Řešení VELUX pro pasivní domy

Datum: 2.5.2011  |  Organizace: VELUX Česká republika, s.r.o.  |  Firemní článek

Energeticky úsporné a zejména pasivní stavby se neobejdou bez kvalitních stavebních technologií. Střešní okna, která splní náročná kritéria na energetickou úspornost, nabízí společnost VELUX.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d
619 00 Brno

tel.:+420 531 015 512
e-mail:
web:www.velux.cz

Střešní okno ze sortimentu VELUX, VHODNÉ PRO PASIVNÍ DOMY, je kyvné střešní okno GGL se zasklením 62_65 a se součinitelem prostupu tepla Uokna = 0,77 W/m2.K.
Jedná se o dřevěné kyvné střešní okno, které se otevírá madlem v horní části okenního křídla.
Dále je střešní okno vybavené ventilační klapkou, která umožňuje větrání i při zavřeném okně.
Zasklení 62_65 ve střešním okně GGL se skládá z nízkoenergetického trojskla a přídavného 8mm vnějšího skla, které má navíc speciální úpravu proti rosení zvenku. U běžných typů nízkoenergetických zasklení totiž může docházet k rosení vnějšího skla. Speciální chemická úprava zasklení 62_65 právě tomuto jevu zabraňuje.

Podmínky, při kterých lze dané zasklení označit za vyhovující pro pasivní domy, byly jasně stanoveny Institutem pro pasivní domy v Darmstadtu.


Kritéria zasklení pasivního domu
Součinitel prostupu teplaUg < 0,8 W/m2K
Povrchová teplota sklaUg – 1,6. g < 0

Druhý vztah je označován jako „energetické kritérium“. Z tohoto vztahu vyplývá, že při zlepšení parametru U může klesat hodnota hodnota g. Je důležité parametry posuzovat komplexně, v rámci celoroční energetické bilance okna.

Střešní okno GGL se zasklením 62_65 má také výborné akustické vlastnosti (Rw = 40 dB) a dobře odolává zatížení sněhem či výkyvům teplot.

Střešní okno s pasivním zasklením 62_65 GGL Norma
Součinitel prostupu tepla oknem, Uw (W/m2.K) 0,77 EN ISO 12567-2
Součinitel prostupu tepla sklem, Usklo (W/m2.K) 0,5 EN 673
Index vzduchové neprůzvučnosti, Rw (dB) 40 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1
Třída jakosti zvukové izolace 4 ČSN ISO 8402
Průvzdušnost (třída) 4 EN 12 207
Součinitel spárové průvzdušnosti, iLV[m3/(s.m.Pa0,67)] . 10-4 0,04 ČSN 73 0540
Součinitel světelného slunečního záření, τV 0,60 EN 410
Součinitel prostupu tepelného slunečního záření, g 0,39 EN 410

Technické parametry střešního okna GGL se zasklením 62_65

Těsnost budov a střešní okna

Střešní okno GGL se zasklením 62_65 je díky čtyřstupňovému těsnění na křídle i rámu okna zařazeno do třídy průvzdušnosti 4 se součinitelem spárové průvzdušnosti iLV = 0,0387[m3/(s.m.Pa0,67)].10-4.

Střešní okno GGL 62_65 je špičkovým výrobkem jak z pohledu tepelně-technických vlastností, tak z pohledu průvzdušnosti. I ostatní střešní okna VELUX doporučovaná do nízkoenergetických domů, např. střešní okno GGU s nízkoenergetickým trojsklem 65 a iLV = 0,0683[m3/(s.m.Pa0,67)].10-4, plnohodnotně vyhovují požadavkům na těsnost budov. Tuto skutečnost lze doložit také např. měřením objektu Sluneční dům v Rakousku, ve kterém je umístěno 18 solárně ovládaných střešních oken VELUX GGU. Naměřená hodnota blower door testu je, jak ukazuje certifikát, n50 = 0,55 1/h, zatímco požadavek normy na těsnost pasivních domů je n50 = 0,6 1/h.


Obr. Sluneční dům s 18 střešními okny VELUX. Hodnota blower door testu n50 = 0,55 1/h.

Pro těsnost obálky budov je zásadní správné provedení parozábrany v celém domě včetně střešních oken. Proto je vhodné při montáži střešních oken použít parotěsnou fólii BBX z našeho sortimentu, která zajišťuje bezpečné a těsné spojení mezi rámem střešního okna VELUX a parotěsnou fólií střešního pláště. Jedná se o parotěsnou fólii s difuzní propustností Sd = 75 m včetně samolepicí butylové těsnicí pásky pro upevnění do drážky rámu okna, zajišťující snadné provedení parozábrany kolem vnitřního ostění okna. Fólie je vyrobena z polyetylenu.


Obr. Parotěsná fólie BBX zajišťuje bezpečné a těsné spojení mezi rámem
střešního okna VELUX a parotěsnou fólií střešního pláště.

Tepelná stabilita místnosti v letním období

Z hlediska optimální tepelné pohody v interiérech, především pak v letních měsících, je třeba u střešních oken sledovat hodnotu součinitele prostupu tepelného slunečního záření g, která vyjadřuje míru pasivních solárních zisků. Tato hodnota činí u zasklení 62_65 g = 0,39.

Doplníme-li střešní okno venkovní markýzou VELUX, která dokáže jednoduchým a velmi účinným způsobem snížit prostup slunečního tepla do interiéru až o 90 %, dosáhneme spolu se zajištěnou ventilací i v letních měsících příjemného klimatu v podkroví. Venkovní markýza je vyrobena ze síťoviny, jejímž základem je skleněné vlákno obalené plastem. Síťovaná struktura nebrání výhledu okna ven.


Obr. Venkovní markýza VELUX sníží prostup slunečního tepla do interiéru až o 90 %.

Osazení střešního okna do střešního pláště

Nejlepší způsob osazení střešního okna s pasivním zasklení 62_65 do střechy je se zapuštěným lemováním EDJ 2000 s integrovanou zateplovací sadou. Lemování VELUX zajišťuje dokonalé osazení okna a jeho vodotěsné napojení na střešní plášť. Pomocí lemování EDJ 2000 je střešní okno zapuštěno do konstrukce střechy o 40 mm hlouběji a vylepšuje tepelně-technické vlastnosti osazeného střešního okna až o 18 %. U střešního okna GGL 62_65 je pak certifikovaná hodnota Uokna = 0,6 W/m2.K (viz certifikát).

Navíc je instalace okna do střešní krytiny nenápadná a celek působí estetičtěji.

Detail doporučovaného osazení střešního okna GGL s pasivním zasklením 62_65 s lemováním EDJ 2000 ukazuje následující výkres:

Správný výběr zasklení a lemování střešních oken VELUX má rozhodující vliv na energetickou bilanci budov. Více informací k výrobkům VELUX pro energeticky úsporné stavby najdete na www.velux.cz.

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. je členem České rady pro šetrné budovy.

 

Datum: 2.5.2011
Organizace: VELUX Česká republika, s.r.o.



Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČeský ostrovní dům zve na Pohled do budoucnosti, seminář o domě v roce 2030Při stavbě v Hradci Králové objevili archeologové opevnění, projekt investor upravíRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu