Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ultra tenké desky WOLF – vysoký výkon a velké úspory

Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem jak u starších rekonstruovaných staveb, panelových domů, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů.

Tenké desky výhodou

Skladba konstrukce s Wolf P01 - příčka
Skladba konstrukce s Wolf P01 - příčka

Čím masivnější, resp. těžší konstrukce, tím lepší zvukově izolační vlastnosti. Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Požadavek těžkých a masivních izolací ale může být u dřevostaveb, panelových staveb, rekonstrukcí nebo půdních adaptací – prostě všude tam, kde je potřeba lehká, tenká, a přitom výkonná zvuková izolace, velkým problémem. Například použití betonu a tím pádem i mokrého procesu je u řady typů novostaveb, dřevostaveb, rekonstrukcí či půdních vestaveb nevhodné anebo prakticky nemožné. Kromě vody, která se dostává do konstrukce, tu jsou i větší konstrukční výška podlahy, tloušťka stěn a statické zatížení stavby.

Unikátní řešení nabízí akustické desky Wolf PhoneStar určené pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů. Ve srovnání s jinými systémy vynikají zatím nepřekonaným poměrem tloušťka desky/zvukově izolační výkon. Masivnost konstrukce, hutnost a hmotnost, tu jsou nahrazeny důmyslem a volbou materiálů.

Důvtip mění fyziku

Řešení spočívá v unikátním patentu využívajícím těžkou hmotu v podobě sypkého křemičitého písku, který vyplňuje vnitřní prostor dvou nebo třívlnného komorového kartonu. Zvuková vlna tak prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Zrnka se rozkmitají a změní tím zvukovou vlnu na pohybovou energii. K průniku na druhou stranu desky pak už zvuk nemá energii. Technologie umožňuje izolovat zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména při nízkých kmitočtech, které nás svým hlukem obtěžují nejvíce. Desky Wolf PhoneStar jsou díky tomu schopny zlepšit kročejový útlum až o 33 dB a útlum zvuku až o 36 dB. Je to obdivuhodné číslo, pokud vezmeme v potaz, že v bytových domech jsou požadavky na zvukovou izolaci místností mezi jednotlivými byty 53 dB. Tohle nikdo neumí.

Graf: Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti různých druhů konstrukcí
Graf: Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti různých druhů konstrukcí
Vzduchová neprůzvučnost zděné příčky se razantně zlepšuje již při použití kontaktní varianty akustických systémů Wolf - zlepšení až o 8 dB.
Skladba: dřevovláknitá deska tl. 12 mm, akustické desky WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm).
Při použití rozměrnějších konstrukcí výkonnost systému rapidně roste.
Varianta systémů Wolf s kontaktním roštem – zlepšení o 17 dB.
Skladba: dřevěný rošt z latí vyplněný minerální vatou tl. 40 mm, akustická deska WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm)
Zdroj: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti zděné příčky s akustickým obložením deskami Wolf PhoneStar TRI, UCEEB ČVUT, 2017
Varianta systémů Wolf s předstěnou – zlepšení o 24 dB.
Skladba: vzduchová mezera tl. 10-20 mm, profil CW 50 tl. 50 mm, minerální vata tl. 40 mm, deska WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

Úspory

Šířka kontaktního systému Wolf je jen 4 cm
Šířka kontaktního systému Wolf je jen 4 cm

Tou další obrovskou a revoluční výhodou patentové konstrukce je pak minimální tloušťka desek Wolf: 10 mm, 12,5 mm resp. 15 mm podle typu desky. Pro zvukové izolace stěn, stropů a podlah jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaném rozměru 1250 x 625 mm nebo 1200 x 800 mm. Srovnáme-li tento systém z hlediska prostorové náročnosti například s některými typy předsazených stěn, pak je tu při použití kontaktního systému WOLF úspora 5–6 cm tloušťky/šířky, což po obvodu jedné místnosti např. 24 m2 může znamenat jednu skříň či jiný kus nábytku navíc. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně s velkou účinností zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce.

Rychlá montáž

Montují se přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt z lehkých příčkových konstrukcí suchou cestou. Montáž je proto velmi rychlá, bez časových prostojů a technologických přestávek. Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Desky jsou kotveny pomocí akustických hmoždinek Herkules na bázi skelných vláken, které minimalizují zvukové mosty. Do desek se ale dají také vrtat běžné hmoždinky, přidělávat skobičky i háčky, jako do normální stěny. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit například malbou nebo štukem.

CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 50 tisíc tun druhotných surovin ročně.