Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FATRAROOF Thermo - Střešní systém s dotací Zelená úsporám

Hydroizolační systém FATRAROOF THERMO řeší komplexně jednoplášťové střešní konstrukce s tepelně izolační a parotěsnou vrstvou o klasickém uspořádání vrstev, v parametru plochých i šikmých střech. Do komplexního sendvičového řešení patří kromě hydroizolační fólie také tepelněizolační vrstva z polystyrenu či minerální vaty.

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 800 186 535
Informace o postupu žádání o dotaci Zelená úsporám

Rovná střecha s dotací Zelená úsporám

Systém FATRAROOF THERMO reaguje na výše uvedené trendy v rámci programu Zelená úsporám a nabízí komplexní řešení pro střešní pláště budov.

Obě skladby certifikované v tomto systému byly posouzeny podle platné legislativy, zejména ČSN 73 0540-4/2007, Tepelná ochrana budov Část 4: výpočtové metody a ČSN 73 0540 - 2/2007, Tepelná ochrana budov-Část 2: požadavky, Centrem stavebního inženýrství a.s. Praha.

Protokol o certifikaci systému FATRAROOF THERMO

Skladba střešního systému FATRAROOF Thermo

  1. Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810
  2. Tepelná izolace (minerální vata)
  3. Tepelná izolace (polystyren)
  4. Podkladní textílie
  5. parotěsná zábrana
  6. Trapézový plech

Střešní plášť FATRAROOF THERMO "MW"

Skladba vychází z empiricky ověřené skladby a hodnocení zkušební laboratoře č. AO 216 PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí na "Chování střech při vnějším působení požáru" podle ČSN EN 13501-5 s klasifikací BROOF ( t3) pro sklon do 10°. Skladba střešního pláště je v praxi použitelná i do požárně nebezpečného prostoru.

Detail o produktu FATRAROOF Thermo MW lze najít i přímo na webu Zelená úsporám.
Kód produktu: SVT5423

Zejména u plošně rozsáhlých aplikací na výrobních či komerčních objektech je takto klasifikovaná oblast použití nespornou výhodou. Není nutné dělit střešní plášť do požárně bezpečných úseků (1 500m2) a celé ploše střešního pláště může být použita shodná skladba bez nutnosti vytvoření dělících pásů šíře 2 m.

Kvalita tepelné izolace splňuje požadavky platných norem, zejména ČSN EN 826 - Napětí v tlaku při 10% stlačení (70 kPa) a ČSN EN 12 430 - Bodové zatížení pro nepochůzné střešní pláště ?(500 N). Z hlediska šíření tepla konstrukcí, pak doporučený součinitel prostupu tepla pro energeticky úsporné budovy s převažující návrhovou teplotou 20°C má hodnotu U = 0,16 W/m2.K

Dalším, neméně důležitým aspektem je tzv. dlouhodobá nízká nasákavost tepelně izolačních desek z minerální vaty max. do 3kg/m3 (dle ČSN EN 12 087), které je dosaženo hydrofobizací desek v celém objemu.

Certifikovaný střešní plášť FATRAROOF THERMO MW všechny výše uvedené požadavky splňuje.

Střešní plášť FATRAROOF Thermo "PS"

FATRAROOF THERMO PS je alternativou lehkého střešního pláště FATRAROOF THERMO MW. Na certifikovanou skladbu s navrženou tepelnou izolací je vystaveno nezávislou německou zkušebnou MPA Nordrheim-Westfalen hodnocení na "Chování střech při vnějším působení požáru s klasifikací BROOF (t1) pro sklon střešní roviny až do cca 11°. Hodnocená skladba je použitelná v požárně bezpečném úseku (plocha do 1 500 m2).

Detail o produktu FATRAROOF Thermo PS lze najít i přímo na webu Zelená úsporám.
Kód produktu: SVT5463

Lehké ploché střechy s polystyrenovou izolací

Mezi nesporné výhody střešního pláště FATRAROOF THERMO SP patří:

  • minimální přitížení nosné konstrukce
  • snadná manipulace s dílci tepelné izolace
  • přesné vytvoření spádů, prostor pro řešení pochůzných koridorů v ploše střechy, případně celých pocházených střešních plášťů prostou změnou kvality tepelně izolačních desek a to vše při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb.
  • převážná většina doplňkových a pomocných materiálů vstupujících do tohoto systému je z produkce českých výrobců a je zajištěna jejich vzájemná kompatibilita. Všechny prvky systému jsou vybaveny platnými certifikáty.

Dostupnost kompletního sortimentu pro aplikační a stavební firmy je garantována gestorem systému Fatra,a.s., Napajedla a je k dispozici na jednotlivých prodejních místech systému FATRAFOL.

V rámci trvale udržitelného rozvoje je tento systém neustále konfrontován s tuzemskými i světovými trendy a inovován o poznatky získané z vlastního i externího výzkumu a vývoje.

Bružura solární fólie FATRASOL

FATRA, a.s.
logo FATRA, a.s.

Fatra, a.s. je výrobce hydroizolačních a fotovoltaických fólií určených pro izolaci plochých a mírně šikmých střech, balkonů a teras, zemní části staveb a jezírek. Střešní izolační systém FATRAROOF THERMO je certifikovaný pro program Zelená úsporám. Fatra ...