Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Tepelné zisky a zastínění
Archiv článků od 14.3.2003 do 26.5.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.5.2008
Prof. Dr. Gernot Minke, Universita Kassel, Germany

Zelené střechy v šikmém provedení mají oproti běžné krytině několik výhod, například v létě střechu chladí vlivem odpařováním vody z vegetace a při dešti zpomalují odtok dešťové vody. Střecha pokrytá substrátem s neupravovanou trávou, nejlépe i s možností zálivky je přirozená, bezúdržbová a trvanlivá.

28.4.2008
Prof. Dr.h.c. Ing. Milan Bielek, DrSc., Doc. Ing. Boris Bielek, PhD., Mgr. Daniel Szabó, STU - Stavebná fakulta Bratislava

Dvojitá transparentná fasáda budovy Národnej banky Slovenska v Bratislave. Prirodzený fyzikálny medzipriestor a kvantifikácia jeho parametrov metódou experiment in-situ. Meracia technika. Ukážka spracovania klimaticky závislých výsledkov experimentu. Dokumentovanie čiastkových výsledkov experimentu z kritického letného obdobia.

17.3.2008
Ing.Petr Kotek, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Jak ovlivní geometrie objektu energetickou náročnost? Existuje jiný ukazatel (koeficient) geometrie stavby, než je současně používaný faktor tvaru FT=A/V?

28.5.2007
Ing. Markéta Hofmanová,

Balkóny a lodžie jsou v současnosti hojně užívaným architektonickým prvkem. Jedná se o velmi vítané rozšíření vnitřního prostoru, jeho propojení s venkovním prostředím a tím i jeho zhodnocení. Autorka upozorňuje na řešení otázek statiky, hydroizolací a negativní vliv na osvětlení vnitřních prostor.

26.2.2007
Ing. Jiří Cikhart, DrSc. - soudní znalec a energetický auditor

Zajišťují větší úspory indikátory spotřeby tepla nebo osazení termostatických ventilů? Jednoznačná odpověď neexistuje. Pouze optimální spolupráce regulační a indikační nebo měřicí techniky totiž může vést k dosažení nejvyšších možných úspor tepelné energie.

30.10.2006
doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury, Ústav stavitelství, VUT v Brně

Pro tepelnou stabilitu jsou konstrukce s větší hmotností vhodnější. V případě aplikace konstrukce s tepelně technickými parametry PD je možné, ale použít i konstrukce lehké. V praxi se to projevuje širokým uplatněním dřeva i jiných lehkých materiálů. Následující článek přináší nejen tyto závěry.

7.10.2006
Centrum pasivního domu

"Rozmach výstavby pasivních domů, tedy domů s extrémně nízkou potřebou tepla na vytápění, je doslova dech beroucí. Tedy především v německy mluvících zemích. Jiné, včetně České republiky, jsou spíše v začátcích." Slovy doc. Ing. Jana Tywoniaka, CSc. přijměte pozvánku na druhý ročník konference.

11.10.2005
Colt International, s.r.o., Ing. Dagmar Kopačková, z tiskové konference a firemních materiálů

Firma Colt nabízí komplexní služby v oblasti návrhu, dodávek, montáže, servisu a údržby zařízení pro větrání, klimatizaci, chlazení, rekuperaci, čištění vzduchu, osvětlení, fasádních prvků a MaR. Článek přináší informace z tiskové konference u příležitosti založení nového českého zastoupení včetně výběru z diskuse.

1.8.2005
Ing. Juraj Diabelko

Institut pro marketing a trendové analýzy v rakouském Gutau blízko Linze není jen obyčejná kancelářská budova, ale objekt, v jehož plášti je integrováno na 200 m2 fotovoltaických panelů a je koncipován jako tzv. "energeticky nulový" dům.

13.5.2004
Ing. Naďa Langová, PhD., doc. Ing. Jozef Víglaský, CSc.

Približne 40 % ročnej spotreby energie na Zemi je využívané na vykurovanie objektov v komunálnej sfére. V tejto hodnote je ukrytá veľká rezerva umožňujúca šetrenie energie, ktoré môže byť dosiahnuté aj progresívnou architektúrou. Túto označujeme ako "slnečnú" (solárnu) architektúru.

14.11.2003
Lenka Ševčíková, Sylva Klímová, Danuše Čuprová, VUT BRNO, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Aktivní využívání energie Slunce pomocí termických solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů je technika široce popsaná a průmyslově nabízená. Její pasivní využívání a ochrana proti nežádoucím tepelným ziskům v letním období je naopak pro řadu architeků a projektantů budov "země neznámá".

12.11.2003
Ing. Miloš LAIN, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Jak uvedl profesor Santamouris při své přednášce na Semináři NAS Enerbuild v Praze, je v Řecku měrná spotřeba domů na vytápění vyšší nežli ve Švédsku a naopak Ve Švédsku je vyšší měrná spotřeba budov pro chlazení. Tento zdánlivý paradox je důsledkem dlouhodobého architektonického přizpůsobování budov místním klimatickým podmínkám.

12.10.2003
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Vladimír Jirka, Jozef Korečko, Marek Řehoř

Demonstrační a výukové středisko pro propagaci obnovitelných zdrojů energie ve stavebnictví bude navrženo jako nízkoenergetický objekt s integrovanými prvky využívání sluneční energie s co nejvyšším stupněm autonomie (voda, energie, odpady). Parcela pro výstavbu vzdělávacího centra se nachází v jižních Čechách, v atraktivní a přírodně významné příhraniční oblasti Novohradska, v údolí říčky Stropnice.

14.3.2003
Ing. Michal Kabrhel, ČVUT FSV TZB

Systém vytápění má i při použití obnovitelných zdrojů energie vytvořit v interiéru optimální tepelné a případně i vlhkostní parametry. Při navrhování netradičních zdrojů energie je vhodné sledovat, zda energetický přínos daného řešení odpovídá možnému snížení komfortu užívání a zda jsou v projektu uvažovány i určité nepřesnosti, ke kterým v reálném provozu dojde.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama