Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konstrukční a technologické předpisy FATRAFOL S a H

V oblasti izolací ve stavebnictví společnost Fatra, a.s. dlouhodobě shromažďuje a vyhodnocuje veškeré poznatky a zkušenosti spojené nejen s vlastními výrobky Fatrafol, ale i s jejich chováním v již zabudovaných střešních pláštích a spodních stavbách.

Soubor takových znalostí je shrnut v podobě Konstrukčních a technologických předpisů FATRAFOL-S pro ploché střechy a FATRAFOL-H pro izolace spodních částí staveb.

Konstrukční předpisy jsou pravidelně aktualizovány podle nejnovějších poznatků či změn ve výrobním sortimentu společnosti Fatra, a.s. Distribucí Konstrukčních a technologických předpisů mezi odbornou veřejnost, která přichází do kontaktu s izolačními foliemi společnosti Fatra, a.s. tak dochází k předání cenných zkušeností a eliminaci případných chyb při samotném návrhu, provádění prací či jejich kontrole a přejímce na stavbě.

Společnost Fatra, a.s přitom dlouhodobě usiluje o to, aby její výrobky byly především součástí ucelených a navzájem kompatibilních systémů včetně nezbytných doplňků a hlavně aby tyto systémy našli využití v běžných a osvědčených skladbách střech (střešních sendvičích) a spodních staveb.

Ve stavebnictví platí, že rozhodující pro funkčnost systémů je detail. I v tak jednoduchém střešním systému, jakým je např. FATRAROOF THERMO MW A PS, tedy jednoplášťová střešní konstrukce s možností dotace v programu Zelená úsporám (více na www.fatrafol.cz) lze takových detailů, které mohou zcela zásadně ovlivnit výsledek nalézt celou řadu.

Za všechny např. v případě parotěsné zábrany FATRAPAR z tenké polyolefinové folie, která sama o sobě má v uvedeném systému v drtivé většině případů dostatečnou parotěsnou funkci rozhoduje její spojení pomocí oboustranně lepící butylkaučukové pásky, napojení na stavební konstrukce a neporušenost a celistvost . Perforace a nespojitost parotěsné folie v rozsahu 0,1 % plochy degraduje difúzní odpor celé vrstvy na pouhých 30% a 1% perforace plochy či nespojitost znamená zcela neúčinnou parotěsnou zábranu!

 

Podcenění stanovení typu podkladu a jeho únosnosti, do kterého se provádí mechanické kotvení, tzn. absence tahových zkoušek zejména u rekonstrukcí střech a také použití menšího než potřebného množství počtu kotev dle statického výpočtu či empirického vztahu, nemluvě o volbě kotev s nedostatečnou antikorozní ochranou i přes jejich opticky výhodnou cenu může zcela zásadně ovlivnit životnost střechy a v extrémních případech může dojít až k utržení střešního plášti vlivem sání větru!

Stejně tak prostý detail samotné správné lokalizace kotev v přesahu tedy s vynecháním odstupu min. 10 mm od hrany podložky vůči hraně spodní folie, dotažení či přetažení kotev může rozhodnout o neúspěchu celého díla!

 

Je-li věnována dostatečná pozornost projekčnímu návrhu v každém jednotlivém detailu podle zmíněných Konstrukčních a technologických předpisů, zbývá jen minimální nebo zcela žádný prostor pro nežádoucí improvizace na stavbách jako např. na obr.1 až 5.

Uvedený malý výčet několika drobných, ale podstatných technických parametrů je jen malým zlomkem toho, co dopodrobna postihují Konstrukční a technologické předpisy FATRAFOL S a FATRAFOL H.

V případě zájmu o konstrukční pžedpisy neváhejte kontaktovat společnost Fatra, a.s pro jejich zaslání, případně je možno obracet se s konkrétními dotazy přímo na pracovníky Studia izolací na centrále společnosti nebo v regionálních pobočkách.

Jakékoli informace o izolačních foliích pro stavebnictví lze velmi rychle a přehledně vyhledat také na www.fatrafol.cz.

FATRA, a.s.
logo FATRA, a.s.

Fatra, a.s. je výrobce hydroizolačních a fotovoltaických fólií určených pro izolaci plochých a mírně šikmých střech, balkonů a teras, zemní části staveb a jezírek. Střešní izolační systém FATRAROOF THERMO je certifikovaný pro program Zelená úsporám. Fatra ...