Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fatraroof Green - Zelené střechy s vegetační vrtsvou

Jedním z rostoucích trendů, který se i u nás těší stále větší oblibě, jsou tzv. "zelené střechy". Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí.

Z dobře založené zelené střechy má navíc přínos jak majitel, tak veřejnost. Našly se již i ambiciózní podnikatelské projekty využívající rozsáhlejších střešních ploch pro pěstování květin a zeleniny.

Podívejme se blíže na nejpodstatnější pozitivní vlivy. Střechy s vegetačním porostem vhodně regulují odvodňování městských aglomerací, zejména průmyslových a obchodních zón. Tento fakt je zajímavý zejména u velkých ploch, zasahujících významným způsobem do původní krajiny a měnících jejich odvodňovací poměry. Půdní substrát s vegetací dokáže zachytit až 90 objemových procent vody.

Pozitivní funkce vegetačních střech

Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25%. Za zmínku stojí i estetická funkce, jež pozitivně mění vzhled města a nechává vznikat nové relaxační zóny.
Vegetační střecha - Fatraroof GREEN

1. Vegetační vrstva
2. Substrát
3. Filtrační vrstva - geotextílie
4. Drenážní vrstva (50 > 100 mm)
5. Hydrozilační fólie FATRAFOL 818
6. Tepelná izolace
7. Parozábrana
8. Nosná střešní konstrukce


Nesmíme zapomenout ani na hygienické funkce v podobě zachycování polétavého prachu, absorpce oxidu uhličitého a snížení hladinu hluku až o 40 decibelů. V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že lze se zelenou střechou ušetřit peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkcionalitu střechy a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Výběr střešní vegetace a vhodné hydroizolační fólie

Vegetační vrstva zelených střech

Pozornost je třeba klást i na porost střechy jako takový. Při použití hydroizolační fólie FATRAFOL 818 lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace:

  • intenzivní (vyšší traviny, letničky, trvalky, keře nízké, střední)
  • extenzivní (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny).

Intenzivní porost

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny.

Extenzivní porost

Oproti tomu střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10% oproti střeše bez vegetační vrstvy.

Obtíže vegetačních střech

Na konec zmíníme obtíže při budování střešních zahrad. Tou hlavní je statika střešní konstrukce, jež může být narušena těžší vegetační vrstvou. Dále je tu nutnost údržby vegetace. Alespoň jednou za rok je nezbytné střechu vyplít, porost ošetřit a pohnojit. Zásadní je i výběr izolační fólie, jež musí zvládat zvýšené zatížení od vegetační vrstvy.

Při použití fólií FATRAFOL 818 postavíte dokonale funkční zelenou střechu a vydáte se tím správným směrem k revitalizaci přírody a ekologičtějšímu životu (nejen) ve městech.

FATRA, a.s.
logo FATRA, a.s.

Fatra, a.s. je výrobce hydroizolačních a fotovoltaických fólií určených pro izolaci plochých a mírně šikmých střech, balkonů a teras, zemní části staveb a jezírek. Střešní izolační systém FATRAROOF THERMO je certifikovaný pro program Zelená úsporám. Fatra ...