Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Ohlédnutí za sérií veletrhů For Pasiv, Cesty dřeva a Střechy Praha

Pražská výstaviště slavila svátky dřeva. Po akci Dřevostavby na Výstavišti v Holešovicích lákaly návštěvníky také veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA a akce STŘECHY PRAHA v prostornějším letňanském areálu. Do budoucna počítají organizátoři v Letňanech dokonce s větším pavilonem.

Veletrh CESTY DŘEVA zaměřený na dřevěné stavby, konstrukce a výrobky včetně zpracování dřeva se konal již potřetí, FOR PASIV o nízkoenergetických, pasivních a nulových stavbách již pošesté. Společně s těmito akcemi pořádala společnost ABF také 22. ročník soutěžní přehlídky řemesel s názvem SUSO. Tradičními spoluorganizátory výše zmíněných veletrhů jsou STŘECHY PRAHA. Ti v letošním roce připravili již 20. ročník veletrhu pro stavbu a renovace střech v ČR STŘECHY PRAHA, dále pak 14. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie SOLAR PRAHA, 6. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem ŘEMESLO PRAHA a 2. ročník projektu z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů PURPO PRAHA. Podle slov manažerky veletrhu Kateřiny Maštalířové zaznamenávají oba organizátoři výrazně rostoucí zájem o akce, proto se do budoucna plánuje obsazení větší haly letňanského výstaviště. „Z důvodu narůstající poptávky stálých a nových vystavovatelů plánujeme obsazení větší haly. Konkrétnější informace ale zatím poskytovat nebudeme,“ uvedla v rozhovoru pro TZB info.
Nové výzvy moderního věku

V současné době činí celková čistá výstavní plocha 12 920 m2, přičemž 5 770 m2 spadá na veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA, 7 050 m2 zaujímají akce Střechy Praha. Závěrečná zpráva hovoří o tom, že na veletrhu FOR PASIV a CESTY DŘEVA se letos představilo 129 vystavovatelů (z toho 3 zahraniční) a výstaviště navštívilo téměř 22 tisíc lidí. Shrnutí společnosti Střechy Praha uvádí celkových 21 743 návštěvníků a bezmála celkem 300 vystavovatelů. Účast zahraničních vystavovatelů je u veletrhu STŘECHY PRAHA vyšší, zpráva uvádí 14 zahraničních vystavovatelů a počet zastoupených firem 165.

Velkou návštěvnost zde zaznamenal zejména seminář k novele stavebního zákona, Fórum Dřevěné konstrukce střech a 19. ročník konference Izolace, jejímž hlavním tématem byly Provozní střechy a další problematika plochých střech (budeme se mu věnovat ve zvláštní reportáži). Vysokou účast měl také seminář týkající se nového evropského nařízení o nakládání s osobními údaji (GDPR). Zajímavé přednášky proběhly také v rámci veletrhu SOLAR PRAHA, kde se řešil například aktuální stav akumulačních technologií, nebo v rámci akce PURPO PRAHA seminář na téma Vnitřní prostření v budovách.

Velký zájem zaznamenala podle průzkumů poradenská centra, stánek Státního fondu životního prostředí ČR s přehledem dotací, soutěž GRAND PRIX o nejlepší exponát či technologii, soutěž ZLATÁ TAŠKA, vyhlášení soutěže Pasivní dům 2017, naučná stezka pro děti s tematikou lesního světa a dřevěné hry. Zájemcům byli k dispozici renomovaní architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, odborníci na větrání a vzduchotěsnost a experti na dotace a financování staveb. Letos poprvé se na veletrhu FOR PASIV uskutečnila konference organizovaná Centrem pasivního domu – její třináctý ročník se věnoval inovacím pro nulové budovy. O informace od zahraničních i tuzemských odborníků byl velký zájem a Kongresový sál byl plný. Některé příspěvky včetně ohlasů na tuto konferenci se objeví i na našem portálu.

Virtuální zdění zaujalo

Vybírat z bohatého programu všech akcí a nabídky vystavovatelů bylo opravdu náročné. „Dá se říci, že každý si tady něco najde, každý si přijde na své. Včetně relaxace a zábavy,“ komentují veletrhy na stánku firmy HELUZ, kde připravili na odlehčení téma Virtuální zdění. Lidé si mohli zábavnou formou pomocí virtuální reality zkusit postavit část domu, třeba vyzdít rohy podle prováděcího postupu, nebo otvory pro okna včetně usazení překladu a zdění s cihlami HELUZ. „Program byl určen všem zájemcům o virtuální prostředí, zvláště pak těm, kteří rádi hrají počítačové hry a přitom chtějí svůj um a šikovnost využít také při praktické stavební činnosti,“ dodávají lidé z firmy HELUZ, kteří byli zároveň připraveni pomoci, pokud si virtuální stavebník nevěděl rady. Na cestu pak byli vybaveni tištěnou prováděcí příručkou, která obsahuje vše okolo hrubé stavby domu s garancí dokonalého provázání prvků, které zajistí jednoduchou, rychlou, odolnou a dobře izolovanou stavbu. Do komplexního systému patří keramické stropy, stropní panely, nosné a ploché překlady, žaluziové a roletové překlady, komíny a samozřejmě různé typy cihel.

Inovace ve středu zájmu

Společně s vývojem v oblasti nových materiálů a technologií je možné zaznamenat nejenom zvýšený zájem o dřevostavby, ale také o stavby zděné. Každému podle jeho možností a naturelu. Poměřování je zbytečné, návštěvníky zajímají dle průzkumů organizátora spíše úsporné stavby, ekonomická soběstačnost, nové materiály a prostor pro vlastní individuální řešení. To je mimo jiné důvod vysoké návštěvnosti konference Inovace pro pasivní domy a dalších akcí, které vsadily na nové technologie. Zde je třeba ocenit spojení se zástupci Asociace pro nanotechnologický průmysl ČR a obecně s lidmi, kteří pracují na vývoji nových materiálů. „Stavebnictví nemůže stát stranou, musí být začleněno do širšího komplexu inovátorských aktivit v rámci Průmyslu 4:0,“ uvedl v rozhovoru pro TZB info prof. Vladimír Mařík. „Chápeme jej jako nedílnou součást, jako určitý druh výroby, který musí plně využívat všech možností 4. průmyslové revoluce. Nad stávajícími osvědčenými systémy (např. BIM) musíme vybudovat smysluplnou nadstavbu a minulost zachycenou v datech plně zužitkovat,“ uvedl. Jedním z hybatelů nové průmyslové revoluce jsou i pokročilé materiálové technologie, které v rámci konference představil ředitel Asociace pro nanotechnologický průmysl ČR Jiří Kůs. Uvedl, že nanotechnologie se v blízké budoucnosti budou prosazovat hlavně v medicíně, v energetice a v dematerializaci výroby. Ve stavebnictví se podle jeho slov jeví jako vysoce perspektivní například nanomateriály typu aerogel nebo kompozity na bázi nanocelulózy, které mohou přinést zcela nová řešení tepelné izolace a požární ochrany budov.

Kladné hodnocení na závěr

Celkově hodnotí návštěvníci i vystavovatelé veletrh jako velmi prospěšný a vysoce atraktivní. Obsahuje vše, co souvisí s moderním stavebnictvím, připravuje na masivní změny v oblasti energetických úspor i nových materiálů. Organizátor chce v nastaveném trendu pokračovat, do budoucna počítá s rozšířením výstavní plochy a plánuje podle slov manažerky Kateřiny Maštalířové i více přednášek pro veřejnost, kvalitnější expozice a otevřený přístup k zákazníkům. „Vystavovatelé oceňují narůstající prestiž a návštěvnost veletrhu, komunikaci a osobní přístup manažerů a také celkovou organizaci akcí. Návštěvníkům se líbí propracované expozice a profesionální přístup vystavovatelů. Těší nás osvěta pasivního a zdravého bydlení, což bude dle našeho mínění do budoucna zcela přirozenou nutností. Vypovídají o tom i přísnější kritéria ve stavebním oboru,“ podotýká v závěru akce série stavebních veletrhů Kateřina Maštalířová.

 
 
Reklama