Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

HELUZ navyšuje výrobu, zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY stoupá.

Velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů přiměl společnost HELUZ ztrojnásobit jejich výrobu. Za rok 2010 se těchto broušených cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém a slovenském trhu prodalo více než na 1 000 rodinných domů.

Prečítajte si ve slovenčine

V roce 2011 pak společnost HELUZ očekává další nárůst poptávky a již nyní tomu přizpůsobuje výrobní kapacity.

"Během roku 2010 jsme zaznamenali opravdu velký zájem o tento produkt. Poptávka značně převyšovala nabídku a čekací lhůty na dodání byly delší než jeden měsíc. Proto jsme postupně navýšili výrobu až na trojnásobek," vysvětluje Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ. Velký zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY potvrdili i návštěvníci na pražském veletrhu FOR ARCH, kde společnost HELUZ demonstrovala rozdíly mezi broušenými cihlami HELUZ PLUS , HELUZ THERMO STI a HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo šířky 440 mm.

Broušené cihelné bloky s označením FAMILY uvedla společnost HELUZ na trh v polovině roku 2009. Jejich předchůdcem jsou cihelné bloky s označením STI a THERMO STI, které přišly na trh v roce 2003 a které bez zateplení splňují požadavky na obvodovou konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů. Od prvních cihel spojovaných na pero a drážku, dříve označených P+D (nyní PLUS), které společnost HELUZ vyrábí od roku 1995, se bloky STI odlišují nižší objemovou hmotností a větším počtem řad otvorů. Díky dalšímu vylehčení cihelného střepu, novému tvaru per a drážek a zvýšení počtu řad otvorů (cihelný blok FAMILY šířky 440 mm má již 41 řad) se podařilo u cihel HELUZ FAMILY dosáhnout zvýšení tepelněizolačních parametrů o více než 20 % v porovnání s cihlami STI.

 

Sortiment cihel FAMILY v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm.

Broušené cihly FAMILY splňují požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce 380 mm. Zdivo z těchto bloků s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,21 W/m2K. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY šířky 440 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2K. Zdivo z bloků FAMILY šířky 500 mm má pak stejné tepelněizolační vlastnosti jako 4,5 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 25 cm polystyrénu. Součinitel prostupu tepla zdiva s venkovní tepelněizolační omítkou je 0,15 W/m2K a splňuje požadavky i pro pasivní domy.

Technické parametry cihel HELUZ

  HELUZ FAMILY 50 broušená HELUZ FAMILY 44 broušená
Rozměry: 247 × 500 × 249 mm 247 × 440 × 249 mm
Objemová hmotnost: 640 kg/m3 640 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.: 19,6 kg 17,0 kg
Pevnost v tlaku: 8 MPa 8 MPa
Počet řad otvorů: 47 41
Podíl vylehčení otvory inf. 57 % 57 %
Tepelná vodivost: λu = 0,085 W/mK λu = 0,085 W/mK
Součinitel prostupu tepla U*: 0,15 W/m2K 0,17 W/m2K
Tepelný odpor R*: 6,46 m2K/W 5,56 m2K/W

* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W/mK)

  HELUZ THERMO STI 44 broušená HELUZ PLUS 44 broušená
Rozměry: 247 × 440 × 249 mm 247 × 440 × 249 mm
Objemová hmotnost: 580 kg/m3 600 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.: 15,7 kg 16,2 kg
Pevnost v tlaku: 8 MPa 10 MPa
Počet řad otvorů: 33 29
Podíl vylehčení otvory inf. 60 % 60 %
Tepelná vodivost: λu = 0,105 W/mK λu = 0,130 W/mK
Součinitel prostupu tepla U*: 0,21 W/m2K 0,26 W/m2K
Tepelný odpor R*: 4,59 m2K/W 3,67 m2K/W

* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK)


Poslechněte si zvukový záznam přednášky Lukáše Cvacha, specialisty na velké projekční organizace ČR, Zajímavosti z nabídky HeluzHELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.