Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekt záchrany bývalého kláštera v Nové Pace

Každý může přispět k záchraně kláštera – dominantě města, která má po adaptaci sloužit zdravotně postiženým lidem a celá přestavba je v rukou občanského sdružení.

Obr. 1 – Kostel s klášterem (vlevo za stromy) a opravenou budovou č. 2 (zcela vlevo) nad městem Nová Paka
Obr. 1 – Kostel s klášterem (vlevo za stromy) a opravenou budovou č. 2 (zcela vlevo) nad městem Nová Paka
Obr. 4 – Vizualizace navrženého stavu – hmotová studie
Obr. 4 – Vizualizace navrženého stavu – hmotová studie

Záchrana historicky cenného objektu je často složitá, drahá, ale ušlechtilá věc. O to ušlechtilejší v případě, že je zachraňován klášter – dominanta města, která má po adaptaci sloužit zdravotně postiženým lidem a celá přestavba je v rukou občanského sdružení zaměřující se právě na pomoc lidem s handicapem.

Jedná se o záchranu a adaptaci bývalého kláštera Paluánů v Nové Pace. Stavba postavená v roce 1653 tvoří dominantu severně od centra města a je společně s kostelem Nanebevzetí Pany Marie výrazným městotvorným i krajinotvorným prvkem. V období mezi lety 1872 až 2004 sídlila v bývalém klášterním areálu oblastní nemocnice. Klášter s kostelem jsou kulturní památkou. Jejich zajímavostí je barokní sloh ve velmi nezvyklé, strohé podobě. Toto architektonické řešení souvisí nejpravděpodobněji s velmi přísnou řeholí řádu Paluánů.

Areál se sestává ze tří budov. Vlastní klášterní budova obepínající rajskou zahradu (budova č. 1 – klášter – chystaná rekonstrukce), budova č. 2 – dříve hospodářské stavení kláštera, v současnosti přestavěno na chráněné dílny a byty a budova č. 3 dnes využívaná jako denní stacionář.

Projekt počítá se začleněním všech třech budov do komplexu, který má sloužit občanskému sdružení Život bez bariér. Zpracovaná architektonická studie přibližuje plánovaný vzhled areálu po dokončení. Budovy 1 a 2 mají být propojeny podzemním podlažím, které bude sloužit jako vstupní foyer, bude obsahovat také společenský sál. Cílem projektu je i záchrana kulturní památky a navrácení genia loci. Pro toto řešení je připraven projekt do úrovně pro stavební povolení. Financování má být zajištěno z Evropských fondů.

O sdružení Život bez bariér

Obr. 2 – Klášterní budova, v zadní části kostel. Klášter byl v průběhu let nevhodně upravován a přistavován. Důležité prostorové prvky však zůstaly a opět mají po odstranění nevhodných přístaveb a vnitřních příček vyzdvihnout architekturu objektu.
Obr. 2 – Klášterní budova, v zadní části kostel. Klášter byl v průběhu let nevhodně upravován a přistavován. Důležité prostorové prvky však zůstaly a opět mají po odstranění nevhodných přístaveb a vnitřních příček vyzdvihnout architekturu objektu.

Sdružení Život bez bariér bylo založeno roku 2004. Hlavní iniciátorem sdružení je pan Josef Fučík. Po úrazu, když sám ochrnul, založil sdružení se svou manželkou Jitkou. Začali přestavbou svého domu na chráněné dílny. Když prostory již nestačily, zakoupili budovu staré školky, kterou bylo nutné taktéž svépomocí přestavět. V roce 2006 zakoupili klášter Paluánů v Nové Pace a započali kroky k naplnění vize – vybudování centra poskytujícího služby pro tělesně i mentálně postižené. Provoz areálu by měl být i díky chráněným dílnám ekonomicky soběstačný. Sdružení poskytuje služby handicapovaným lidem, od pomoci se sociálním začleněním přes půjčovnu kompenzačních pomůcek po bezbariérové bydlení. Sdružení pořádá kulturní a sportovní akce, mapuje bariéry ve městech a napomáhá k jejich odstraňování.

Sám pan Josef Fučík byť na invalidním vozíku je velmi energický a vizionářský člověk. Vedení občanského sdružení je jen jednou z jeho mnoha činností. I přes své postižení sváří, zvládá některé stavební práce, montuje elektroinstalace, je až vášnivým bagristou. Společně s univerzitou vyvíjí inteligentní invalidní vozík, vyrábí prototypy k úpravě automobilu vhodného pro vozíčkáře.

V současné době sdružení Život bez bariér shání projektanty či dodavatele na systémy TZB pro celý areál. Systém by měl splňovat požadavky na inteligentní budovy a měl by propojovat veškeré podružné systémy, ostrahu, měření spotřeby, služby v jeden celek s možností přizpůsobení na potřeby klienta bezbariérového centra.

 
Obr. 3 – Tělesně postižený buduje přípojku plynu
Obr. 3 – Tělesně postižený buduje přípojku plynu
Obr. 5 – Již zrekonstruovaná budova č. 2
Obr. 5 – Již zrekonstruovaná budova č. 2

Další pomocí by pro sdružení bylo nabídnutí práce vhodné pro chráněné dílny v odměně 50 Kč/hod. „Takové zakázky by nám v současnosti zajistily soběstačný provoz,“
dodává pan Josef Fučík.

 

Zdroje:

Josef Fučík, Jitka Fučíková, www.zbb.cz