Betonové a perlitbetonové obklady LIFEBRICK® pro řešení odvětraných fasád

Datum: 26.6.2013  |  Organizace: CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD, s.r.o.  |  Firemní článek

Možnosti využití fasádních obkladů z betonu a perlitbetonu pro řešení odvětraných a tepelněizolačních fasád. Rozdílné funkce aktivně odvětrané a difuzně otevřené fasády Lifebrick®.

CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD, s.r.o.
T.G. Masaryka 1009
570 01 Litomyšl

tel.:+420 461 312 795
e-mail:
web:www.chytrefasady.cz

Současné technologie a postupy pro vnější zateplení a úpravu fasád objektů nabízejí mnoho možností. V tomto článku se zaměříme na odvětví odvětraných fasád, jejichž základem je nosná konstrukce ukotvená do obvodové stěny. Konkrétně je řeč o betonových a perlitbetonovch fasádních cihlách s obchodním názvem LifebrickŸ, které jsou určeny pro povrchovou úpravu vnějších stěn objektů s využitím individuálních technicko-fyzikálních vlastností v závislosti k potřebám jednotlivých objektů.
Samotný tvar fasádní cihly je chráněn průmyslovým vzorem dle OHIM-RCD č. 001947383-0001 až 0006 pro Evropskou unii.


Obr. 1: Samotný tvar fasádní cihly je chráněn průmyslovým vzorem

Odvětrané fasády Lifebrick® jsou fasádní systémy suchého zdění z betonových, či perlitbetonových obkladových cihel, které chrání vloženou tepelně-izolační vrstvu vůči povětrnostním vlivům a zajišťují funkci odvětrání vlhkosti ze stávajícího obvodového pláště.

Z hlediska tepelného řešení a způsobu odvodu par lze použít dva typy odvětrané fasády LifebrickŸ: Aktivně odvětrávanou fasádu LifebrickŸ standard, nebo difuzně otevřenou fasádu LifebrickŸ therm. Podstatným rozdílem obou typů je použitý materiál obkladových cihel, jejich pórovitost a z toho vyplývající objemová hmotnost a následně plošná hmotnost obkladu.


Obr. 2: Skladba difuzně otevřená
1. interiér, 2. difuze vodní páry, 3. zdivo, 4. tepelná izolace, 5. vzduchová mezera - uzavřená ve spodní části, 6. life brick therm, 7. exteriér

Obr. 3: Skladba aktivně odvětrávané fasády Life brick standard
1. interiér, 2. difuze vodní páry, 3. zdivo, 4. tepelná izolace, 5. vzduchová mezera - otevřená, 6. aktivní odvětrávaní vlhkosti ze zdiva, 7. life brick standard, 8. exteriér

Fasádní cihly LifebrickŸ jsou vyráběny z betonové, nebo perlitbetonové směsi vibrolisováním, jednotlivé prvky jsou probarveny v celé tloušťce a mají štípanou pohledovou strukturu o rozměru 80 x 220 mm s průběžnou vodorovnou fazetou o rozměru 10 mm. Dle technického návrhu je možné použít buď betonovou cihlu LifebrickŸ standard, nebo perlitbetonovou cihlu LifebrickŸ therm, případně jejich kombinaci. Rozdílů mezi oběma cihlami je několik, a proto velmi záleží na posouzení stávajícího stavu budovy a následného navržení vhodného typu fasádní cihly a potřebné tloušťky tepelné izolace.

Základem cihly LifebrickŸ therm je 100% hydrofobizovaný expandovaný perlit, díky čemuž má výrobek nízkou objemovou hmotnost. Hmotnost jedné cihly je 0,6 kg, součinitel tepelné vodivosti λu je 0,091 W/(m·K). Cihly LifebrickŸ therm mají nízký faktor difuzního odporu (μ = 3), a proto se používají pro realizaci difuzně otevřených fasád. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb, panelových domů, či rekonstruovaných objektů, kde není problém s poškozenou vodorovnou hydroizolací. Vzlínající vlhkost z vnitřního prostředí stavby tak přirozeně odchází zdivem přes tepelnou izolaci (rovněž s nízkým difuzním odporem) a perlitbetonovou cihlu Lifebrick therm. Zdivo je odvětráváno plošně, protože vzduchová mezera mezi cihlou therm a tepelnou izolací je pasivní, uzavřená, a funguje jako další tepelný izolant (Obr.3).

Cihla LifebrickŸ standard je vyrobena z drceného kameniva, její hmotnost je 2 kg, součinitel tepelné vodivosti λu je 1,22 W/(m·K). Díky použitým materiálům má vysoký difuzní odpor a velkou pevnost v tlaku (až 15 MPa), objemová hmotnost činí 2 255 kg/m3. Cihla standard se používá pro realizaci aktivně odvětraných fasád především u starších objektů se zvýšenou vlhkostí. Může sloužit také jako náhrada sanační omítky. Systém odvádění par zde funguje za pomocí proudění vzduchu v zadní aktivní větrací dutině vytvořené mezi obkládanou zdí a cihlou. Dutina by měla mít minimální tloušťku 15 mm, maximálně však 40 mm (Obr. 3).

Aplikace fasád LifebrickŸ standard i therm je prováděna zpravidla na dva typy vymezovací konstrukce – dřevěnou (impregnované dřevěné lišty o průřezu 30 x 50 mm), nebo kovovou (hliníkové lišty 30 x 30 x 3 mm). Vzdálenost kotevních prvků dle statického výpočtu na aplikovanou stěnu je 130 mm – 800 mm, jejich délka je v rozmezí 40 – 300 mm. Pro jednotlivé typy stěn a zvolený systém odvádění par (aktivní odvětráním či difuzí) je rozsah tlouštěk tepelné izolace v rozmezí 40 mm – 300 mm.

Odvětrané fasády LifebrickŸ lze hodnotit z hlediska užitných vlastností, postupu montáže bez technologických přestávek a z estetického hlediska jako zajímavé řešení zateplení stávajících budov i novostaveb. Použitý stavební materiál se vyznačuje tvarovou i barevnou stálostí. Je odolný vůči mechanickému poškození, vůči vzniku plísní a řas, s minimálním dopadem na životní prostředí a je vhodným materiálem pro využití dotace z programu Nová zelená úsporám.

www.lifebrick.cz

 

Datum: 26.6.2013
Organizace: CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabelyV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastí