Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání od dubna do června 2018

Datum: 5.4.2018  |  Organizace: STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví  |  Firemní článek

Mezi tématy zaujme např. stavební zákon po velké novele, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA, zákon o státní památkové péči, ochrana stavebních konstrukcí před požárem.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví připravilo akreditované semináře na témata např. stavební zákon po velké novele, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA, zákon o státní památkové péči, ochrana stavebních konstrukcí před požárem, příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT aj.

Přehled vzdělávacích akcí na duben - červen 2018:

19. 4. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách (Praha)
Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.

24. 4. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA (Praha)
Zásadní změny v oblasti EIA, tj. novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a tzv. transpoziční novela zákona.

16. 5. 2018 - středa od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka (Praha)
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

22. 5. 2018 - úterý - od 9 do 16.30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT (Praha)
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

24. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Zákon o státní památkové péči (Praha)
Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

29. 5. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Pražské stavební předpisy (Praha)
Nové pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

31. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Ochrana stavebních konstrukcí před požárem (Praha)
Tradiční ochrana obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry. Zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů. Požární aspekty zateplování fasád. Protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních. Ve spolupráci s PKPO.

5. 6. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Stavební zákon - velká novela (Praha)
VELKÁ NOVELA stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na:
http://www.studioaxis.cz

 

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Doporučujeme

Spolupracujeme

logo Stavební veletrh Brno
logo PSM CZ
logo SUSO
logo CTI