Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Začíná EXPO 2015 s českým modulárním pavilonem od Chybik+Kristof Associated Architects

EXPO 2015 v Miláně ode dneška láká návštěvníky k prohlídce českého pavilonu a jeho expozic. Pavilon je postaven z modulů firmy KOMA MODULAR a reprezentuje tak hlavní aspekty modulární architektury. Jsou jimi rychlost výstavby při minimální zátěži staveniště a využití stavby po skončení Expa s možností jejího přemístění.

Fotogalerie

Autoři pavilonu, architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, se ke stavění z modulů dostali účastí v soutěži Modulární architektura, kterou pravidelně vypisuje výrobce modulů KOMA a jejíž první ročník vyhráli. To bylo impulsem k první spolupráci s firmou KOMA MODULAR na realizaci víceúčelové budovy v areálu firmy. Objekt slouží jako jídelna a jako zázemí pro zaměstnance. Podle slov Ondřeje Chybíka je budova po formální stránce ukázkou potenciálu modulového konstrukčního systému. Je založena na konceptu oddělení místa pro jídlo a odpočinek ve druhém patře od přízemí, kde se pracuje.

Český pavilon na výstavě Expo 2015 je první realizací mladých architektů v zahraničí. Sami jsou přesvědčeni, že jde o „mimořádně dynamický segment stavebnictví a svůj vrchol má ještě před sebou.“ Autoři logicky zvolili modulární systém, který představuje nejjednodušší způsob výstavby dočasné architektury pavilonu s možností opětovného rozebrání a výstavby na jiném místě. „Přesně to chceme ukázat světu. Jde o velice udržitelné řešení ve smyslu efektivního využití vynaložené investice,“ říká Ondřej Chybík.

Desky fermacell v modulech KOMA

Na modulech KOMA v českém pavilonu na EXPO 2015 v Miláně najdete na podlahách, stěnách i stropech sádrovláknité desky fermacell Firepanel A1. Společnost Fermacell se na řešení modulů pro EXPO podílela už ve fázi příprav a hlavním důvodem pro volbu právě těchto protipožárních desek s nejvyšší evropskou třídou reakce na oheň A1 ČSN EN 13501-1 byly požadavky na požární odolnost ze strany italských organizátorů výstavy.

Pro desky fermacell firepanel A1 mluvily i výborné akustické parametry, plusem byla možnost použít materiály fermacell i při konstrukcích suchých podlah v modulech. Tým Fermacell spolupracoval i na řešení konstrukčních napojení, argumentem pro sádrovláknité desky byla i skutečnost, že fermacell dobře odolává dynamickému zatížení, které se při manipulaci a dopravě na výstavu a zpátky do České republiky po její skončení předpokládá.

Téma udržitelnosti je jedním z hlavních motivů české účasti a možnost smysluplně využít moduly KOMA po návratu do České republiky byla dalším argumentem pro fermacell – vysoká odolnost a mechanická pevnost je jednou z typických vlastností těchto materiálů.

Stejně tak vidí využití modulární architektury i Martin Hart, marketingový ředitel firmy KOMA MODULAR : „Český pavilon reprezentuje udržitelnost v pravém smyslu slova. Po skončení Expa jej lze rozmontovat a opětovně složit kdekoliv jinde a využí jej např. pro mateřskou školu. Na rozdíl od pavilonů některých jiných zemí, které jsou např. z masivních tyčových prvků ze dřeva, jejichž použití a likvidace je sice ekologická, využít je však po Expu půjde např. pouze na štěpku určenou ke spálení.“

Architekt Michal Krištof ke konceptu pavilonu vysvětluje: „Celé přízemí pavilonu je volně průchozí a otevřené. To byl cíl, pavilon je vlastně součást veřejného prostoru na výstavě. To je viditelný rozdíl mezi pavilony demokratických a nedemokratických zemí. Nedemokratické země mají uzavřené pavilony, které od návštěvy až odrazují. Demokratické země pavilony otevřely lidem a lákají je ke vstupu.“

Architekti pavilonu na otázku, jak vnímají svůj projekt, odpovídají: „Jsme nadšeni ze světla, které dopadá do výstavního prostoru skrze střešní světlíky, z elegance lehké ocelové konstrukce, z velkorysosti centrálního prostoru se schodištěm. Když navrhujeme dům, existuje mnoho způsobů, jak navržené řešení ověřovat. A i když se jich snažíme využívat co nejvíce, realita je vždy daleko uhrančivější. Nejvíce se těšíme, až se při zahajovacím ceremoniálu pavilon rozzáří a zaplní lidmi.“

Expozice českého pavilonu

Jednou z expozic českého pavilonu na výstavě EXPO 2015 je prezentace českého lesa v Laboratoři ticha. Projekt realizoval tým pod vedením Jana K. Rolníka z firmy Full Capacity v prostorách Institutu intermédií ČVUT. Pomocí silných zářivek a automackého pěstebního systému vyrostl zcela funkční lesní biotop.

V Miláně přibude i interaktivní složka expozice – dvě místa, na kterých systém detekuje přítomnost člověka, začne ho poslouchat a v momentě, kdy bude návštěvník v klidu a tiše, začne kamera snímat větší detail rostlin,“ říká Jan. K Rolník. Vše se promítá na velkou plochu společně s popisem a informacemi o rostlinách. Realita je dokreslena šuměním listí a cvrkotem hmyzu.

V pavilonu Expo 2015 jsou vystavena díla třech českých umělců: Lukáš Rittstein představuje dílo Brána volných tvarů u bazénu českého pavilonu a sochu Za horizont ve druhém patře, Jakub Nepraš vytvořil plastiku Ebolid pro střechu pavilonu a nad schodištěm visí plastika Maxima Velčovského Vlákna.

Modulární český pavilon světu ukáže nejen unikátní expozice uvnitř, ale tím, že je sám vybudovaný z modulů, které po skončení výstavy budou recyklovány a získají nové využití, je sám o sobě jednou z expozic.

Vše o modulární architektuře na ModulARCH 2015

Fotogalerie

Informace o českém pavilonu zazněly mimo jiné na konferenci ModulArch 2015, která proběhla v rámci doprovodného programu letošních Stavebních veletrhů v Brně. Kromě vzniku českého pavilonu Expa 2015 se hovořilo o dalších realizacích a možnostech využití modulární architektury.

Hlavní hvězdou konference byl chilský architekt modulárních staveb Sebastián Irarrázaval, který se věnuje navrhování z modulů, ale také např. recyklaci námořních kontejnerů. Svou tvorbou dokazuje, že modulární architektura může být opravdu velice zajímavá. Dva z jeho modulárních domů Casa Oruga a škola v Retiro jsou ve výběru 25 nejzajímavějších současných staveb Latinské Ameriky časopisu a+u. Sebastián Irarrázaval se věnuje stavbám od rodinného bydlení, přes hotely, kanceláře, po stavby pro vzdělávání. Jeho práce jsou pravidelně publikovány a získaly mezinárodní ocenění. Architekt působí také na univerzitách Jižní Ameriky a USA.

Jednou z prezentovaných staveb modulární architektury u nás bylo Multikulturní centrum Hvězdička v Brně. Jeho autory jsou architekti Robert Sládeček a Radko Květ. Budova je součástí parku Hvězdička a je umístěna v problematické lokalitě brněnského Cejlu, v blízkosti Muzea romské kultury. Sloužit má k provozování mimoškolních aktivit romské mládeže a sociální integraci romské komunity. Modulární řešení bylo zvoleno s ohledem na dočasnost stavby, finanční možnosti investora a k možnosti přemístění jednotlivých modulů. Výhodná byla i rychlost výroby modulů a rychlá výstavba. Jedním z momentů integrace a přijetí stavby místní komunitou je barevné dořešení fasády a jednotlivých modulů v rámci workshopů samotnými uživateli stavby.

Inspirativní byla také přednáška o využití modulů pro prezentaci různých organizací nebo jen pro setkávání lidí, relax a občerstvení ve veřejných městkých prostorech v rámci akcí v Plzni a ve Zlíně. Kontejnery k světu v Plzni jsou akcí, která má přilákat pozornost lidí k opomíjeným místům ve městě a vrátit do nich život. Kontejnerové zóny mají být malými centry setkávání, propojování a oživování opuštěných míst. Zlín využil kontejnery v rámci akce Zlin Design Week, kde se ve veřejném prostoru měly možnost prezentovat různé organizace, mezi které patřily např. i školy, různým pojetím prostoru uvnitř modulu. Cílem bylo opět oživení veřejného prostoru a vyvolání většího zájmu obyvatel o něj. Součástí akce bylo kromě instalace KOMA modulů i výstava uměleckých artefaktů po městě.

Využití modulů pro humanitární účely představila ve své přednášce Martina Konecká z firmy KOMA SPACE. Dočasnost a mobilita, jedny ze základních charakteristik modulární výstavby, jsou využívány u školek a škol stavěných v rámci snahy napomoci rozvoji nechudších zemí světa nebo v rámci projektu Školy pro svět zajišťující pomoc v oblasti vzdělávání v zemích se středním a nižším příjmem. V neposlední řadě lze výhody modulů s úspěchem využít pro dočasné ubytování v rámci humanitární pomoci při přírodních katastrofách nebo válečných konfliktech.

Český pavilon EXPO 2015 - Chybik+Krištof Associated Architects
Český pavilon EXPO 2015 - Chybik+Krištof Associated Architects
Schodiště pavilonu EXPO 2015 s plastikou Vlákna od Maxima Velčovského
Schodiště pavilonu EXPO 2015 s plastikou Vlákna od Maxima Velčovského
Český pavilon EXPO 2015 ve výstavbě z modulů KOMA
Český pavilon EXPO 2015 ve výstavbě z modulů KOMA

Ondřej Chybík a Michal Krištof, Chybik+Kristof Associated Architects, autoři českého pavilonu EXPO 2015
Ondřej Chybík a Michal Krištof, Chybik+Kristof Associated Architects, autoři českého pavilonu EXPO 2015 (foto: J. Sládeček)
Vizualizace českého pavilonu EXPO 2015
Vizualizace českého pavilonu EXPO 2015
Český pavilon EXPO 2015 před dokončením
Český pavilon EXPO 2015 před dokončením

Moduly KOMA na Zlin Design Week
Moduly KOMA na Zlin Design Week
Moduly KOMA na Zlin Design Week
Moduly KOMA na Zlin Design Week
Multikulturní centrum Hvězdička v Brně z modulů KOMA, architekti Robert Sládeček a Radko Květ
Multikulturní centrum Hvězdička v Brně z modulů KOMA, architekti Robert Sládeček a Radko Květ

Casa Oruga, modulární stavba od chilského architekta Sebastiána Irarrázavala
Casa Oruga, modulární stavba od chilského architekta Sebastiána Irarrázavala


obrázky a fotografie: Chybik+Krištof Associated Architects, KOMA, Zlin Design Week, Sebastian Irarrazaval Arquitectos

 
 
Reklama