Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vnější i vnitřní zateplení, které dýchá

Snižování energetické náročnosti budov posouvá dál vývoj zateplovacích materiálů. Novými kritérii pro jejich výběr je nyní kromě tepelněizolačních vlastností také řada praktických hledisek, jako je životnost zateplení, dopad na lidské zdraví a v neposlední řadě také stránka estetická. Ta se týká zejména zateplování historických budov, kde zateplení často přináší devalvaci architektonické hodnoty objektu. Výrobce stavebního systému Ytong již několik let nabízí vlastní řešení pomocí minerálních desek Multipor, které je vhodné i pro vnitřní zateplení a umožní zachovat vzhled fasády.

Multipor je masivní izotropní hmota, vyráběná v deskách o tloušťce 50 mm až 200 mm. Jeho minerální anorganická podstata mu dodává několik velmi cenných vlastností. Je tvarově stálý, odolný UV záření, chemikáliím i vysokým či extrémně nízkým teplotám. Zároveň je odolný proti vlhkosti a jeho aplikace je možná i ve vlhkých provozech koupelen a umýváren. Nízká objemová hmotnost do 115 kg/m3 a snadná opracovatelnost přinášejí další výhodu při jednoduchosti aplikace na konstrukce. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,042–0,045 W/mK, μ = 3 a absorpční koeficient Aw = 0,0032 kg/m2.s0,5 jsou dokladem toho, že výrobce vyvinul unikátní tepelnou izolaci.Desky se vyrábí z čistě přírodních surovin a jeho složení je obdobné jako u pórobetonu. Velkou výhodou tohoto zateplovacího materiálu je nehořlavost patří do třídy A1 – při působení ohně z okolí není příčinou vzniku kouře ani neodkapává. Zvyšuje tak požární odolnost konstrukcí. Desky neobsahují vlákna, a proto nedráždí při zpracování. Jsou zdravotně nezávadné, netoxické, nealergenní. Jsou šetrné pro životní prostředí, což je doloženo ekologickými certifikáty Nature plus. Po případném dosloužení stavby je plně recyklovatelný.U vnějšího zateplení oceníte jeho tvarovou stálost, nehořlavost a odolnost proti veškerým biologickým škůdcům a plísním. Hlavním důvodem, proč jsou nejpoužívanějším materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti. Vnitřní zateplení těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou, konstrukce s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vodu z místa kondenzace dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení. Výjimkou nejsou ani historické objekty, kde se pro citlivou rekonstrukci rozhodli majitelé rodinného domu či chalupy.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.