Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém TYFO - zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin

Systém TYFO® je vhodný např. pro zesílení dřevěných krovů a trámů, stabilizace, zesílení a stáhnutí prasklin u zdiva, zesílení prvků s poddimenzovanou či špatně provedenou výztuží, zvýšení osové únosnosti a korozní ochrana sloupů.

Kompozitní tkaniny a speciální epoxidové pryskyřice SYSTÉMU TYFO® amerického výrobce Fyfe Company jsou lehké a vysoce pevné materiály, určené k zesílení betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukčních prvků. Betosan s.r.o. nabízí materiály firmy Fyfe, která převzala technologie používané již přes padesát let leteckým a zbrojním průmyslem a přizpůsobila je k užití ve stavebnictví. SYSTÉM TYFO® se skládá ze skelných a uhlíkových tkanin, jež jsou kombinovány s vysoce kvalitní epoxidovou pryskyřicí. Tyto materiály jsou na konstrukci aplikovány metodou přímého zpracování ("wet lay-up"). Jejich spojením vznikne kompozit s dokonalou adhezí k zesilovanému konstrukčnímu prvku. Epoxidové pryskyřice současně dodávají kompozitu vysokou korozní odolnost a trvanlivost.

Dřevo

Kompozitní tkaniny TYFO® jsou rovněž vhodné k zesílení krovů, dřevěných stropů a nejrůznějších dalších dřevěných stavebních prvků jako jsou trámy, sloupy atp. například v historických stavbách. Zesílení může eliminovat i nadměrné průhyby dřevěných konstrukcí.

Betonové a zděné stěny

Mnoho betonových stěn a zděných konstrukcí musí v dnešní době nést vyšší zatížení a je nutné je proto zesílit. Kompozitní tkaniny jsou ideálním způsobem pro zesílení monolitických železobetonových stěn, kde mohou jak zesílit tak překlenout a stáhnout trhliny. U zdiva jde o celkové zesílení a stabilizaci. Pro lehké zesílení, stabilizaci a překlenutí trhlin v režném zdivu je nejvhodnější použití průhledné dvojsměrné tkaniny TYFO® WEB, která je poznat na povrchu zdiva pouze podle mírného lesku.


SYSTÉM TYFO® - sanace zděné konstrukce, archiv Betosan s.r.o.

Nosníky a desky


SYSTÉM TYFO® - sanace stropu, archiv Betosan s.r.o.


SYSTÉM TYFO® - sanace části betonové stěny, archiv Betosan s.r.o.

Kompozitní tkaniny SYSTÉMU TYFO® lze použít k zesílení trámových a deskových prvků vystavených zvýšenému zatížení, nebo zesílení prvků s poddimenzovanou či špatně provedenou výztuží. Kompozitní materiály jsou moderní alternativou k tradičním zesilovacím metodám jako jsou stříkaný beton nebo lepená ocelová výztuž. Kotvy TYFO® lze použít pro lepší ukotvení a trvanlivost spoje. V průmyslových provozech je také velmi zajímavá možnost aplikace tkanin i na prvky částečně zakryté provozními rozvody bez nutnosti jejich demontáže.

Sloupy

SYSTÉM TYFO® lze výborně použít k zesilování železobetonových sloupů. Ovinutí kompozitní tkaninou zajistí nejen zvýšení osové únosnosti zvýšením pevnosti betonu takto zesíleného sloupu, ale i zvýšení jeho houževnatosti. Další výhodou je zvýšení smykové a ohybové únosnosti. Změny jednotlivých vlastností lze moderovat použitím různých typů jednosměrných či dvojsměrných tkanin a orientací jejich vláken vzhledem k ose sloupu. Dalším přínosem ovinutí kompozitními tkaninami je také korozní ochrana sloupu či jiného prvku, jelikož epoxidový kompozit zamezuje přístupu vzduchu, oxidu uhličitého, chloridů a vlhkosti do konstrukce. Sloupy všech tvarů si prakticky mohou zachovat svůj původní profil, protože má kompozitní souvrství velice malou tloušťku (cca 3-5 mm) a může být aplikováno i na velice malé poloměry rohů.

Ohnivzdorné systémy

Systém TYFO® taktéž obsahuje několik typů ohnivzdorných nástřiků, které prodlužují výdrž ohni vystavených zesílených prvků až na čtyři hodiny (dle ASTM E-119).

Aplikace:

Kompozitní tkaniny se nanášejí na konstrukční prvky ručně. Vzhledem k lehkosti tkanin a celkově jednoduché aplikaci není zapotřebí žádná těžká technika nebo speciální nářadí. Po nanesení má epoxidová pryskyřice dostatečnou přídržnost, takže není zapotřebí tkaninu k zesilované konstrukci nijak mechanicky kotvit, což přispívá k vysoké produktivitě práce a minimalizaci vlivu na okolí konstrukce.

další aplikace Systému TYFO®

Materiály SYSTÉMU TYFO® podléhají jak přísnému průběžnému testování kvality výroby, tak testování dlouhodobé životnosti v nejrůznějších agresivních prostředích. Účinnost těchto systémů se rovněž prokázala během silných zemětřesení v Los Angeles, El Salvadoru, Seattlu nebo Tchaj-wanu.

Špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA nabízí jako výhradní dovozce pro ČR BETOSAN s.r.o. SYSTÉM TYFO® zahrnuje širokou paletu kompozitních tkanin, které nabízejí projektantům a statikům velmi široké spektrum výsledných vlastností, podle potřeb jejich projektu. Pracovníci společnosti BETOSAN® Vám poskytnou veškerou technickou pomoc při výběru optimální materiálové varianty (tkanina/lepidlo), která nejlépe vyhoví Vašim specifickým požadavkům a konkrétní aplikaci.

Firma BETOSAN s.r.o. se zabývá zejména výrobou suchých maltových směsí pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí a produktů tzv. stavební chemie. Současně je výrobcem a prodejcem materiálů, které s výše zmíněnou problematikou souvisí. Jedná se o materiály pro sanaci vlhkého zdiva, hydroizolační materiály, materiály pro podlahové konstrukce, celou řadu materiálů na bázi epoxidových pryskyřic a velkou škálu tzv. speciálních produktů. Ta zahrnuje materiály vysokopevnostní, rozpínavé, rychletuhnoucí, koroziodolné a další. Samostatnou skupinou jsou kompozitní materiály pro zesilování stavebních konstrukcí na bázi uhlíkových, nebo skleněných vláken.

 
 
Reklama