Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

NOVINKA: cihelné pásky jako součást pohledového zateplovacího systému

Cihelné pásky HELUZ jsou pro svou vysokou estetičnost, nadčasovost a trvalou hodnotu stále populárnějším a využívanějším prvkem, doposud však byly používány pouze na jednovrstvé nezateplené zdivo. Novinkou je zateplovací systém, který umožňuje použít keramické obkladové pásky HELUZ pro finální pohledovou vrstvu.

Dodavatelé zateplovacích systémů zaznamenali na trhu poptávku po variabilním a estetickém ztvárnění fasády objektů při zvýšení jejich tepelněizolačních vlastností a přicházejí s novinkou - zateplovacím systémem, který umožňuje použít keramické obkladové pásky HELUZ pro finální pohledovou vrstvu.

Základem systému jsou mnoha realizacemi prověřené vnější tepelněizolační kontaktní zateplovací systémy, např. od společností Cemix či Saint-Gobain Weber Terranova. Ty byly pro potřeby instalace keramických pásků upraveny tak, aby vyhovovaly zvýšeným nárokům na únosnost systému vzhledem k hmotnosti finální povrchové úpravy z cihelných pásků a také vzhledem k jejich dalším specifickým vlastnostem.

Realizaci systému lze provést ve dvou variantách lišících se použitým izolantem: první variantou je použití fasádních izolačních desek z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrénu (EPS), druhou variantou je použití izolačních desek z minerální vlny (MW), ať již s podélným nebo kolmým vláknem. V obou případech je pro lepení tepelněizolačních desek i pro stěrkování a armování základní vrstvy potřeba aplikovat kvalitní lepidlo a stěrkovací hmotu určené výrobcem pro daný typ izolantu. Pro vyztužení armovací vrstvy je používána sklotextilní armovací tkanina. Dodatečné mechanické kotvení systému k nosné konstrukci umožňují plastové talířové kotvy.

Velmi důležitým komponentem celého systému je lepidlo, kterým jsou na podklad upevněny keramické obkladové pásky. Aplikovat lze pružná lepidla s vynikající přídržností k podkladu určená pro použití v exteriérech a splňující všechny náročné požadavky na upevnění povrchové vrstvy systému.

 

Povrchovou vrstvu systému tvoří cihelné pásky HELUZ 25 o rozměrech 250 x 65 x 12 mm, které jsou ekologickým stavebním materiálem a mají mimořádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Vyrábí se z vypáleného keramického materiálu a vyznačují se mrazuvzdorností, nízkou nasákavostí, vysokou objemovou hmotností a pevností. Jsou tak vhodné na mechanicky nebo chemicky namáhané povrchy, např. první nadzemní podlaží bytových a občanských staveb, kde zajistí delší mechanickou životnost fasády. Pro vyspárování cihelných pásků je v rámci systému použita spárovací malta pro lícové zdivo.

 

Jako příslušenství jsou k systému dodávány různé typy profilů, kterými je řešeno založení systému a různé detaily, jakými jsou nároží, ostění, nadpraží, dilatace apod. Za pomoci profilů a dalšího doplňkového materiálu lze řešit např. prostupy různých konstrukcí systémem, případně instalace stavebních dílů do systému a do nosné konstrukce.

Vnější tepelněizolační kontaktní zateplovací systém z keramických obkladových pásků HELUZ je moderním systémem na trhu stavebních materiálů s velkou perspektivou a potenciálem. Systém sleduje moderní trendy ve stavebnictví a je výsledkem snahy o vytvoření produktu, který bude splňovat ty nejpřísnější a nejnáročnější požadavky každého zájemce o tento systém.

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je největším českým výrobcem cihelného materiálu. Zákazníkům nabízí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje: cihly pro obvodové, nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, ...