Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

KMB SENDWIX – zdivo s výbornými vlastnostmi

Každý investor má určitě zcela jasnou představu co od svého budoucího domu očekávat. Měl by být dostatečně pevný, zároveň prostorný, přitom provozně úsporný. Chytrým řešením je sendvičové zdivo KMB SENDWIX.

Vysněný dům by měl celoročně poskytovat příjemné prostředí a být zdravotně nezávadný. Jako ideální se jeví řešení, které nabízí největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků, společnost KM Beta. Tento unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva splňuje technické požadavky odpovídající současným i budoucím potřebám. Se systémem KMB SENDWIX lze snadno docílit i parametrů pro energeticky úsporný až pasivní dům.

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace s tloušťkou 100 až 240 mm. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 240 až 290 mm. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů může plně uplatnit své vynikající vlastnosti jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

Unikátní vlastnosti systému KMB Sendwix se odvíjejí od specifických stavebně fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva: nadstandartní tepelná izolace, extrémní tepelná akumulace, výjimečná akustická izolace, nízká tloušťka, architektonická variabilita, nízká cena.

Vynikající tepelnětechnické parametry

Základ pasivních a nízkoenergetických domů spočívá ve vynikajících tepelnětechnických parametrech a eliminaci tepelných mostů. Unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX si již dnes zachovává velké rezervy pro potenciální zvyšování požadavků. Svědčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0–6,67 m2.K/W a nízký součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,32–0,15 W/(m2.K). Každá varianta systému (M, P, L) sestává z 12 typů, které se liší tloušťkou i tepelnětechnickými parametry. To umožňuje projektantovi či investorovi nastavit požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle stavebního záměru. Únikům tepla brání efektivněji než jednovrstvé konstrukce a překonává nejen závazné, ale i doporučené normy. Umožňuje širokou škálu výrazných úspor spotřeby tepla v pasivních (55 kWh/m2/rok), nízkoenergetických (75 kWh/m2/rok) a energeticky úsporných (90 kWh/m2/rok) domech. Uvedená spotřeba tepla je v ostrém kontrastu s většinou v současnosti stavěných rodinných domů (130 až 200 kWh/m2/rok).

Tepelná akumulace

Tepelnětechnické parametry jsou pro pasivní a nízkoenergetické domy prvořadé, neboť minimalizují vstupy primární energie. Oproti vylehčeným jednovrstvým konstrukcím má systém KMB SENDWIX díky své vysoké hmotnosti užitečný bonus – schopnost tepelné akumulace. Denně užívaná stavba tak překonává výkyvy teplot během roku zejména v jarním a podzimním období, ale i během dne (den a noc), aniž by bylo třeba spustit vytápění. To umožňuje zkrátit otopnou sezonu až o celý měsíc.

Akustické vlastnosti

Protihluková ochrana je předpokladem nerušeného bydlení a díky zdicímu systému SENDWIX jí lze snadnou dosáhnout. Norma stanovuje mezi dvěma obytnými místnostmi jednoho bytu a místnostmi druhého bytu nebo veřejnými prostory domu váženou vzduchovou neprůzvučnost w = 52 dB. SENDWIX 8DF-LP vytváří mimořádnou akustickou pohodu (Rw až 56 dB) již při tloušťce 240 mm. Všechny varianty kvádrů 8DF jsou při tloušťce 240 mm předpokladem dosažení akustické pohody v celé budově (w 42 až 54 dB). Vnitřní nenosné zdivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanou w 42 dB mezi jednotlivými místnostmi téhož bytu již při tloušťce 115 mm.

Jednoduchá a rychlá výstavba

Rychlá a jednoduchá výstavba se zdicím systémem KMB SENDWIX zvyšuje pravděpodobnost dokončení stavby v plánovaném termínu. Exaktní tvary a shodné velikosti všech plochy prvků umožňují přesné zdění, které šetří nejen čas, ale i peníze. Rychlost a nenáročnost výstavby umožňuje i styčná plocha kvádrů, kterou tvoří systém pero a drážka pro tzv. suchý spoj. Na vápenopískových kvádrech se nacházejí ergonomické úchyty, které při přesném zdění usnadňují manipulaci s kvádry. Výsledkem zdění je nejen rovnost povrchu stěny, ale i efektivita práce (0,36 až 0,5 h/m2) po celou dobu realizace. Tenkovrstvým lepením kvádrů na maltu s tloušťkou ložné spáry pouze 2 mm se výrazně šetří spotřeba maltových směsí. Množství spotřebované omítky redukuje i nanášení tenkovrstvé omítky, které je možné pouze u velmi přesných materiálů. Efektivitu práce na stavbě pozitivně ovlivňuje i minijeřáb MK 300, který společnost KM Beta, a. s., zapůjčí, přičemž vyškolí i jeho obslužný personál.

Zdravé bydlení

Vysoký obsah radionuklidů ve stavebních materiálech může mít nepříznivý vliv na zdraví člověka. Mezi všemi stavebními materiály mají vápenopískové cihly jednu z nejnižších hodnot radionuklidu, které se každoročně potvrzuje nezávislými měřeními. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty radionuklidu I = 0,26, přičemž nejvyšší doporučená hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 0,8.

Optimální vnitřní mikroklima

Tepelnětechnické parametry pasivních a nízkoenergetických domů může výrazně zhoršit nasákavost stavebního materiálu. Zdicí prvky systému KMB SENDWIX charakterizuje nízká nasákavost (10 až 18 %) a s  tím spojená vysoká mrazuvzdornost. Materiál má díky příznivým parametrům příjmu a výdeje vlhkosti mimořádný význam z hlediska pobytu osob v uzavřených prostorech. Celoročně udržuje optimální mikroklima budovy. Příliš nízká vlhkost vzduchu totiž vysušuje sliznice dýchacího ústrojí, snižuje obranyschopnost organismu a zvyšuje možnost infekce. Příliš vysoká vlhkost vzduchu v kombinaci se sníženými tepelněizolačními vlastnostmi obvodových konstrukcí zase způsobuje vznik plísní, které ohrožují lidské zdraví.

Kvalitní servis

Filozofie společnosti KM Beta, a. s., je ulehčit stavební proces všem jeho účastníkům. Architektům nabízí bezplatný výpočet potřebného množství stavebního materiálu, zateplení stavby, ale i úpravy povrchů podle projektové dokumentace. Pracovníci KM Beta, a. s., jsou vždy nápomocni bezplatnou konzultací – ať už se jedná o pomoc investorům, architektům nebo realizačním společnostem. Pomoc představuje rovněž doprava materiálu na místo určení v dohodnutém termínu.

Výhodná cena

Ve společnosti KM Beta, a. s., neplatí, že dobrý servis a péče o zákazníka vyhánějí cenu zdicího systému do závratných výšek. Ta je totiž srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí. Užitek, který díky svým vlastnostem KMB SENDWIX nabízí, vysoce převyšuje možnosti jednoplášťových konstrukcí. Je přece určen pro energeticky úsporné až pasivní domy a přináší výrazné úspory tepla i kratší otopnou sezonu. Investoři ušetří užitkovou plochu, díky přesnému zdění se šetří se stavebním materiálem a kratší je také časový interval trvání stavebních prací.

Více na www.sendwix.cz

KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Přední výrobce betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA, vápenopískových zdicích prvků SENDWIX, páleného cihelného systému HODOTHERM. Dodavatel prvního certifikovaného zdicího systému KMB SENDWIX. Stavební materiál pro chytré! Internetový obchod KM ...