Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samočisticí omítky CEMIX COMFORT a možnost jejich strojního nanášení

Používání pastovitých strukturálních omítek se stalo běžnou praxí při finalizaci povrchů klasicky omítnutých stěn i vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS). I v této komoditě však vývoj kráčí kupředu jak v oblasti používaných materiálů, tak v oblasti technologie jejich nanášení.

Úvod

Společnost LB Cemix, s.r.o. uvedla v roce 2013 na trh novinku ve svém sortimentu - strukturální pastovité omítky se samočistící schopností Cemix COMFORT. Omítky se vyznačují speciálními vlastnostmi, které je předurčují pro realizaci fasád zejména ve znečištěném prostředí. Kromě klasického ručního způsobu nanášení je možné omítky nanášet také za pomoci strojního vybavení technologií stříkáním.

Omítky Cemix COMFORT

Pastovité omítky se obecně, v závislosti na použitém pojivu, vyznačují výbornou pružností, paropropustností, vodoodpudivostí a dalšími vlastnostmi, které jsou důležité pro správnou funkci fasády. I v oblasti složení omítek se ke slovu dostávají nová pojiva a komponenty, které dávají omítkám jejich specifické vlastnosti.

Obr. 1
Obr. 1

Pastovité omítky Cemix COMFORT jsou vyráběny v silikonové a silkonsilikátové pojivové bázi. Jsou nabízeny v zatírané a rýhované struktuře, v zrnitostech od 1 do 3 mm a v nepřeberné barevné škále čítající 400 základních odstínů Cemix (obr. 1) a další stovky barevných provedení podle běžně používaných a rozšířených barevných vzorníků RAL, NCS apod.

Oba typy omítek jsou vyráběny jako probarvené směsi připravené k okamžitému použití. Jsou určeny pro vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí a jako dekorativní a ochranná vrstva vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS). Největší předností a výhodou omítek je jejich vysoká odolnost proti ušpinění a odolnost proti klimatickým vlivům.

Obr. 2 Silikonsilikátová omítka COMFORT
Obr. 2 Silikonsilikátová omítka COMFORT

Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT (obr. 2) je vodou ředitelná pastovitá omítka na bázi draselného vodního skla, silikonové polymerní disperze a minerálních plniv. Vyznačuje se vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, vynikající stálostí barev a výbornou odolností proti znečištění povrchu, tzv. samočistícím efektem.

Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností. Je přirozeně odolná vůči houbám, řasám a mechům. Široká nabídka barevných odstínů a struktur umožňuje velmi variabilní řešení vzhledu fasády. Hodnota faktoru difúzního odporu μ = 40 svědčí o výborné paropropustnosti omítky a proto je ideální její použití také pro povrchovou úpravu sanačních omítek v sanačních systémech Cemix. Omítka totiž splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D na ekvivalentní difúzní tloušťku Sd ˂ 0,2 m a nasákavost w ˂ 0,2 kg/m2.h0,5.

Samočistící efekt omítky se projevuje v její velmi nízké špinivosti a ve schopnosti odolávat zašpinění i v prostředí se znečištěným ovzduším. Případné nečistoty jsou z omítky smývány deštěm a omítka si tak po dlouhou dobu zachovává svůj původní vzhled.

Obr. 3 Silikonová omítka COMFORT
Obr. 3 Silikonová omítka COMFORT

Cemix Silikonová omítka COMFORT (obr. 3) je vodou ředitelná omítka na bázi silikonové polymerní disperze a minerálních plniv. Stejně jako Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT je určena pro povrchovou úpravu zateplovacích systémů a při rekonstrukčních pracích je možné ji použít jako finální vrstvu na sanační omítky.

Omítka má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a vynikající stálost barev. Vyznačuje se zlepšenou odolností proti znečištění povrchu (včetně znečištění měděnkou) a zajišťuje dobře paropropustný a přitom nenasákavý a silně vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností.

Mikrostruktura povrchu snižuje možnost usazování nečistot na omítce a při běžných podmínkách je omítka odolná vůči houbám, řasám a mechům.

Dlouhá životnost omítky, nízké náklady na údržbu a možnost použití v lokalitách se znečištěným ovzduším jsou jejími velkými výhodami.

Omítku lze po přidání Cemix Zimní přísady COOL zpracovávat i za nízkých teplot +1 °C až +15 °C a přípravek urychluje proces vysychání a tvrdnutí pastovitých omítek za zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Použitím přísady tak lze prodloužit stavební sezónu.

Obě omítky Cemix COMFORT jsou vynikajícím řešením pro realizaci fasád v městském prostředí, v blízkosti frekventovaných komunikací a na dalších místech, kde běžné fasády trpí množstvím nečistot.

Nanášení omítek stříkáním

Obr. 4 PFT omítací stroj PFT RITMO 200110
Obr. 4 PFT omítací stroj PFT RITMO 200110
Obr. 5 Násypka stroje
Obr. 5 Násypka stroje
Obr. 6 Stříkání omítky
Obr. 6 Stříkání omítky

Strojně lze nanášet jak samotné omítky, tak i lepicí a stěrkovací hmoty. Tímto způsobem je možné urychlit průběh prací nebo za stejný čas zrealizovat větší plochu omítek v porovnání s ručním nanášením.

Společnost LB Cemix používá ke strojnímu nanášení stroje PFT RITMO (obr. 4). Stroje se liší svojí velikostí a výkonem, ale ve všech verzích jsou vybaveny výtlačným šnekem, hadicemi a stříkací pistolí s tryskou. Pro nanášení omítek a stěrek je stroj doplněn kompresorem PFT LK 402, který dodá do stříkací pistole stlačený vzduch. Pastovitá omítková směs Cemix je umístěna do násypky stroje (obr. 5), odkud se hadicemi dostává až do stříkací pistole a následně na stěnu. Sypká směs je vsypána do násypky, kde se smíchá s vodou a její další cesta je shodná jako u pastovité směsi.

Strojní zařízení je vhodné použít zejména pro zatírané struktury omítek. Lze tak nanášet všechny zrnitosti omítek – 1; 1,5; 2 a 3 mm. Při použití stroje je potřeba seřídit tlak vzduchu a použít trysku, jejíž průměr je alespoň trojnásobkem zrnitosti stříkané omítky. Pro omítku v zrnitosti 2 mm tedy použijeme trysku o ø 6 mm. Omítka se již dále ručně neupravuje a na stěně zůstane v té podobě, jak je nastříkána (obr. 6). Takto dochází k výrazné úspoře času, kterou lze promítnout do ceny díla. Z toho je zřejmé, že se zvětšující se plochou roste i ekonomická výhodnost používání stříkacího zařízení.

Rýhované struktury lze nanést strojně obdobně jako zatírané struktury, ale strukturování nanesené omítky je nutné provést ručně, což při součtu nákladů na zapůjčené zařízení a doby strukturování pozbývá časové a ekonomické výhodnosti.

Obr. 7 Nanášení lepidla
Obr. 7 Nanášení lepidla
Obr. 8 Nanášení stěrky
Obr. 8 Nanášení stěrky

Lepicí hmotu Cemix lze na izolační desku nanášet v režimu stroje bez zapnutého kompresoru, kdy namíchaná směs vytéká z hubice přímo na izolační desku a ta je následně přilepena na zeď (obr. 7). Stěrkovací hmotu Cemix lze bez problémů nanášet opět stříkáním (se zapnutým kompresorem) a následně do ní zapracovat výztužnou sklotextilní tkaninu (obr. 8).

Stroje PFT Ritmo jsou podle typu většinou dodávány kompletní včetně hadic a omítací pistole s výměnnou tryskou. Další trysky je možné dokoupit a dodávají se v ø 4; 6; 8; 10 mm. Stroj i kompresor lze připojit na běžnou elektrickou síť 230V/50 Hz s jištěním 16 A. Stroj umožňuje stříkání materiálů až do zrna 3 mm a délka materiálových hadic může činit až 20 m. Délka hadic umožňuje nanesení na objekt velikosti RD bez velké manipulace se strojem, ale u větších objektů je potřeba umístit stroj na lešení.

Vyznačuje se plynule regulovatelným pohonem, což umožňuje přesné dávkování, podávání a mísení materiálu. Pro variantu stříkání sypkých lepicích a stěrkovacích hmot Cemix je potřeba přípojka vody hadicí ¾“ s provozním tlakem 3,5 bar.

Při práci se strojem je nutné dbát na to, aby materiál neztvrdnul a neucpal hadice a další části stroje. Po ukončení práce se stroj musí důkladně vymýt a vyčistit.

Obsluha stroje musí být zaškolena a při nanášení je potřeba mít praxi, aby omítka byla nanesena rovnoměrně ve správné vrstvě.

Závěr

Velkou výhodou strojního nanášení je již zmiňovaná rychlost práce, úspora času a při nanášení správné vrstvy také o cca 1/5 až 1/4 menší spotřeba materiálu. Strojní stříkání omítek a lepicích a stěrkovacích hmot Cemix je tak technologií, která se bude stále častěji objevovat na našich stavbách (obr. 9).Obr. 9
 
 
Reklama