Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Historické stavby
Archiv článků od 14.1.2013 do 17.2.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

17.2.2014
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Zchátralou budovu z 30. let 20. století, téměř k demolici, nynější majitelé citlivě zrekonstruovali s cílem navázat na dávné časy slávy tohoto hotelu. K vysokému komfortu hostů přispívají i podlahové prvky fermacell, které byly při rekonstrukci instalovány na ploše cca 620 m2 v hotelových pokojích

9.12.2013
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT Praha

U vlhkých objektů je možnost omezení vlhkosti nejrůznějšími metodami. Problematika je rozdělena do dvou článků. V první části příspěvku autor analyzoval podmínky šíření vlhkosti v objektu, řešil výběr sanační metody s méně obvyklou technologií provádění, v druhém díle pak představuje konkrétní příklady s využitím vzduchoizolačního systému.

2.12.2013
LB Cemix, s.r.o.

Před zahájením omítkových prací musí být ukončena konstrukce střechy. Vnější obvodové stěny je potřeba chránit před deštěm a jinými možnostmi provlhnutí tak, aby podklad, na který budete omítky nanášet, byl pevný, bez uvolněných částic a dostatečně vyschlý. Další podrobnosti technologie CEMIX jsou uvedeny v článku.

2.12.2013
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

U vlhkých objektů je možnost omezení vlhkosti nejrůznějšími metodami. Problematika je rozdělena do dvou článků. V první části příspěvku autor analyzuje podmínky šíření vlhkosti v objektu, řeší výběr sanační metody s méně obvyklou technologií provádění, v druhém díle pak představuje konkrétní příklady s využitím vzduchoizolačního systému.

6.11.2013
Centrum stavebního inženýrství a. s.

Již příští týden, v úterý 11. listopadu, vystoupí vedoucí představitelé Státního fondu rozvoje bydlení, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslav Kalous, a Ing. Jaroslav Hrubeš, pověřený řízením Státního fondu životního prostředí, na IX. ročníku konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.

4.11.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě...

28.10.2013
Ing. Radovan Nečas, Mgr. Martin Boháč, Ph.D., Vladimír Persaň, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno

Článek popisuje zkoušky, které v závěru prokázaly, že použití historicky doložených organických přísad do vápenných kaší výrazným způsobem ovlivňuje jejich reologii a další fyzikální vlastnosti.

26.10.2013
Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.

Tisíce turistů a 1,8 milionu obyvatel maďarské metropole Budapešť mají možnost obdivovat jeden z nejmladších a nejúspěšnějších projektů společnosti PREFA v rámci ochrany památek.

22.10.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jedná se o první objekt z řady chátrajících staveb podél řeky Ohře, původně využívaných k průmyslovým účelům. V rekonstruovaném domě Stallburg vznikají byty. Na stavbu novináře pozvala společnost PREFA, která dodala hliníkovou střešní krytinu.

7.10.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje problematiku čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU rozdělenou na dotační programy ČR, havarijní program, program záchrany architektonického dědictví, program restaurování movitých kulturních památek, fond podpory obnovy kulturních památek, úskalí čerpání z programů EU, historické stavby a jejich obnova a trvale udržitelný rozvoj.

16.9.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje, co je to Národní památkový ústav, jeho působnost, umístění pracovišť a aktivity. Dále jsou rozděleny druhy památkových ochran, (kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace). V závěru je popsán zákon o státní památkové péči, povinnosti pro vlastníky a péči o kulturní památky.

1.9.2013
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

O tom, že dřevostavby mají od pradávna své místo nejen v běžném stavitelství, ale také v zahradní architektuře, přesvědčila svým brilantním příspěvkem na semináři ve Volyni 2013 architektka Kateřina Mertenová. Upravenou přednášku uvádíme s laskavým svolením autorky.

6.5.2013
Ing. Alena Hynková, CSc., Ing. Blanka Pelánková, VŠTE České Budějovice

Ve druhé polovině minulého století dochází k demografické změně vesnice. Napřed ztrácí význam hospodářské části statků, později zůstávají opuštěné i obytné části. V lepším případě slouží statky k víkendové rekreaci. Důsledkem těchto změn a důsledkem neodborných stavebních zásahů je chátrání domů, vznik destrukce materiálů a vznik statických poruch konstrukcí domu.

6.5.2013
VELUX Česká republika, s.r.o.

Rekonstrukce některých typů staveb vyžadují citlivá řešení korespondující s historickým významem starší zástavby. Společnost VELUX, mnohdy vnímaná pouze jako dodavatel řešení do novodobých staveb, nabízí možnosti prosvětlení podkrovních prostor, aniž by byl narušen historický ráz rekonstruovaných budov.

8.4.2013
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Hana Hasníková, Stavební fakulta, ČVUT v Praze

Příspěvek popisuje vyšetřování dřevěných prvků z historické konstrukce zastřešení odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze. Součástí je i experiment, který se zabýval vlivem mechanického poškození dřevěných prvků na interpretaci výsledků nedestruktivních měření.

15.3.2013
Ing. Tereza Rauch, Realsan Group, SE

Pokud někde realizujeme sanační opatření, jsme zodpovědní za jeho funkčnost a tato zodpovědnost s sebou přináší mnohdy vysoká rizika, o kterých se běžně příliš nemluví. To byl hlavní důvod, proč jsme začali semináře Best Practice pořádat a zaměřovat přednášky právě na praktické zkušenosti z reálných staveb.

25.2.2013
Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Dřevokazný hmyz je jedním z biologických škůdců dřeva. Napadá dřevní hmotu jak samostatně, tak také souběžně s ostatními biologickými dřevokaznými škůdci. Znalost zásad pro navrhování a provádění horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu je při rekonstrukci historických budov nezbytná. V rámci projekčního návrhu sanace dřevěných prvků napadených dřevokazným hmyzem je nutno z koncepčního hlediska důkladně zvážit vhodný způsob sanace.

18.2.2013
Ing. Veronika Hunková, Ing. Jitka Čechová, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Ústav základního zpracování dřeva, Ing. Vojtěch Kafka

Budova, o které pojednává tento příspěvek, je jednou z nemnoha hrázděných konstrukcí, které se zachovaly na území města Brna. Mezi ně patří například Jurkovičova vila, která je chráněnou památkou a je jí věnována veškerá potřebná péče. Hrázděné stavby v Brně ale mnohem častěji sloužily jiným, než obytným účelům, např. jako nádražní skladiště nebo k rekreačnímu a sportovnímu využití.

14.1.2013
Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně

Poměrně častým požadavkem v rámci stavebně-technických průzkumů historických konstrukcí je zjištění původu a stáří cihel, a současně stanovení fyzikálně-mechanických vlastností cihel v kontextu se statickým posouzením cihelného zdiva. Příspěvek se věnuje této problematice na příkladu průzkumu historické zděné mostní konstrukce.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama