Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

KM Beta nově dodává vybrané pálené a vápenopískové prvky spolu s lepidlem

Společnost KM Beta a.s. reaguje na současné trendy a nabízí nový sortimentní produkt - broušené pálené a vápenopískové bloky již s lepidlem, které je jak fyzicky součástí dodávky, tak i součástí ceny bloku.

Technologie výroby vápenopískových cihel umožňuje vyrábět prvky s vysokou rozměrovou přesností. Systém SENDWIX od společnosti KM Beta, jehož základem jsou právě vápenopískové zdicí prvky, se již v minulosti stal průkopníkem přesného zdění na tenkou spáru (lepidlo).

Tento způsob zdění je nyní standardem i u pálených bloků, například páleného cihelného systému PROFIBLOK. Společnost KM Beta a.s. reaguje na současné trendy a nabízí nový sortimentní produkt - broušené pálené a vápenopískové bloky již s lepidlem, které je jak fyzicky součástí dodávky, tak i součástí ceny bloku. KM Beta tímto krokem rozšiřuje svůj servis o kompletní dodávku zdiva s odpovídajícím množstvím celoplošného lepidla pro danou tloušťku stěny. Je to další služba zákazníkům, která s již samozřejmými službami jako je bezplatný výpočet materiálových a finančních nákladů nebo doprava materiálu na místo určení, tvoří kompletní servis.

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění /tl.spáry 12 mm/ je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 ltr./m2, při použití celoplošného lepidla /tl.spáry 1-2 mm/ je spotřeba jen 3,7 ltr./m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z hlediska tepelně-technického - odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.

U vápenopískového systému SENDWIX se spojení zdiva s lepidlem do jednoho produktu týká všech prvků určených pro tenkovrstvé zdění - KMB SENDWIX 4DF-LD, 5 DF-LD, 8 DF-LD, 8 DF-LP AKU, 16 DF-LD, 6 DF-LD a 12 DF-LD.

Pálený systém PROFIBLOK rozšířil sortiment o dodávky nosných broušených cihel s lepidlem

Nový sortimentní produkt v páleném systému PROFIBLOK zahrnuje v ceně bloku i cenu celoplošného lepidla pro bloky nosných stěn rozměrové řady 440, 400, 365, 300 a 240 mm.

Lepidla dodávaná spolu se zdicími prvky jsou vyráběna v nedávno dokončeném vlastním výrobním závodě ve Bzenci u Hodonína. Ten je již pátým výrobním závodem KM Beta v České republice a zároveň největším ryze českým závodem na výrobu lepidel, maltových a omítkových směsí s kapacitou až 100 tisíc tun ročně. Suché maltové směsi PROFIMIX jsou stejně jako další materiály této značky, vyrobena s použitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané „Moravská Sahara“. Materiály PROFIMIX splňují přísné evropské normy a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.

Více na www.kmbeta.cz, případně na www.profiblok.cz a www.sendwix.cz.


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.