Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč byla vyvinuta věncovka HELUZ RAPID

Věncovka HELUZ RAPID 5,5/25 byla vyvinuta z důvodu optimalizace konstrukčního detailu železobetonového věnce jednopodlažních rodinných domů. Jedná se o novinku firmy HELUZ představenou na začátku roku 2024. Tento výrobek doplňuje systémové řešení HELUZ a je určen pro zdivo z broušených cihel. Díky této věncovce je detail věnce u tzv. bungalovů ideálně využit ze statického i tepelnětechnického pohledu. Další nezanedbatelnou výhodou je cihelný podklad pro omítky.

Obr. 1: Schéma vyzděných věncovek HELUZ RAPID
Obr. 1: Schéma vyzděných věncovek HELUZ RAPID
Obr. 2: Schéma věncovky HELUZ RAPID
Obr. 2: Schéma věncovky HELUZ RAPID

Popis věncovek

Věncovky HELUZ RAPID jsou vyrobené z extrudovaného polystyrenu, na který je velmi kvalitním lepidlem nalepen cihelný obklad. Ložná plocha věncovky je rovná, v horní hraně je vytvořen ozub, aby bylo zabráněno v zatížení obkladu a k jeho následnému odštípnutí. Věncovky je tedy potřeba správně orientovat podle vyznačeného nápisu na lícové straně. Součástí systému věncovek HELUZ RAPID je HELUZ pěna, na kterou se věncovky zdí a také tři druhy kotev, které slouží ke stabilizaci věncovek během montáže. Toto příslušenství je v odpovídajícím počtu dodáváno společně s věncovkami.

Testování a vývoj věncovek

Systém věncovek HELUZ RAPID byl i experimentálně vyvíjen. Ve zkušební laboratoři byly zkoušeny pevnostní i tepelné vlastnosti různých izolantů, různá lepidla na lepení cihelného obkladu a déle například přídržnost omítky na čistém keramickém obkladu a na obkladu natřeném různými druhy nátěrů. Tyto jednotlivé zkoušky vedly k výrobě věncovky s co nejlepšími vlastnostmi. Dále byly při vývoji prováděny zkušební montáže, při nichž byl optimalizován samotný tvar věncovek a jednotlivých kotev a byl vytvořen montážní postup.

Statika vs. tepelná technika

Staticky je použití věncovek HELUZ RAPID u bungalovů velice výhodné, protože nahrazují klasické zděné věncovky, které mají většinou šířku 80 mm. Tyto věncovky mají v daném detailu pouze funkci bednící, a vzhledem k tomu, že střešní konstrukce, například vazníky, bývají uložené pouze na ŽB věnci, žádnou další funkci zde nemají. Proto je výhodnější použít věncovku RAPID, která má díky polystyrenu nesrovnatelně lepší tepelněizolační vlastnosti a je poté potřeba přidat již méně doplňkové tepelné izolace a tím pádem můžeme vytvořit širší ŽB věnec než při použití klasických věncovek. A to je u staveb bez těžkého stropu více než vhodné. Stejně tak je u těchto staveb důležité i ztužení vnitřními stěnami, kde opět na železobetonové věnce můžeme využít věncovky HELUZ RAPID. Například na vnitřní stěně tl. 30 cm vznikne železobetonový věnec šířky 19 cm. Věncovky HELUZ RAPID je možné použít i u bungalovů s těžkým stropem, například typu HELUZ MIAKO. V tomto případě budou věncovky pouze na vnější straně obvodové zdi, kde vytvoří bednění pro betonáž stropu a následně budou tvořit vhodný podklad pro vnější omítku.

Montážní postup

Kontrola rovinnosti zdiva, případné vyrovnání překladů.
Kontrola rovinnosti zdiva, případné vyrovnání překladů.
Založení rohů a stabilizace tvarovek pomocí natloukacích kotev.
Založení rohů a stabilizace tvarovek pomocí natloukacích kotev.
Tvarovky se zdí na PU pěnu HELUZ
Tvarovky se zdí na PU pěnu HELUZ

Tvarovky lze snadno a precizně opracovat.
Tvarovky lze snadno a precizně opracovat.
Nejprve se zdí na vnějším líci zdiva a poté na vnitřním.
Nejprve se zdí na vnějším líci zdiva a poté na vnitřním.
Pomocí PU pěny na polystyren se přilepí tepelná izolace věnce.
Pomocí PU pěny na polystyren se přilepí tepelná izolace věnce.

Tepelná izolace je přilepená, zkontroluje se těsnost styčných spár na vnitřní straně věnce.
Tepelná izolace je přilepená, zkontroluje se těsnost styčných spár na vnitřní straně věnce.
Uloží se výztuž věnce.
Uloží se výztuž věnce.
Před betonáží se vrchní strana spojí sponami, které se zaklepou do úrovně horní hrany věnce.
Před betonáží se vrchní strana spojí sponami, které se zaklepou do úrovně horní hrany věnce.

Obr. 3: Schématický řez bungalovem s použitím věncovky HELUZ RAPID
Obr. 3: Schématický řez bungalovem s použitím věncovky HELUZ RAPID

Proč využít věncovku HELUZ RAPID?

V detailech železobetonových věnců je vždy potřeba vyhovět celé řadě požadavků, statických tepelnětechnických, akustických, prováděcích apod. Věncovka HELUZ RAPID má výborné tepelnětechnické vlastnosti a jejím použitím získáme v detailu dostatek prostoru na splnění ostatních požadavků. Je to ideální řešení pro jednopodlažní rodinné domy.HELUZ cihlářský průmysl a.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.