podlah v patře nebo půdních prostorech to může být skutečně problém. Řešením jsou suché plovoucí podlahy, které v porovnání s podlahami litými zatěžují nosnou konstrukci stavby asi o dvě třetiny méně.

21.9.2015
Ing. arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav (NPÚ)

Konference Historické budovy a jejich energetická efektivnost má za úkol sbližování rozdílných stanovisek a snaží se o nalezení komplexního řešení pro efektivní snižování energetické náročnosti historických budov. Požádali jsme o stanovisko zástupce NPÚ ing. arch. Miloše Solaře.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama