Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak pomoci konkurenceschopnosti výrobků? Role bank, výrobců a vliv energetiky

Prosazovat racionální přístup pro transformační období, kdy se česká ekonomika musí přeorientovat na obnovitelné zdroje. Je třeba diskusi o Green Dealu převést na čistě byznysovou, méně ideologickou. I to zaznělo od zástupců byznysu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Na začátku listopadu se sešli zástupci českého byznysu na tiskové konferenci Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), za jejímž založením stojí největší české společnosti z nejrůznějších sektorů našeho hospodářství.

Hovořilo se o usnadnění a urychlení přechodu na nízkoemisní modely a technologie, aby českým firmám a ekonomice nehrozila ztráta konkurenceschopnosti. Alianci jde do budoucna o sdílení know-how a nejlepších příkladů z praxe. Jednalo se o první tiskovou konferenci zakládajících členů, tedy nikoliv pracovní setkání s již očekáváním výsledků. Zazněly však základní pohledy na současnou situaci z různých sektorů. Zastoupena byla energetika, automotiv, banky, poradenský sektor, ale zastoupeno bylo i stavebnictví, a to společností Wienerberger.

Stavebnictví v Alianci pro bezemisní budoucnost pouze s jedním zástupcem

Stavebnictví má na svědomí bezmála 40 % celosvětových emisí. Mezi materiály jsou největšími původci emisí v Česku hliník, plast, ocel a cement. Ani jeden z těchto materiálů není strategickou surovinou pro výrobu v cihlářském průmyslu. I když samozřejmě chápeme, že výroba cihel je energeticky velmi náročná, tedy prostor k diskusi o úsporách a zelené energii je jasný, pro stavaře jsou produkty cihlářského průmyslu a značka Wienerberger symbolem tradice a udržitelného stavebnictví s životností v rámci domů přes generace. Proto jsme se ptali Kamila Jeřábka, generálního ředitele společnosti Wienerberger a hlavního partnera ApBB, co bylo hlavním důvodem vstupu Wienerbergeru mezi zakládající členy aliance a jak se hledá rovnováha mezi společenskou zodpovědností, udržitelností a byznysem.

„Naše společnost si již dlouhou dobu klade za cíl provozovat podnikání v duchu udržitelnosti a zodpovědnosti. Nepřetržitě pracujeme na zdokonalování složení našich produktů s cílem minimalizovat celkové emise, které vznikají během výrobního procesu. Rozhodnutí stát se součástí Aliance pro bezemisní budoucnost bylo tak pro naši společnost logickým krokem vpřed. V segmentu výroby stavebních materiálů vnímáme největší urgenci ve stále neurčité a slabé podpoře při hledání nových technologií a postupů ve výrobě a také v legislativní a finanční podpoře. To jsou také témata, která chceme v rámci Aliance rozvíjet,“ řekl GŘ Kamil Jeřábek a doplnil, že „důležité téma je využití druhotných surovin, sociální projekty, využití zelené energie, vlastní FV cesta, změny receptur cihel a tašek, revize produktového porfolia. Vývoj bezemisních technologií je vyšší průmyslový level, očekáváme zesílení hlasu průmyslu i změny komunikace směrem k politické reprezentaci.“

Přečtěte si také Rostoucí ceny energií jsou až třetím důvodem k rekonstrukci domu Přečíst článek

Energetika v Alianci pro bezemisní budoucnost

„Český průmysl musí dekarbonizovat. Konkurenční výhoda českého průmyslu byla dlouho závislá na domácím levném uhlí. Využívání uhlí v naší ekonomice postupně skončí a my musíme hledat pro náš průmysl nové impulzy. ČEZ oznámil cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040. Chceme s ostatními partnery přicházet s těmi nejlepšími řešeními, které pomohou nám v alianci i celému českému průmyslu,“ řekl generální ředitel ČEZ a viceprezident ApBB Daniel Beneš a doplnil: „je třeba zajistit dodávky energie, které budou dlouhodobě udržitelné, bezpečné a cenově dostupné, je třeba vést věcnou diskusi k dekarbonizaci.“

„Úlohou ČEZ ESCO je pomáhat českým podnikům a městům a obcím se zaváděním řešení, které jim pomohou modernizovat a ekologizovat jejich energetiku i celý provoz. Ekonomika volá po reálném plánu,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO a předseda správní rady ApBB Kamil Čermák.

„Dekarbonizace průmyslových podniků je velkou výzvou pro českou ekonomiku i samotné podniky. Pevně věříme, že právě v Alianci získáváme partnera, se kterým můžeme otevřít novou kapitolu diskuze o výhodách i výzvách moderní české ekonomiky založené na většímu podílu obnovitelných zdrojů či využití energeticky účinných technologií,“ řekl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a dodal, že „technologie na splnění zelené dohody máme, je třeba synergie zelené energetiky a snižování emisí z průmyslu. Pokud touto cestou nepůjdeme, české firmy začnou vypadávat z dodavatelských řetězců. Důležité je, že vývoj reflektuje i Čína a USA.“

Přečtěte si také Obnovitelné zdroje by v ČR do roku 2030 měly pokrývat 30 % spotřeby energie Přečíst článek

Finanční sektor v Alianci pro bezemisní budoucnost

„Je potřeba sjednotit přístup k měření uhlíkové stopy a zjistit aktuální potřeby pro zrychlení dekarbonizace. Bankovní sektor přitom hraje v podpoře udržitelnosti a dekarbonizace zásadní roli. Banky mají potenciál ovlivnit a řídit tok financí do projektů a iniciativ, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a snižují emise skleníkových plynů,“ přibližuje roli bankovního sektoru generální ředitel Komerční banky a prezident ApBB Jan Juchelka a dále řekl, že „je třeba diskusi o Green Dealu převést na čistě byznysovou, méně ideologickou. ČR patří k největším znečišťovatelům v EU a my chceme přispět k co největší Δ. Roste význam Národní rozvojové banky a ve spojení s dalšími bankami chceme nabídnout dostatek kapitálu. Někdo situaci vidí jako regulatorní lavinu, ale je třeba vidět také regulatorní podporu.“

„Vítáme vznik Aliance, jejíž členem se stáváme proto, abychom prosazovali racionální přístup pro transformační období, kdy se česká ekonomika musí přeorientovat na obnovitelné zdroje,“ řekl generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný a připomněl, že „živnostníci a firmy jsou velkou sílou transformace a stanovení pravidel pro financování je obtížné. Důležitá je dobrovolnost a reálné možnosti. Podporujeme FV, TČ, bioplynové stanice, byli jsme první v ČR, kdo začal s elektromobilitou. Ale nesouhlasíme s tím, abychom byli penalizováni, že financujeme původní infrastrukturu. Potřebujeme změnit vnímání.“

Přečtěte si také Rozhovor: udržitelné stavitelství a jeho financování Přečíst článek

Důležité téma: zajištění výroby důležitých technologií v geograficky i bezpečnostně blízkých zemích

„Za posledních 18 měsíců došlo k velkému posunu. Před rokem byly hlavní otázkou technologie a jejich nasazování, nyní se řeší budování vysokokapacitních dodavatelských řetězců a přístup ke kritickým surovinám. Dodavatelské řetězce zelených technologií jsou jedním z klíčových témat americké legislativy, která cílí na snížení inflace (IRA) a evropského Průmyslového plánu Zelené dohody. V obou případech je důraz na zajištění výroby důležitých technologií v geograficky i bezpečnostně blízkých zemích. Otevírá se tak příležitost i pro český průmysl, který je již nyní schopen vyrábět vysoce komplexní produkty a komponenty. Je nyní důležité porozumět tomu, které produkty a komponenty v příštím období nejrychleji porostou, českým firmám budou technologicky blízké a kde dává smysl významně investovat do globální ambice,“ doplňuje Viktor Hanzlík, řídící partner společnosti McKinsey & Company, Česká republika a zdůraznil, že „v dekarbonizaci je třeba najít příležitost pro český průmysl. Budoucnost potřebuje nové technologie a v ČR máme řadu výrobců komponent. Úkolem je nyní říci, jak tuto příležitost uchopit.“

Aliance pro bezemisní budoucnost

„Aliance pomůže ve sdílení know-how v oblasti snižování emisí, podpoří vznik konkrétních projektů za využití zkušeností a kompetencí členů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo v kooperaci se všemi partnery v posledních měsících, jsme již nadefinovali základní segmenty dekarbonizace a zásadní kroky k jejich efektivní dekarbonizaci. Na webu bezemisni.cz tak vzniká popis dekarbonizace z pohledu energetiky, financí, těžkého průmyslu, moderních technologií, stavebnictví, dopravy a veřejné správy,“ doplňuje hlavní partnery ředitelka ApBB Jana Morávková.

 
 
Reklama