Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Tepelné zisky a zastínění
Archiv článků od 2.6.2008 do 4.11.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

4.11.2010
Izolační skla a.s.

Žaluzie už nejsou tím, čím bývaly. Kromě zatemňování a zachování soukromí mají ještě důležitější roli, a sice regulaci solární zisků podle okamžitých klimatických podmínek. V kombinaci s kvalitním izolačním zasklením s meziskelní tepelnou fólií HEAT MIRROR se jedná o revoluční systém, který vám poslouží v každém ročním období.

29.9.2010
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Okno je vznešeným prvkem domu, který propojuje interiér s okolní přírodou, vymezuje i otevírá daný prostor, rozšiřuje ho i ohraničuje. Především pak okno vpouští do budov světlo, a tak příznivě ovlivňuje náladu jejich uživatelů.

5.8.2010
Xella CZ, s.r.o.

Stejně, jako je dnes možné postavit dům, který nepotřebuje žádnou energii na vytápění, je možné navrhnout budovu, ve které se i v největších parnech obejdete bez klimatizace. Šetříte tak nejen peníze, ale i své zdraví. Materiál Ytong poskytuje perfektní vnitřní klima po celý rok.

7.7.2010
Izolační skla a.s.

Otvorová prosklená výplň je dnes samostatnou kapitolou ve vzhledu každého domu či bytu. Není pouze funkční součástí pláště budovy, ale svými možnostmi nabízí stále nová a inovativní řešení na poli energetických úspor, ale i designu. Konkrétním příkladem ověřeným praxí jsou systémy zasklení INTERM® z dílny českého výrobce, společnosti Izolační skla.

17.5.2010
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Okno v pasivním domě je výrazným výtvarným prvkem ovlivňujícím celkový charakter domu a zároveň ovlivňujícím i jeho energetickou spotřebu. Okna i dveře jsou díky slunečním ziskům klíčovým prvkem vnějšího obvodového pláště, zejména v pasivním domě.

6.5.2010
ing. Karel Melichárek, redakce

V rámci textů z oblasti osobních zkušeností se stavbou pasivního domu nabízíme příspěvek inženýra Karla Melichárka ze Šenova. Příspěvek zazněl na semináři Dřevostavby ve Volyni.

2.5.2010
Ing. Petr Živný, Pro Windows, s.r.o.

Víte podle čeho vybírat dodavatele oken a montážní firmu? Článek odpoví na důležité otázky spojené s výběrem oken, samotného rámu, zasklení, kování, parapetů a doplňků, jako jsou stínicí prostředky apod. Autor vychází zejména z vlastních zkušeností dodavatele, výrobce a technického dozoru.

16.4.2010
Internorm-okno, s.r.o.

Speciálně v chladném období roku se optimálně využívá slabého slunečního záření a získané teplo se zadrží v budově. Vysoká hodnota g umožní také při nevhodné poloze stavby nebo nepřesné orientaci zasklení na jih optimalizovat zisky z pasivní sluneční energie.

18.3.2010
VOÏVO

S prvními jarními paprsky začíná mnoho lidí řešit otázku zastínění. V závislosti na podnebí, klimatických podmínkách, ve kterých se budova nachází a její orientace vůči světovým stranám, lze navrhnou důmyslný systém stínicí techniky, tak aby splňoval nejen nároky na vhodné zastínění celého interiéru, ale i termoregulaci budovy.

25.1.2010
Ing. Marek Ženka, ČVUT, Fakulta stavební

Parametrické studie a citlivostní analýzy, aplikované na výpočet potřeby tepla na vytápění, ukazují, že se pasivní solární zisky u dobře zateplených budov projevují jako velmi významný, ale zároveň poměrně nevyzpytatelný a obtížně definovatelný zdroj. Jde o hodnotu proměnlivou a do značné míry nespolehlivou.

18.1.2010
Ing. Jan Antonín, Pavel Kopecký, ČVUT, Fakulta stavební, katedra Konstrukcí pozemních staveb

Proces vzniku budovy je od fáze architektonické studie provázen ustavičnými změnami. Odborná "předpověď" tepelnětechnického chování takové budovy tak téměř vždy naráží na nedostatek vstupních údajů. I v takových případech však existují cesty jak poskytnout cenné informace o budoucích vlastnostech objektu. Ne vždy musí být tyto informace přesné.

14.9.2009
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc

Rostoucí zájem o zateplování velmi často končí výběrem firmy s nízkou cenou za materiál a za montáž zateplovacího systému, aniž by se při tom přihlíželo k dodržování technologické kázně. Uvedená analýza vyskytujících se vad v kontaktních zateplovacích systémech má varovat investory, jak při výběru dodavatele postupovat, aby stavba nebyla reklamována pro vzniklé závady.

8.8.2009
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT v Praze

Stranou debat o dotačním programu Zelená úsporám nezůstávají ani autorizovaní inženýři, kteří mohou zpracovávat dokumentaci a energetické výpočty. Přestože se pro účely zpracování žádostí metodika výpočtu energetické náročnosti rodinných a bytových domů hodně zjednodušila, stále se jedná o dosti komplikovaný výpočet, vycházející z řady evropských norem. Zdaleka nejefektivnější je proto použít některý z nabízených specializovaných programů...

13.7.2009
Martin Jindrák, Atrea s.r.o.

S názvem energeticky pasivní dům (EPD) se dnes setkáváme na každém kroku. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není "IN". V praxi se však zoufalý majitel ptá, proč má v jarním období přehřátý objekt a nemůže si otevřít okno. Nefunguje mu ani přetlakové chlazení ve spojení s přímým zemním výměníkem. Někde se asi stala chyba...

22.12.2008
redakce

Budova Nordica Ostrava je podle výpočtu provedeného týmem prof. Kabele na katedře TZB stavební fakulty ČVUT v Praze pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) o 30 % pod požadovanou hodnotou standardů, které jsou v ČR požadovány. Parametry pro certifikát Evropské komise Green Building, které budova splnila s rezervou, požadují minimálně 25 %.

22.9.2008
prof. Ing. Jan Tywoniak, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Určit jednoznačně potřebu tepla na vytápění nízkoenergetických a pasivních domů v kWh/(m2a) byl dosud problém. Nebylo jasné, jak určit tepelné ztráty a zisky, jaký objem a podlahovou plochu uvažovat. Proto vznikla jednotná metodika výpočtu alespoň pro rodinné bydlení.

1.9.2008
Redakce TZB-info - Ing. Josef Knob

Spotřebu energie ve formě elektřiny lze do značné míry snížit, ale protože spotřeba elektřiny se výrazně liší podle druhu spotřebiče a jeho skutečného využití, je třeba udělat rozbor provozu budovy a jednotlivých spotřebičů. Také je podstatné, co se dále děje s odpadním teplem elektrických spotřebičů.

2.6.2008
Jiří Beranovský, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Určení správné kombinace akumulační schopnosti budovy, stupně prosklení a orientace oken je cestou k optimalizaci nákladů na vytápění a chlazení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama