Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Certifikované BALKONOVÉ SYSTÉMY CEMIX – spolehlivé a funkční řešení

Společně s rekonstrukcemi a opravami plášťů bytových a panelových domů jsou aktuální také opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií, které jsou nedílnou a integrovanou součástí těchto staveb.

Příčin poškození balkonových konstrukcí je celá řada. Nejčastěji souvisí se zastaralým technologickým postupem při jejich výstavbě, kdy byly hydroizolace kladeny pod spádovou vrstvu a nekvalitním provedením konstrukce souvisejícím s dříve používanými materiály a klimatickými vlivy (zejména s působením vody, teplot a mrazicích cyklů).

Společnost LB Cemix nabízí certifikované a spolehlivé systémy pro opravy těchto konstrukcí.

Řešení pro rekonstrukci venkovní balkonové konstrukce s podlahou do velikosti 4 m2 bez nutnosti její dilatace představují certifikované systémy Cemix MAX C a Cemix MAX D. Odvod vody je řešen jejím přelivem přes speciální keramické tvarovky bez nutnosti použití okapových plechů. Sloupky zábradlí jsou kotveny mimo keramický plášť, nejlépe z čela či zespodu balkonové konstrukce.

Revitalizace balkonů musí probíhat dle platných technologických předpisů a musí být dodržena certifikovaná skladba systému.


Balkonový systém MaX C a MaX D
 1. Dilatační spára
 2. Penetrace – Cemix Penetrace podlahová
 3. Spádový klín – alternativy
  Cemix Spádový potěr (080)
  Cemix Spádový potěr RAPID (180)
  Cemix Polymercementový potěr 40 (070)
 4. Penetrace – Cemix Penetrace podlahová
 5. Hydroizolace – první vrstva Cemix Hydroizolační stěrka 1K (HS1K) nebo Cemix Hydroizolační stěrka 2K (HS2K)
 6. Páska – Cemix pružná těsnicí páska 100 (120)
 7. Hydroizolace – druhá vrstva Cemix Hydroizolační stěrka 1K (HS1K) nebo Cemix Hydroizolační stěrka 2K (HS2K)
 8. Flexibilní lepidla:
  Cemix Lepidlo MAX (065) – systém MAX C
  Cemix Lepidlo FLEX EXTRA (045) – systém MAX D
 9. Dlažba RAKO Taurus s přelivovou tvarovkou
 10. Spára – Cemix spárovací hmota GFS
 11. Polyuretanový tmel – Cemix PUR tmel
 12. Provazec – Cemix Separační provazec
 13. Profil rohový nadpražní s okapovým nosem

Oprava nosné konstrukce – často je zapotřebí po odstranění starého spádového betonu provést opravu nosné konstrukce. Pokud stávající zábradlí zasahuje do reprofilované konstrukce, je nutné zábradlí demontovat a rozhodnout o jeho novém uchycení. Součástí opravy je dokonalé odstranění degradovaného betonu a důkladné očištění ocelové výztuže. Očištěná výztuž se ošetří speciální Cemix Antikorozní ochranou (141). Po jejím vyzrání se celá plocha betonu natře Cemix Penetrací hloubkovou a následně reprofiluje Cemix Reprofilační maltou (151) nebo Cemix Reprofilační maltou hrubou (151 h). Jemná reprofilace, jako je vyhlazení balkonových čel a podhledů se provede Cemix Reprofilační maltou jemnou (151 j). Do této hmoty je nutné osadit na spodní hranu balkonového čela speciální plastový profil s okapnicí sloužící k odvodu srážkové vody mimo konstrukci. Staré vybrání v podhledu balkonu, které mělo původně sloužit také k odvodu vody, je nutné také napenetrovat a vyplnit reprofilační hmotou.

Penetrace podkladu – očištěnou betonovou podlahovou plochu z horní strany balkónu opatříme Cemix Penetrací podlahovou v patřičném ředění podle návodu.

Vytvoření spádového klínu – spád podlahové konstrukce musí činit min. 2 %. Ten vytvoříme speciálním Cemix Spádovým potěrem (080) nebo jeho rychletuhnoucí variantou Cemix Spádovým potěrem RAPID (180). Potěr oddělíme od stěny dilatační páskou.

Izolování – na vyspádovanou plochu balkonu, včetně jeho čel, provádíme stěrkovou izolaci Cemix Hydroizolační stěrkou 1K, většinou ve dvou vrstvách a v celkové tloušťce cca 2 mm. Ta vytváří trvale pružnou izolační vrstvu ukončenou na hraně zabudované okapnice. Je nutné dodržet technologickou přestávku mezi nanášením jednotlivých vrstev izolace. Pro překlenutí přechodu mezi podlahou a stěnou vkládáme do izolační vrstvy Cemix Pružnou těsnící pásku.

Montáž keramické dlažby – pokládka dlažby probíhá přímo na vyzrálou izolační stěrku po cca 1–3 dnech. Na objekty balkónů je optimální použití slinuté dlažby RAKO, která je vybavena přelivovou balkonovou tvarovkou. Ta eliminuje nutnost použití, montáže a utěsňování klempířských prvků. Montáž dlažby včetně tvarovek provedeme v případě systému Cemix MAX C výrobkem Cemix Lepidlo MAX (065) kategorie C2FE, a v případě systému Cemix MAX D výrobkem Cemix Lepidlo FLEX EXTRA (045) kategorie C2TES1.

Plošné spárování dlažby – spárování dlažby včetně tvarovek je nutné provádět celoplošně flexibilní vodotěsnou a vodoodpudivou Cemix Spárovací hmotou GFS třídy CG2WAS1. Balkonové tvarovky vyložené cca 3–5 cm přes hranu je nutné podlepit v místě vyložení krycí páskou a následně také zaspárovat. Je vhodné dodržet šíři spáry min. 4 mm. Po vyspárování bude páska odstraněna.

Dotěsnění přechodových spár – pro umožnění dilatačních pohybů v přechodové spáře mezi podlahou a stěnou je nutné použít trvale pružného Cemix Polyuretanového tmelu v kombinaci s Cemix Separačním provazcem, který zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar tmelu.

1 Poškozený balkon
1 Poškozený balkon
2 Obnažená výztuž
2 Obnažená výztuž
3 Provedení antikorozní ochrany výztuže
3 Provedení antikorozní ochrany výztuže
4 Realizace spádového klínu
4 Realizace spádového klínu

5 Provádění hydroizolační stěrky
5 Provádění hydroizolační stěrky
6 Přelivové tvarovky po obvodě balkonu
6 Přelivové tvarovky po obvodě balkonu
7 Detail napojení tvarovek na stěnu
7 Detail napojení tvarovek na stěnu
8 Podlepení přelivové hrany před spárováním
8 Podlepení přelivové hrany před spárováním

9 Aplikace separačního provazce do přechodu balkonu na stěnu
9 Aplikace separačního provazce do přechodu balkonu na stěnu
10 Utěsnění přechodu balkonu na stěnu PU tmelem
10 Utěsnění přechodu balkonu na stěnu PU tmelem
11 Detail uchycení zábradlí z boku
11 Detail uchycení zábradlí z boku
12 Detail uchycení zábradlí z boku 2
12 Detail uchycení zábradlí z boku 2

13 Detail podepření zábradlí v ploše
13 Detail podepření zábradlí v ploše
14 Uchycení zábradlí a jeho podepření v ploše
14 Uchycení zábradlí a jeho podepření v ploše
15 Provedení tvarovek v rohu balkonu
15 Provedení tvarovek v rohu balkonu
16 Okapová hrana v podhledu balkonu
16 Okapová hrana v podhledu balkonu

Balkonový systém KLASIK BD Ostrava
Balkonový systém KLASIK BD Ostrava
BD Ostrava
BD Ostrava

Kromě certifikovaných balkonových systémů Cemix MAX C a MAX D nabízí značka Cemix i řešení pro rekonstrukci větších teras a balkonů, kde je dilatace ploch nutností.

Takovým systémem, který využívá klasický odvod srážkové vlhkosti z balkonu pomocí okapnicových plechů, je balkonový systém Cemix KLASIK. U tohoto systému je nutné věnovat pozornost zejména zapracování plechu mezi vrstvy hydroizolační stěrky. Zbývající skladba systému je shodná se systémy Cemix MAX.

Jak je z výše uvedeného postupu zřejmé, oprava balkonu je sice náročnou operací, ale při použití kvalitních certifikovaných materiálů a systémů a při dodržení daných zásad je možné zhotovit kvalitní dílo s dlouhou životností a spolehlivou funkčností.

www.cemix.cz

 
 
Reklama