Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na mezinárodním symposiu zazněly nejnovější poznatky o důležitosti denního světla v budovách

Na čtvrtém mezinárodním VELUX Symposiu o denním světle, které se konalo začátkem května v Lausanne pod názvem Denní světlo - jak ho vnímá člověk, se sešlo téměř 300 odborníků, aby představili nejnovější vědecké poznatky a shodli se na významu denního světla uvnitř budov a jeho významu pro lidské zdraví, produktivitu či schopnost učení.

Symposium poskytlo jedinečný multidisciplinární pohled na účinky denního světla na lidskou psychiku. Mezi zúčastněnými byli specialisté z mnoha oborů od architektů, stavařů a designérů osvětlení až po neurology, antropology a biology. Odborníci se shodli na tom, že mezi lidským zdravím a denním světlem v budovách existuje zřejmý vztah - v budovách s dostatkem denního světla se cítíme mnohem lépe. Dalším úkolem je nyní využít tyto poznatky v praxi a promítnout je do projektů budoucích staveb.

"Je neuvěřitelné, jak různorodý je svět výzkumu vlivů denního světla a praktických aplikací. Během dvou dnů jsme si vyslechli 27 prezentací týkajících se denního světla a jeho vlivu na lidské zdraví. Věřím, že jsme na dobré cestě vytvořit skutečně důkladný a mnohostranný pohled na tuto problematiku," říká Per Arnold Andersen, architekt a šéf oddělení pro denní světlo, energii a vnitřní klima společnosti VELUX Group.

Kvalita denního světla a jeho působení na psychiku

Všechny vědecké závěry na symposiu vyzněly shodně v tom, že denní světlo dokáže zlepšit psychickou i fyzickou pohodu a dodat nám pocit, že se lépe orientujeme v okolí a ve venkovních podmínkách. Pozitivní vliv na psychické zdraví má i kvalita denního světla, jeho variabilita a spektrum.

Část odborníků na symposiu prezentovala výzkumy zdravotních účinků denního světla z hlediska všech věkových kategorií od malých dětí po seniory, od zdravých po zdravotně postižené, včetně lidí se zrakovým handicapem či lidmi trpícími sezónními depresemi.

Další specialisté se zaměřili na historii využívání denního světla v budovách od antiky po dnešek a poskytli příklady toho, jak bylo denní světlo v budovách vždy důležité. Jiní přítomní odborníci prezentovali to, jak naše intuitivní a hluboce duchovní vztahy k dennímu světlu určovaly tvar budov a jak bylo v historii denní světlo v budovách využíváno.

Nové evropské standardy denního světla

VELUX Symposia o denním světle se zúčastnili i experti zapojení do přípravy historicky prvního evropského standardu denního světla. Tato nová norma má být připravena v roce 2013 a veřejnost se k ní bude moci vyjadřovat již na podzim roku 2012. Cílem normy je zabránit výstavbě budov s nedostatečnou úrovní denního světla.


Na čtvrtém ročníku odborné konference věnované významu denního světla z pohledu člověka se sešlo téměř 300 odborníků, kteří představili nejnovější vědecké poznatky k důležitosti denního světla uvnitř budov a jeho významu pro lidské zdraví, produktivitu či schopnost učení.
 
Na čtvrtém ročníku odborné konference věnované významu denního světla z pohledu člověka se sešlo téměř 300 odborníků, kteří představili nejnovější vědecké poznatky k důležitosti denního světla uvnitř budov a jeho významu pro lidské zdraví, produktivitu či schopnost učení.

Část odborníků upozornila na skutečnost, že 95 % existujících staveb bude sloužit k bydlení a práci i v budoucnu, a proto je důležité uvažovat o vlivech denního světla na lidi i v existujících budovách.

"Jako výrobci střešních oken máme ve VELUX Group úzkou vazbu k návrhu a výstavbě budov. Impulz ke vzniku těchto symposií jsme dali před šesti lety a nyní vidíme, že zkoumání oblasti denního světla v budovách byl začátek delší cesty, než jsme původně očekávali. Zatímco na prvním symposiu jsme hledali společnou řeč účastníků z různých odborných oblastí, dnes jsme svědky toho, jak se mezinárodní komunita odborníků na denní světlo rozrůstá," říká Per Arnold Andersen.


Denní světlo bylo nejen ústředním tématem, ale i nedílnou součástí všech přednášek na odborné konferenci VELUX Symposium o denním světle.
 
Na fotografii je zachyceno vzdělávací centrum Rolex v Lausanne, dějiště čtvrtého mezinárodního VELUX Symposia o denním světle.

Této akce se vůbec poprvé také zúčastnilo přes 30 doktorandů z devíti zemí. Debatovali o svých projektech a vytvořili historicky první síť doktorandů zaměřenou na otázky denního světla.

VELUX Symposium o denním světle se koná každým druhým rokem s cílem poskytnout mezinárodní fórum pro sdílení znalostí, zkušeností a vizí týkajících se důležitosti denního světla, a to z pohledu různých profesí. Více informací o VELUX Symposiu o denním světle najdete na www.thedaylightsite.com.