Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustické podhledy pro rekonstrukce halových staveb, zejména sportovní a výrobní haly

Většina sportovních a výrobních hal má s akustikou a pracovním prostředím velké problémy, které není jednoduché dodatečně řešit. Pro novostavby je nově k dispozici systémové řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING, které využívá zvukové pohltivosti perforovaného TR plechu vyplněného minerální výplní.

Halové stavby je třeba důsledně řešit také z hlediska prostorové akustiky. Autor APOLO CZ s.r.o.
Halové stavby je třeba důsledně řešit také z hlediska prostorové akustiky. Autor APOLO CZ s.r.o.

Jak však akusticky řešit stávající halové stavby, jako jsou zejména sportovní a výrobní haly? Účinné řešení nabízí nově odzkoušené ocelové podhledy z perforovaného TR plechu s nízkou vlnou. Jak na tom tyto nové podhledy akusticky výkonnostně jsou, uvádí tento příspěvek.

V roce 2015 byly ve spolupráci firem SGCP CZ a.s., Divize ISOVER a Kovové profily s.r.o. v laboratoři CSI Zlín provedeny akustické zkoušky střešních halových konstrukcí s perforovaným TR plechem s minerální akustickou výplní vlny, které přesvědčivě prokázaly, že prostorovou akustiku lze u novostaveb velmi efektivně řešit vhodným návrhem lehké střešní konstrukce. Konkrétně se pro střechu s plnostěnným TR plechem hodnoty váženého činitele zvukové pohltivosti αw = 0,15 zlepšují pro střechy s perforovaným TR plechem na hodnotu váženého činitele zvukové pohltivosti αw = 0,7. Celá střešní plocha haly tak působí jako výkonný zvukový pohlcovač. Podrobné informace včetně vzorové akustické studie haly naleznete na https://www.isover.cz/isover-roof-acoustic-dokumenty.

V roce 2019 na výše uvedené zkoušky skladeb s nosnými perforovanými TR plechy, určených pro novostavby, navazují opět za spolupráce f. Kovové profily a ISOVER zkoušky ocelového, nebo hliníkového akustického perforovaného podhledu, který je určen především pro rekonstrukce stávajících halových staveb, jako jsou zejména sportovní a výrobní haly, kde jsou s hlukem největší problémy. Tyto podhledy dostaly obchodní název ROOF ACOUSTIC CEILING.

Pro rekonstrukce, ale i novostavby.

Akustický perforovaný podhled ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING může mít efektivní využití i u novostaveb. Projektant si tak u nových halových staveb může vybrat. Buď použije přímo nosný perforovaný TR plech jako součást nosné konstrukce střešního pláště, nebo například předpjaté TT panely, nebo příhradovinu + uvedený akustický podhled. Ve všech případech získá akusticky vysoce pohltivou a mechanicky odolnou konstrukci.

Základem pro řešení akustiky stávajících halových staveb je akustický podhled ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING z nízkého perforovaného trapézového plechu s akustickou minerální výplní.
Základem pro řešení akustiky stávajících halových staveb je akustický podhled ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING z nízkého perforovaného trapézového plechu s akustickou minerální výplní.

Základem pro řešení akustiky stávajících halových staveb je akustický podhled ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING z nízkého perforovaného trapézového plechu s akustickou minerální výplní.

Odolnost si nadimenzujte!

Další výhodou uvedeného řešení je možnost si mechanickou odolnost (u sportovních staveb zejména proti poškození míčem) nadimenzovat, protože tloušťku perforovaného plechu si můžete zvolit.

Titulní strana protokolu o zkoušce akustických podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING s nízkými perforovanými TR plechy Kovové profily s akustickou izolací ISOVER určené především pro rekonstrukce halových staveb, jako jsou především sportovní a výrobní haly.
Titulní strana protokolu o zkoušce akustických podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING s nízkými perforovanými TR plechy Kovové profily s akustickou izolací ISOVER určené především pro rekonstrukce halových staveb, jako jsou především sportovní a výrobní haly.
Typická skladba střešního pláště s akustickým podhledem ROOF ACOUSTIC CEILING pro rekonstrukce halových staveb: stávající střešní konstrukce (hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana, nosná konstrukce – TR plech, příhradovina, nebo předpjatý panel); závěs + pomocný profil; akustická izolace ISOVER AKUSTIC SSP2, nebo ISOVER FASSIL NT; perforovaný podhledový TR plech.
Typická skladba střešního pláště s akustickým podhledem ROOF ACOUSTIC CEILING pro rekonstrukce halových staveb:
 • stávající střešní konstrukce (hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana, nosná konstrukce – TR plech, příhradovina, nebo předpjatý panel)
 • závěs + pomocný profil
 • akustická izolace ISOVER AKUSTIC SSP2, nebo ISOVER FASSIL NT
 • perforovaný podhledový TR plech

Zkoušky byly provedeny ve dvou variantách.

Varianta A

 • Standardní betonový laboratorní strop
 • Mezera 125 mm
 • ISOVER Fassil tl. 50 mm
 • Netkaná textilie
 • Perforovaný trapézový plech Kovové profily SAB TR 35/207 s děrováním P3

Výsledky varianty A měřené dozvukovou metodou dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654.
Činitel zvukové pohltivosti αs v 1/3 oktávových pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost αw.


Varianta B

 • Standardní betonový laboratorní strop
 • Mezera 125 mm
 • ISOVER Akustic SSP 2 (kašírovaný) tl. 50 mm
 • Netkaná textilie
 • Perforovaný trapézový plech Kovové profily SAB TR 35/207 perforace P3

Výsledky varianty B měřené dozvukovou metodou dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654.
Činitel zvukové pohltivosti αs v 1/3 oktávových pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost αw.


Minerální desky ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 jsou určeny pro kvalitní akustickou izolaci konstrukcí, v tomto případě akustických podhledů ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING.
Minerální desky ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 jsou určeny pro kvalitní akustickou izolaci konstrukcí, v tomto případě akustických podhledů ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING.

Minerální desky ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 jsou určeny pro kvalitní akustickou izolaci konstrukcí, v tomto případě akustických podhledů ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING.
Ev. číslo záznamu Měřená konstrukce Vážený činitel zvukové pohltivosti αw [-] Třída zvukové pohltivosti
A-728 A. Stropní podhled z trapézového plechu TR 35/207 SAB – varianta A 1,00 A
A-729 B. Stropní podhled z trapézového plechu TR 35/207 SAB – varianta B 1,00 A

Tabulka 1. Výsledky vyhodnocení zvukové pohltivosti podle ČSN ISO 11654.

Závěry:

Provedené akustické zkoušky podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING tj. nízkých perforovaných plechů Kovové profily prokázaly v kombinaci s kvalitními izolacemi ISOVER vynikající akustické tlumící vlastnosti. V obou variantách tj. s izolačními deskami ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 bylo dosaženo nejvyšší tj. nejlepší hodnoty činitele zvukové pohltivosti αw = 1,00 a podhledy byly klasifikovány do nejvyšší třídy zvukové pohltivosti A.

Akustický obklad Isover z perforovaného trapézového plechu se zvukově pohltivou výplní má výrazný vliv na prostorovou akustiku. Doba dozvuku pro modelový příklad ocelové haly s obkladem spodního líce střechy je přibližně poloviční oproti řešení bez úprav (T = 3,42 s – bez úprav, 1,91 s – s obkladem, průměrné hodnoty pro oktávová pásma 500 Hz a 1 000 Hz). Pro betonovou halu s obkladem spodního líce střechy se doba dozvuku zkrátí dokonce 3,5 násobně (z hodnoty 9,75 s pro halu bez úprav na 2,81 s pro halu s obkladem). Při obkladu střechy i stěn je doba dozvuku dokonce šestinásobně kratší (1,64 s).

ČSN 73 0527 doporučuje pro haly se sportovním využitím dobu dozvuku 1,6 s (vztaženou k vnitřnímu objemu 4 423 m3). Vypočtené doby dozvuku na modelovém příkladu jsou pro obě varianty blízké této hodnotě v celém hodnoceném rozsahu kmitočtových oktávových pásem od 250 Hz do 2 000 Hz.

Tyto výborné výsledky společně s dalšími výhodami perforovaných podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING umožňují velmi efektivní akustickou optimalizaci stávajících halových staveb, zejména sportovních a výrobních hal, jakož i elegantní ekonomický návrh nových objektů s potřebou zvýšené zvukové pohltivosti.

Technický servis a dodávku perforovaných TR plechů zajišťuje f. Kovové profily s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Běchovice, servis@kovprof.cz.
Technický servis k izolačním materiálům zajišťuje ISOVER, kontaktujte tým technické podpory.

Další související informace naleznete na www.isover.cz, www.kovprof.cz

*Ing. Pavel Rydlo (1967)
pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover, vystudoval f. stavební ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací a systémů pro stavebnictví.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.