Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ISOVER Double Tram – novinka v zateplení šikmých střech

Nový systém Isover Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! Systém totiž tvoří speciální sestavy z EPS či minerální trámy MW zpevněné prknem a díky této skladbě vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tl. 300 mm.


Když zateplujete podkroví šikmé střechy klasickým způsobem, stojíte jako projektant nebo stavebník před otázkou, jak vměstnat mezi krokve tloušťku zateplení 280 mm a více. Samozřejmě, výrobci sádrokartonových systémů již mají různé nástavce pod krokve, které umožňují svěšení rastru pro montáž sádrokartonového obložení. Pro běžné zateplení podkroví, kde se pohybují celkové tloušťky izolace v rozmezí 220–260 mm, je možné použít osvědčené krokvové závěsy. Co ale dělat v případě vyšších nároků na zateplení? V dnešní době nejsou výjimkou ani tloušťky zateplení 320–400 mm, na které však již běžné podkonstrukce nestačí.

Přísnější požadavky na zateplení

Dle stávající, již končící normy ČSN 73 0540-2:2011 je možné zateplit rekonstruované podkroví izolací v celkové tloušťce 240 mm. Ovšem v případě novostaveb už nyní platí (dle vyhl. 264/2020 Sb.), že minimální tloušťka zateplení šikmé střechy by měla být v rozmezí 280–320 mm. S aktualizovanou normou pak přijde i změna doporučených hodnot, kdy se bude tloušťka zateplení podkroví pohybovat od 320 mm výše. Bude proto již velice složité vytvořit takové podkonstrukce pod krokvemi, abychom měli takovou tloušťku kam vměstnat. Pro představu, aktualizovaná norma doporučuje u pasivních domů součinitel prostupu tepla šikmé střechy U = 0,1 W/m2K, čemuž odpovídá izolace s tloušťkou 410 mm.
Jednoduché řešení

Nový systém Isover Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! Systém totiž tvoří speciální sestavy z EPS či minerální trámy MW zpevněné prknem a díky této skladbě vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tl. 300 mm. Spolu s izolací mezi krokvemi a doplňkovou izolací v rámci samotné sádrokartonové podkonstrukce tak vznikne zateplení až do tloušťky maximálních 580 mm.

Jak to funguje?

Montáž je velice jednoduchá. Hlavním prvkem jsou izolační trámy Tram EPS či Tram MW. Tyto dílce se vyskládají za sebou na rovné podlaze na přibližnou délku krokve. Na horní stranu těchto trámů se přilepí konstrukční prkno nízkoexpanzní PUR pěnou, která je vhodná k lepení na dřevo a dočasně se toto prkno dostatečně zatíží po dobu tvrdnutí pěny (obr. 1). Délka konstrukčního prkna odpovídá délce krokve. Tímto nám vznikne celistvý konstrukční prvek. Slepené sestavy je možné jednoduše zkrátit či tvarově upravit dle přesné délky krokve (obr. 2). Takto slepená sestava (prkno + izolační trámky) se přiloží ze spodní strany krokve a přivrtá se k tomu určenými vruty v osové vzdálenosti dle statických tabulek. Takto pokračujeme na všech krokvích, které chceme zateplit. Do vytvořené dutiny mezi krokve a mezi konstrukční prvky aplikujeme tepelnou izolaci (obr. 3). Po zaizolování můžeme aplikovat parobrzdu či parozábranu. Zespodu konstrukčních prken můžeme připevnit SDK podkonstrukci, kterou je možné volitelně vyplnit doplňkovou tepelnou izolací. Tímto nám vznikne také instalační dutina pro vedení například elektrických kabelů bez nutnosti procházet parotěsnou vrstvou. Parozábranu lze také aplikovat až na sádrokartonové profily, tedy těsně pod desky sádrokartonu, tak jak je to běžné u klasického podhledu.
Statika a únosnost

Systém byl podroben zkouškám a statickému výpočtu. Důležitým prvkem jsou Tram dílce ve spolupůsobení s konstrukčními vruty, jejichž vzdálenost je určena dle zatížení podhledu a sklonu střechy. Pro běžné podkroví vychází osová vzdálenost šroubů na 0,9 m. Statické tabulky jsou dimenzované na sklony střech od 10° do 80° a pro zatížení až do 50 kg/m2.

Kde se dá systém pořídit?

Novinku Isover Double Tram tvoří ucelený systém a lze jej pořídit jako komplet spolu s minerální izolací a parozábranou. O výpočet množství potřebného materiálu zateplení pro konkrétní stavbu je možné požádat oddělení technické podpory Isover.

Výhody systému:

  • Jednoduchá montáž, zvládne každý svépomocí.
  • Parozábrana ideálně drží na prknech.
  • Systém umožní extra izolaci pod krokvemi až do tl. 300 mm, celkově až 580 mm.
  • Vznikne instalační mezera mezi SDK a parozábranou.

Podívejte se na video a zjistěte další užitečné informace o zateplení střechy a systému Isover Double Tram.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.