Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Protipožární omítka Knauf VERMIPLASTER pro ochranu karbonových lamel

Požárně izolační vlastnosti omítky Vermiplaster nabízí široké spektrum řešení. Vedle již známé požární ochrany ocelových sloupů a nosníků, železobetonových konstrukcí a ocelobetonových stropů Knauf vyvinul na základě požadavků z praxe ochranu karbonových (uhlíkových) lamel sloužících ke zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí.


Uhlíkové lamely (CFRP) se nalepují do tažených zón železobetonových konstrukcí, kde přejímají funkci tahové výztuže. Samotná lamela je pásek šířky cca 50–100 mm o  tloušťce pouze několik milimetrů. Únosnost obrovská. Tato technologie se využívá například při požadavcích na zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí při změnách užívání budovy nebo při zásazích do nosné konstrukce budov v rámci rekonstrukcí. Zvyšuje se tak únosnost stropů, sloupů (příčný tah) nebo nosníků. Velmi časté je zachycení smykových či tahových sil u nově zřizovaných otvorů v nosných stěnách.

Požární ochrana uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel omítkou Knauf Vermiplaster

Ochrana CFRP lamel v ploše
Ochrana CFRP lamel v ploše
Ochrana CFRP lamel v nároží betonového prvku
Ochrana CFRP lamel v nároží betonového prvku

Samotná technologie je velmi prostorově úsporná a nedestruktivní. Jedinou slabinou je funkčnost lepidla v případě požáru. Rozhodující je zde teplota sklovatění lepidla, která se pohybuje mezi 50 až 130 °C. Při něm lepidlo ztrácí svoji funkci a konstrukce tedy i únosnost. Jednou z možností, jak lamelu a lepidlo jednoduše a tedy i levně ochránit, je nástřik Vermiplasterem. V tabulce najdete kritickou teplotu návrhu sklovatění lepidla a podle požární odolnosti tomu odpovídající tloušťku ochrany Vermiplasterem. Tloušťky se pohybují od 20 do 95 mm.Maximální tloušťka aplikace Vermiplasteru v jednom kroku je 22 mm, ve dvou krocích 40 mm, ve třech 60 a ve čtyřech 80 mm. Nikdy by se nemělo stát, že další krok se aplikuje až druhý den! Dochází tím ke snížení přilnavosti jednotlivých vrstev. Pro vrstvy větší než 36 mm je nutné do Vermiplasteru vložit a mechanicky připevnit k podkladu keramidové nebo ocelové pletivo o velikosti ok 15 x 15 mm. Osová vzdálenost kotvících prvků max. 500 × 500 mm. Výsledný povrch omítky je hrubý, podle potřeby je ho možné vyhladit, ale tak, aby nebyla snížena jeho celková požárně účinná tloušťka. Další zásadou je minimální šířka ochrany za hranu lamely. Ta by neměla klesnout pod 100 mm. Překvapující byla i vynikajíci přilnavost Vermiplasteru k samotným karbonovým lamelám, která znovu ukázala, jak úžasná je přilnavost sádrových produktů k mnoha jinak problematickým podkladům.

Pro ochranu karbonových lamel Vermiplasterem byl vydán technický list K 901.cz a vystaveno Požárně klasifikační osvědčení. Ke stažení ZDE

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.