Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KM BETA: Když cesta ke komfortnímu bydlení není žádná věda

Stavte s námi ze SENDWIXu!

KM Beta a.s. je největším českým výrobcem betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva. Posledními přírůstky v nabídce jsou keramické stropní systémy PROFIDECK a nejnověji pak omítkové a maltové směsi PROFIMIX. Ty vyrábí nedávno dokončený výrobní závod na Hodonínsku. Značka PROFIMIX zahrnuje cementové potěry, lepicí hmoty, stěrkovací hmoty, dále omítkoviny, štukové omítky a tepelně izolační malty a omítky.

Díky doslova obdivuhodné šíři nabídky stavebních materiálů KM BETA můžete výrazně ušetřit: Zkombinujte více druhů materiálů KM BETA (například zdivo + střechu) a získejte exkluzivní slevy! Na e-shopu platí trvale slevy 20 - 30 % na všechny materiály KM BETA - vyzkoušejte www.shop.kmbeta.cz.

Výrobky KM BETA patří mezi špičkové stavební materiály určené jak pro profesionální řemeslníky, tak pro laiky. Například zdění s vápenopískovými prvky KMB SENDWIX je snadné a podobá se skládání dětské stavebnice. Na rozdíl od her pro děti ale nabízí konkrétní výsledky - především zkrácení topné sezóny až o měsíc díky výborné tepelné izolaci a akumulaci, průměrně jednu místnost v domě navíc díky subtilnější konstrukci při zachování požadovaných vlastností a navíc cenu srovnatelnou s jednoplášťovou konstrukcí. "Pohrajte" si s námi a stavte ze SENDWIXU!

Základová deska je již připravena pro zdění. Pomocí provázku a vodováhy jsme si vyznačili vnější rohy budoucí stavby a následně jsme pomocí zdicí malty vyrovnali základy. Vrstva malty v šířce odpovídající šířce budoucího zdiva (+ cca 1 cm na každou stranu) musí zcela vyrovnat nerovnosti a výškové nepřesnosti základové konstrukce. Více o zakládání stavby na www.kmbeta.cz.

Obvodové zdivo

1) První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názvu cihly, označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.

Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na obalu (viz doba zpracovatelnosti).


2) Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.


3) Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2DF-LD a poté přiložte vápenopískový prvek KMB SENDWIX 8DF-LD.

Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou lžící.


4) Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se nemaltují. Každý blok 8DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.

Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.


5) Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.


6) Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.

Každá následující řada je realizována obdobně.


Zdíme příčky

1) Při zakládání příčkového zdiva lze využít stejného postupu jako u obvodového zdiva, tedy opět s použitím zakládací malty.

Připravíme si příčkové zdivo KMB SENDWIX 4DF-LD pro zdění na lepidlo (248x115x248 mm), případně 4DF-D (248x115x238 mm) pokud jste se rozhodli pro zdění na maltu. První řada vápenopískových příčkových cihel se v obou případech pokládá přímo do zdicí malty.


2) Postupujte od kraje postupným přidáváním dalších příčkových prvků 4DF. Svislé spáry u těchto prvků, které mají systém pero-drážka, se nemaltují.


3) Příčky se k obvodovému zdivu kotví pomocí předem vložených kotev do obvodového zdiva. Nerezová kotva (je součástí systému) se asi z jedné třetiny zazdí do obvodové stěny v místě středu příčky. Kotvení je možno i dodatečně (viz náš obrázek).

Při dodatečném kotvení se kotva ohne do pravého úhlu a dle obrázku se přiloží ke zdivu. Tužkou skrz otvory v kotvě si naznačte, kde bude třeba do zdiva vrtat otvory pro hmoždinky.


4) Do zdiva, ke kterému chceme příčku ukotvit, vyvrtáme dva otvory nad sebou. Kotvu upevníme do zdi pomocí hmoždinek a vrutů.

Kotví se minimálně každá druhá řada. Kotvy na prvním a druhém konci příčky se v řadách střídají (např. 1., 3. a 5. řada na jednom konci a 2. a 4. na druhém konci).


5) Pokračujeme další řadou vápenopískových cihel. Pro vodorovnou spáru mezi první a druhou řadou příčkových prvků použijte lepidlo rozprostřené pomocí zubové stěrky. Lepidlo tvoří také svislou spáru v místě dotyku obvodové stěny a příčky.

S ohledem na správnou vazbu zdiva začíná druhá řada prvkem poloviční šířky než je prvek 4DF-LD. Poloviční velikost si z celého prvku uřízněte diamantovým kotoučem.


6) Pokračujte stejně jako u první řady dalšími příčkovými prvky 4DF. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se ani nyní nemaltují.


Řešení překladů nad okny a dveřmi

Řešení překladů nad stavebními otvory (okny, dveřmi apod.) je zcela jednoduché. Ze systému vyberte překlad podle tloušťky zdiva. U obvodového zdiva s tloušťkou 240 mm lze využít buď překlad SENDWIX 8DF (240x240x1000-3000 mm) nebo dva užší překlady SENDWIX 2DF (240x115x1000-3000 mm) vedle sebe. Druhá možnost přitom pochopitelně znamená lepší možnosti manipulace. U překladů platí stejná pravidla pro vazbu zdiva jako u zdění obvodového a příčkového zdiva.

Vazba jednotlivých prvků je ze statického hlediska velmi důležitá. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převazovat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musejí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny minimálně o 40 mm. Doporučený půdorysný modul stavby po 250 mm umožňuje u těchto formátů délku převazby 125 mm.

Nic složitého, že? Další informace a tipy pro zdění se systémem KMB SENDWIX si přečtěte na www.sendwix.cz. Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.


Poslechněte si zvukový záznam přednášky Ing. Martina Urbance, technického poradce společnosti, Zajímavosti z nabídky KM BETA


 
 
Reklama