Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Historické stavby
Archiv článků od 15.6.2009 do 21.6.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

21.6.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Program Zelená úsporám byl rozšířen na veřejné budovy. Žádosti budou přijímány jednorázově od 19. července v režimu OPŽP prioritní osy 3.2. Žadateli mohou být města, obce, kraje a další neziskový sektor.

16.6.2010
Mgr. Lukáš Viktora, RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.

Článek seznamuje s problematikou ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov, včetně aktuální právní úpravy, vhodných postupů a příkladů konkrétních technických opatření. V prvních dílech budou shrnuty základní informace týkající se bytových a zejména panelových domů.

14.6.2010
Ing. arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav

Projdeme-li si výčet opatření podporovaných programem Zelená úsporám, dojdeme k tomu, že velká část z nich požadavkům péče o zachování architektonického dědictví nevyhoví. U chráněných staveb je velmi důležité, aby si vlastník či projektant přijatelnost záměru hned na začátku ověřil u příslušného regionálního pracoviště NPÚ.

17.5.2010
Ing. arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav

"Pokud je výtvarný potenciál fotovoltaiky spojován s obrazem nových měst, pak je vše v pořádku. Vznik nové výtvarně kvalitní a energeticky úsporné architektury je žádoucí. Hodnota architektonického dědictví je však spojena se "starými" formami. Změna architektonického obrazu pro ně není vítězstvím."

15.6.2009
Ing.arch. Miloš Solař, NPÚ - ústřední pracoviště

V rámci programu Zelená úsporám jsme oslovili několik vědeckých pracovníků fakult a institucí, aby se vyjádřili k dotačnímu programu a zhodnotili jeho klady a nedostatky.Tentokrát o památkově chráněných objektech.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama