Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nízkoenergetické bydlení s vynikající tepelnou akumulací zajistil v Dobřichovicích systém SENDWIX

Osvěžující blízkost lesa a naprostá absence hluku mne hned v prvních minutách přesvědčily, že manželé Petákovi si našli ideální místo pro bydlení. Na mírně svažitém pozemku obklopeném vzrostlými stromy vyrostl za poslední dva roky jejich moderní, nízkoenergetický dvojdům ze systému KMB SENDWIX.

Příkré stoupání uzoučkou uličkou se vyplatilo a mezi původními chatičkami a novými, moderními domy se mi otevřel krásný výhled na Dobřichovice. Osvěžující blízkost lesa a naprostá absence hluku mne hned v prvních minutách přesvědčily, že manželé Petákovi si našli ideální místo pro bydlení. Na mírně svažitém pozemku obklopeném vzrostlými stromy vyrostl za poslední dva roky jejich moderní, nízkoenergetický dvojdům ze systému KMB SENDWIX.

Místo si Petákovi nevybrali žádnou náhodou. Na vedlejším pozemku totiž stojí jejich chata, kde více než 30 let trvale bydleli, takže si k místu vytvořili úzký vztah. Teď má na této zahradě prostor hlavně jejich mazlíček – obří Bernský salašnický pes, který, jak říká paní domu, by novou zahradu zpustošil během chviličky. V původní chatě upravené na trvalé bydlení nyní bydlí jedna z dospělých dcer, zatímco druhá to má k rodičům ještě blíž, protože obývá menší část nového dvojdomu. Prostorný pozemek pro dům o rozloze asi 2000 m2 vznikl spojením dvou sousedících zahrad, na kterých původně stály chatičky. Pozemek se mírně svažuje od lesa směrem k dolní hranici pozemku a nabízí tak téměř ze všech míst zahrady úchvatný pohled do údolí Dobřichovic a na protější zelené kopce.

Bydlení se soukromím pro dvě rodiny

Dům o zastavěné ploše více než 200 m2 tvoří dvě patrové čtvercové části o rozměrech 10×10 m a 8×8 m spojené přízemím. Vchody do obou domů jsou dle přání majitelů samostatné a nacházejí se v přízemní spojovací části objektu. Na opačné straně dvojdomu nabízí odpočinek prostorná terasa vedoucí téměř přes celou šířku menšího domu a společné přízemí. Z většího domu, který obývají Petákovi, sem vedou prosklené dveře z obývacího pokoje v přízemí. Do přízemní části Petákových je situována ještě prostorná kuchyně a jeden pokoj, v prvním patře se nachází ložnice a jeden další větší pokoj. Obdobné členění má také menší část dvojdomu s tím, že zde je v přízemí pouze jeden obývací pokoj spojený s kuchyní. Horní patra obou domů spojuje terasa nad přízemní částí objektu. Suterén, kde najdeme i technické místnosti, odpovídá rozměry nadzemní části a nabízí k využití asi 200 m2.

Při porovnání tepelné akumulace zvítězilo vápenopískové zdivo

Původně Petákovi uvažovali o dřevostavbě. Projekt jim navrhla ing. arch. Kamila Válková, která se zabývá právě především navrhováním dřevostaveb. Pak si ale řekli, že v dřevostavbě bydleli posledních 30 let, a rozhodli se projekt upravit na nízkoenergetický zděný dům. Při rozmýšlení o zdicím systému rozhodly především parametry, zejména tepelná akumulace. V oblasti tepelně-technických vlastností nad ostatními systémy výrazně vynikalo vápenopískové zdivo SENDWIX od společnosti KM Beta, pro které se proto majitelé rozhodli. Vápenopískový kvádr má výbornou tepelnou akumulaci především díky své vysoké objemové hmotnosti a hustotě. To umožňuje překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích, jako je jaro nebo podzim, bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií.

Když dům stojí „ve vaně“

Stavba byla zahájena na jaře 2009 a od samého začátku ji komplikovala podpovrchová voda stékající z lesa. Z toho důvodu stojí dům v jakási „vaně“ ze svařených zemních fólií Fatrafol, což je materiál izolující základy domu proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu. Výrobce fólií garantuje vysokou odolnost fólie proti působení agresivních pozemních vod. Zemní fólie dodatečně, s ohledem na stále ještě vlhnoucí sklepy, doplnil i důmyslný systém drenážních trubek v okolí domu.

Kompletní systém

Hrubá stavba z vápenopískového zdiva SENDWIX stojí na betonových základových pásech. Stěny suterénu tvoří betonové tvárnice zateplené extrudovaným polystyrenem s tloušťkou 12 cm. Pro stavbu svého nízkoenergetického domu si investoři vybrali variantu SENDWIX P, v rámci které se na vápenopískové zdivo přikládá tepelná izolace z kontaktního stabilizovaného polystyrenu. Nosné zdivo tvoří prvky KMB SENDWIX 8 DF-LD s rozměry 248×240×248 mm a objemovou hmotností 1250 kg.m−3, vyzdívané na lepidlo.

Tepelnou izolací jsou bílé fasádní desky Baumit openTherm na polystyrenové bázi s tloušťkou 20 cm s velmi dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi. Paropropustná omítka, lepicí hmota a další prvky jsou ze systému Baumit open, stejně jako zmiňovaná tepelná izolace.

Příčky v interiérech tvoří prvky KMB SENDWIX 4 DF-LD (248×115×238mm) s vynikajícími akustickými vlastnostmi. Málokterý materiál dosahuje stavební neprůzvučnosti 42 dB již při tloušťce 115 mm. Překlady nad okny a dveřmi jsou rovněž ze systému KMB SENDWIX, jde o SENDWIX překlad 8 DF nad nosným zdivem a SENDWIX překlad 2 DF nad příčkami.

Samotná stavba proběhla víceméně hladce. Zdění s vápenopískovými prvky se tak trošku podobá skládání dětských kostek: Je rychlé a jednoduché. Při vhodném návrhu stavby v půdorysném modulu 125 mm, již v rámci projektu se eliminuje pracné řezání nebo sekání cihel na stavbě. Zdicí prvky SENDWIX totiž tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce (250 mm). Ve směru délky stěny mají cihly skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm (nebo 500 mm), případně 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva z prvků 8 DF o délce 1 m jsou tedy potřeba čtyři vápenopískové cihly, každá o skladebné délce 250 mm. Pokud by stavěli znovu, uvítali by však Petákovi urychlení a usnadnění manipulace s jednotlivými vápenopískovými prvky v podobě zdicího jeřábku, který výrobce vápenopískového zdiva, společnost KM Beta, nabízí k zapůjčení. Pomocí těchto břemenových kleští je totiž možné osazovat jednotlivé prvky přímo z palety. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je.

Petákovi dnes už s úsměvem vzpomínají i na náročnou dopravu zdicích prvků, kdy kamion s vlekem nemohl vyjet úzkou uličkou do prudkého kopce. Doprava na stavbu proto probíhala tak, že kamion odpojil vlek pod kopcem, vyjel k pozemku, kde složil materiál. A pak bylo nutné dojet ještě pro zbývající materiál, přeložit jej z vleku do kamionu a znovu vyvézt. „V tomto ohledu bychom uvítali lepší spolupráci se stavebninami a jejich předzásobení tímto typem zdiva, což by umožnilo častější dovoz menšími vozy,“ doplňuje Čeněk Peták.

Dům měl být původně krytý tmavě šedou španělskou pálenou taškou La Escandela, s ohledem na nízký sklon střechy (cca 20°) byla nakonec využita krytina plechová.

Vytápění a větrání odděleně

Na přání Petákových je větrání a topení v celém domě oddělené. Řízené větrání zajišťuje jednotka Atrea. Vytápění je navrženo v celém domě jako podlahové. Teplo zajišťuje tepelné čerpadlo švédské značky NIBE, které odebírá energii ze dvou přibližně stometrových geotermálních hlubinných vrtů. Doplňkovým topným zdrojem v obývací části je krbová vložka. Prosklení objektu, dřevěná okna s trojsklem, dodala společnost PKS MONT, a. s., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Podlahy tvoří většinou klasická třívrstvá dubová prkna HARO. Hostitelé chtěli zařídit dům především prakticky, a obklopili se proto pohodlným nábytkem. Útulná obývací část jim přitom nabízí příjemný prostor pro odpočinek a koníčky.

Technické údaje
Stavební firma:Respo Lety
Charakteristika:Nízkoenergetický dvojdům
Užitná plocha:cca 300 m2
Zastavěná plocha:200 m2
Větrání:Atrea, RC 330
Vytápění:Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo NIBE, krbová vložka Schmid
Konstrukční systém:vápenopískové zdivo SENDWIX – prvky 8 DF, 4 DF + překlady (KM BETA)
Střešní krytina:Plechová, Metrotile
Okna:Dřevěná s trojsklem, PKS MONT, a. s. dekor dub

Více o použitém vápenopískovém zdivu na www.sendwix.cz.

KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Přední výrobce betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA, vápenopískových zdicích prvků SENDWIX, páleného cihelného systému HODOTHERM. Dodavatel prvního certifikovaného zdicího systému KMB SENDWIX. Stavební materiál pro chytré! Internetový obchod KM ...