Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: udržitelné stavitelství a jeho financování

Green deal? Enviromentální stavitelství? Udržitelný rozvoj? Modrozelená infrastruktura? Obnovitelné zdroje energie? Mnoho pojmů, které se skloňují v poslední době. Prodraží to stavebnictví? Zvedají se kvůli požadavkům EU ceny energií nebo bydlení? Jaké jsou trendy, ke kterým se přiklání globální společnosti? A jak se to celé promítá do praxe v českém stavebnictví? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru redakce TZB-info a ESTAV.cz s Pavlem Francem ze společnosti Frank Bold Advokáti.

Jakým způsobem se promítne enviromentální principy do trhu?

Zcela se změní finanční trh a nástroje. Posuzování úvěrů nebo vyhodnocování dotací bude posuzováno nejen finančními parametry, ale i s ohledem na dopady na životní prostředí. EU je schopna do bezuhlíkové ekonomiky investovat ročně 500 miliard euro, ale stejná částka musí dotéct i ze soukromého sektoru. Vznikla již legislativa, která toto má zajistit.

A jak to bude v sektorech stavebnictví, které běží bez dotací?

Pokud nějaký lokální subdodavatel staví pro globálního hráče, tak to již jistě zná. Globální firmy mají většinou nároky, které enviromentálním požadavkům odpovídají již dnes. Globální podnikatelská elita se již dříve rozhodla, že tímto směrem půjde. Druhou věcí je, že nejenom dotační tituly, ale i banky budou sledovat enviromentální a sociální dopady projektů, ke kterým úvěry poskytují.

Dá se to chápat tak, že tlak na enviromentální řešení bude přes banky i na menší firmy?

Situace bude postupně měnit. Ze začátku budou banky vyčleňovat část úvěrového portfolia, aby podpořily citlivější projekty. Postupně to procento bude narůstat. Neznamená to, že by společnosti, které budou dělat byznys tak, jak ho doposud dělaly, neměly možnost úvěry získat, ale budou to mít obtížnější. Jednoduše řečeno, cena peněz se pro tyto případy bude zvyšovat. Lze počítat i s tím, že obecně návratnost investic ve stavebnictví se prodlouží, spolu s tím se ale prodlouží i životnost využitých řešení.

Co se stane v případě, že se developer, stavebník nebo město nebudou chtít vydat touto cestou?

To bude mít několik dopadů, v prvé řadě se domnívám, že přijdou o spoustu obchodních příležitostí. Budou zaostávat technologicky a inovačně ve všech odvětvích. Výše zmíněné je dlouhodobý světový trend, který netlačí jen Evropská unie. Jak jsme si řekli, velcí hráči k němu přistupují dobrovolně. Za druhé bude menší možnost účastnit se tendrů a trhu. Ve Velké Británii, která není v EU, již dnes musíte dodávat při účasti v soutěžích reporty, na které české podnikatelské prostředí vůbec není zvyklé. Čeští dodavatelé jsou z toho dost překvapení a nejsou na to nachystaní.


Pavel Franc, Frank Bold Advokáti

Poslechněte si celý rozhovor výše

Jaké příležitosti pro firmy a stavebníky nyní vznikají v energetice? Jak reálně probíhají procesy se začleněním obnovitelných zdrojů? Jak lze využít transformaci energetiky? Zvyšují obnovitelné zdroje a enviromentální přístup ke stavebnictví ceny? Co a jak řeší modrozelená infrastruktura měst? K čemu je dobrá? V jakých městech a obcích se daří principy prosazovat?

Většina projektů, vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti přesahuje čtyřleté volební období na úrovních měst, zastupitelstev v krajích ale i na vládní úrovni. Jde to prakticky skloubit se strategií udržitelného rozvoje? A vyplatí se to všechno nejen pro životní prostředí ale i finančně? Mnoho otázek a odpovědí si vyslechněte v rozhovoru.

 
 
Reklama