Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Betonové a perlitbetonové obklady LIFEBRICK® pro řešení odvětraných fasád

Možnosti využití fasádních obkladů z betonu a perlitbetonu pro řešení odvětraných a tepelněizolačních fasád. Rozdílné funkce aktivně odvětrané a difuzně otevřené fasády Lifebrick®.

Současné technologie a postupy pro vnější zateplení a úpravu fasád objektů nabízejí mnoho možností. V tomto článku se zaměříme na odvětví odvětraných fasád, jejichž základem je nosná konstrukce ukotvená do obvodové stěny. Konkrétně je řeč o betonových a perlitbetonovch fasádních cihlách s obchodním názvem LifebrickŸ, které jsou určeny pro povrchovou úpravu vnějších stěn objektů s využitím individuálních technicko-fyzikálních vlastností v závislosti k potřebám jednotlivých objektů.
Samotný tvar fasádní cihly je chráněn průmyslovým vzorem dle OHIM-RCD č. 001947383-0001 až 0006 pro Evropskou unii.


Obr. 1: Samotný tvar fasádní cihly je chráněn průmyslovým vzorem

Odvětrané fasády Lifebrick® jsou fasádní systémy suchého zdění z betonových, či perlitbetonových obkladových cihel, které chrání vloženou tepelně-izolační vrstvu vůči povětrnostním vlivům a zajišťují funkci odvětrání vlhkosti ze stávajícího obvodového pláště.

Z hlediska tepelného řešení a způsobu odvodu par lze použít dva typy odvětrané fasády LifebrickŸ: Aktivně odvětrávanou fasádu LifebrickŸ standard, nebo difuzně otevřenou fasádu LifebrickŸ therm. Podstatným rozdílem obou typů je použitý materiál obkladových cihel, jejich pórovitost a z toho vyplývající objemová hmotnost a následně plošná hmotnost obkladu.


Obr. 2: Skladba difuzně otevřená
1. interiér, 2. difuze vodní páry, 3. zdivo, 4. tepelná izolace, 5. vzduchová mezera - uzavřená ve spodní části, 6. life brick therm, 7. exteriér

Obr. 3: Skladba aktivně odvětrávané fasády Life brick standard
1. interiér, 2. difuze vodní páry, 3. zdivo, 4. tepelná izolace, 5. vzduchová mezera - otevřená, 6. aktivní odvětrávaní vlhkosti ze zdiva, 7. life brick standard, 8. exteriér

Fasádní cihly LifebrickŸ jsou vyráběny z betonové, nebo perlitbetonové směsi vibrolisováním, jednotlivé prvky jsou probarveny v celé tloušťce a mají štípanou pohledovou strukturu o rozměru 80 x 220 mm s průběžnou vodorovnou fazetou o rozměru 10 mm. Dle technického návrhu je možné použít buď betonovou cihlu LifebrickŸ standard, nebo perlitbetonovou cihlu LifebrickŸ therm, případně jejich kombinaci. Rozdílů mezi oběma cihlami je několik, a proto velmi záleží na posouzení stávajícího stavu budovy a následného navržení vhodného typu fasádní cihly a potřebné tloušťky tepelné izolace.

Základem cihly LifebrickŸ therm je 100% hydrofobizovaný expandovaný perlit, díky čemuž má výrobek nízkou objemovou hmotnost. Hmotnost jedné cihly je 0,6 kg, součinitel tepelné vodivosti λu je 0,091 W/(m·K). Cihly LifebrickŸ therm mají nízký faktor difuzního odporu (μ = 3), a proto se používají pro realizaci difuzně otevřených fasád. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb, panelových domů, či rekonstruovaných objektů, kde není problém s poškozenou vodorovnou hydroizolací. Vzlínající vlhkost z vnitřního prostředí stavby tak přirozeně odchází zdivem přes tepelnou izolaci (rovněž s nízkým difuzním odporem) a perlitbetonovou cihlu Lifebrick therm. Zdivo je odvětráváno plošně, protože vzduchová mezera mezi cihlou therm a tepelnou izolací je pasivní, uzavřená, a funguje jako další tepelný izolant (Obr.3).

Cihla LifebrickŸ standard je vyrobena z drceného kameniva, její hmotnost je 2 kg, součinitel tepelné vodivosti λu je 1,22 W/(m·K). Díky použitým materiálům má vysoký difuzní odpor a velkou pevnost v tlaku (až 15 MPa), objemová hmotnost činí 2 255 kg/m3. Cihla standard se používá pro realizaci aktivně odvětraných fasád především u starších objektů se zvýšenou vlhkostí. Může sloužit také jako náhrada sanační omítky. Systém odvádění par zde funguje za pomocí proudění vzduchu v zadní aktivní větrací dutině vytvořené mezi obkládanou zdí a cihlou. Dutina by měla mít minimální tloušťku 15 mm, maximálně však 40 mm (Obr. 3).

Aplikace fasád LifebrickŸ standard i therm je prováděna zpravidla na dva typy vymezovací konstrukce – dřevěnou (impregnované dřevěné lišty o průřezu 30 x 50 mm), nebo kovovou (hliníkové lišty 30 x 30 x 3 mm). Vzdálenost kotevních prvků dle statického výpočtu na aplikovanou stěnu je 130 mm – 800 mm, jejich délka je v rozmezí 40 – 300 mm. Pro jednotlivé typy stěn a zvolený systém odvádění par (aktivní odvětráním či difuzí) je rozsah tlouštěk tepelné izolace v rozmezí 40 mm – 300 mm.

Odvětrané fasády LifebrickŸ lze hodnotit z hlediska užitných vlastností, postupu montáže bez technologických přestávek a z estetického hlediska jako zajímavé řešení zateplení stávajících budov i novostaveb. Použitý stavební materiál se vyznačuje tvarovou i barevnou stálostí. Je odolný vůči mechanickému poškození, vůči vzniku plísní a řas, s minimálním dopadem na životní prostředí a je vhodným materiálem pro využití dotace z programu Nová zelená úsporám.

www.lifebrick.cz

 
 
Reklama