Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Střešní okna se zasklením proti přehřívání a hluku

Střešní okna se zasklením proti přehřívání a hluku

Návrh oken, fasádních i střešních, se stává velmi důležitou částí projektu domu. Při výběru oken je třeba brát v úvahu nejen jejich tepelněizolační vlastnosti, ale i jejich součinitel prostupu tepelného slunečního záření. Někdy jsou okna s většími solárními zisky žádané. V případě, že řešíte otázku jak pasivní solární zisky omezit, je vhodné volit okna s nízkým součinitelem prostupu tepelného slunečního záření.

Zasklení 60 minimalizuje pasivní solární zisky

Jednou z možností, jak minimalizovat v interiérech pasivní solární zisky, je použití střešních oken VELUX se zasklením 60. Tento typ zasklení má velmi nízký parametr součinitele prostupu tepelného slunečního záření g=0,29, tzn., že propustí pouze 29% slunečního tepelného záření do místnosti.

Tabulka: Počet hodin za rok, kdy v interiéru teplota dosáhne 28 oC*

Tabulka porovnává různé typy zasklení VELUX, ale také účinky dosažené využitím markýzy VELUX nebo řízenou ventilací pomocí domácí automatizace. Pro letní měsíce nabízí nejlepší řešení elektricky ovládané střešní okno INTEGRA® se zasklením --60 zastíněné venkovní markýzou (zdroj: Výpočty byly provedeny pomocí nástroje VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer, který najdete na webových stránkách www.velux.cz)

Střešní okna VELUX
se zasklením --73 se zasklením --60 se zasklením --60 se zasklením
--60
se zasklením --65
U okna 1,4 W/(m2.K) U okna 1,3 W/(m2.K) U okna 1,3 W/(m2.K) U okna 1,3 W/(m2.K) U okna 1,0 W/(m2.K)
g = 0,56 g = 0,29 g = 0,29 g = 0,29 g = 0,45
bez zastínění bez zastínění zastínění markýzou zastínění markýzou
+ řízená ventilace
(střešní okno INTEGRA®)
zastínění markýzou
80 31 20 14 35

*Pozn.: Výpočet byl proveden pro samostatně stojící rodinný dům 12 x 8 m o podlahové ploše 96 m2, se sklonem střechy 45o, který je lokalizován v Praze. V modelu bylo zohledněno 9 fasádních oken (4 okna: 60x60 cm, 5 oken: 120x210 cm) a 7 kyvných střešních oken VELUX s označením GGL, resp. GGU o velikosti M08 (6x, orientovány na jih) a F04 (1x, orientováno na sever).

Skladba zasklení

U zasklení 60 je exteriérové sklo tvrzené, 6 mm silné a je opatřeno samočisticí úpravou z venkovní strany, která pomáhá při dešti odplavovat organické nečistoty a ty se tak na skle neusazují. Sklo je pokryto tenkou vrstvou oxidu titaničitého, který působí jako fotokatalyzátor. V kombinaci s UV zářením dochází k chemické reakci, kdy se organické látky rozkládají na oxid uhličitý a vodu.

Pokovení na vnitřní straně exteriérového skla snižuje prostup tepla zasklením. Díky nízké emisivitě vyzařuje na chladné straně mnohem méně tepelného záření, než běžné sklo. Navíc odráží tepelné záření dopadající na sklo z interiérové strany zpět do místnosti.

Mezi exteriérovým a interiérovým sklem je 12 mm široká dutina vyplněná kryptonem. Vzácné plyny, jako argon a krypton, jsou vhodnějším médiem ke zlepšení tepelně izolačních vlastností než např. vzduch. Vzácné plyny nevytváření molekulární vazby, což zvyšuje tepelný odpor plynu. Plyn v uzavřeném prostoru cirkuluje vlivem rozdílných teplot interiérového a exteriérového skla. Cirkulace zabraňuje tomu, aby byla energie předávána přímo mezi jednotlivými skly.

Interiérové sklo je lepené ze dvou tabulí 3 mm skla na PVB fólii (fólie s vysokou pevností, adhezí a elasticitou). Tato fólie zajistí to, že při eventuelním rozbití skla se nevysype do interiéru a zůstane nalepené na meziskelní fólii.

Eliminace venkovního hluku

Zasklení typu 60 má vynikající parametr součinitele vzduchové neprůzvučnosti Rw=37dB. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB) a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení vzduchové neprůzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 3 dB vnímá člověk jako snížení o celou polovinu. Rovněž výrazný vliv snížení intenzity šířícího se zvuku má osazení okna do sklonu střechy i do výšky od zdroje hluku. Snížení hluku je v této závislosti až o 8 dB.

Střešní okna se zasklením 60 jsou navíc vybavena speciálním těsněním, které snižuje hladinu hluku i z dopadajícího zdroje (především deště) až o 7dB.

Se zasklením 60 jsou dodávány téměř všechny typy střešních oken VELUX. Více informací najdete na www.velux.cz.