Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná izolace soklu – nové materiály i technická řešení

Obrázek 1
Obrázek 1, 2
Historicky nejspolehlivější sokly byly vždy z kvalitního kamene.
Obrázek 2

Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitním a dostatečným zateplením jsou v současné době předmětem častých diskuzí, a to zejména ve spojitosti s úsporami energií a snížení nákladů na vytápění. Důležitou otázkou pro investora je, zdali v jeho konkrétním případě je dostačující tepelně izolační obálku dimenzovat na úroveň nízkoenergetických domů se spotřebou do 50 kWh/(m2.a), či je vzhledem k předpokládanému nárůstu ceny energií vhodnější ekonomickou variantou optimální izolační obálku navrhnout na úroveň tzv. pasivního domu se spotřebou do 15 kWh/(m2.a). U těchto staveb narůstá na významu řešení jednotlivých detailů a eliminace tepelných mostů, jedním z nich je i řešení zateplení soklové části.

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz“, ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a souvisejících letitých zkušeností.

 

Co vlastně dnes vyžadujeme od soklu

Obrázek 3Obrázek 4Obrázek 3, 4
Ne každý kámen či plná cihla na soklu odolaly extrémním nárokům.
 • dostatečnou pevnost
 • odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)
 • odolnost proti působení mrazu
 • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí
 • možnost mechanického čištění
 • dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu
 • ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon
Obrázek 5Obrázek 6Obrázek 5, 6
Typické řešení jednovrstvé zděné konstrukce.

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Funkce tepelné izolace soklu

 • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
 • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu a tím zamezení vzniku plísní
 • výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
 • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
 • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
 • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
 • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace
Obrázek 7Obrázek 8Obrázek 9Obrázek 7, 8, 9
Typická řešení pro zateplené stěnové konstrukce.

Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem. Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů.

Typické problémy hliníkových zakládacích (soklových) lišt u zateplovacích systémů ETICS

 • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič tj. lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem
 • hliník má vysokou tepelnou roztažnost tj. často dochází k trhlinám v zateplovacím systému u napojení na hliníkovou soklovou lištu
 • hliník nemá vysokou požární „odolnost“ tj. je slabým místem z hlediska požární bezpečnosti
 • hliník je cenově náročný materiál
Obrázek 10Obrázek 11Obrázek 10, 11
Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci, popř. i na vnitřním povrchu.
Obrázek 12Obrázek 13Obrázek 14Obrázek 12, 13, 14
Sokl pasivního domu s hliníkovou soklovou lištou soklu tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Oprava byla technicky i finančně náročná.
Obrázek 16
Obrázek 16
Příklad „nového“ detailu soklu dle evropské asociace výrobců ETICS – EAE.
Obrázek 17
Obrázek 17
Sokl se nenachází jenom nad terénem, ale nad každou vodorovnou konstrukcí, tj. terasou, balkonem, markýzou apod. Příklad řešení soklové části nad střešní konstrukcí dle podkladů CZB (Cechu pro zateplování budov).

Obrázek 15
Obrázek 15
Výše uvedený pasivní dům dostává detail s použitím plastového rohovníku s okapničkou tj. profilu který výrazně nedilatuje, nevede teplo, a dokonce není cenově náročný.
Obrázek 18
Obrázek 18
Zateplená stěna a nezateplený sokl s nopovou fólií na povrchu tj. řada těžko řešitelných problémů (omítka, estetika, promrzání, …).
 

Tepelně izolační materiály pro sokl a spodní stavbu.

Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě tj. jak perimetrické izolace (Isover EPS SOKL, Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách. Naopak mezi výhody desek Isover EPS SOKL a SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk do 200 mm, konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,034 a 0,035 W/(m.K).

Maximální hloubka použití základních materiálů pro sokl a spodní stavbu
Isover EPS SOKL 30003,0 m
Isover EPS SOKL4,5 m
Isover EPS Perimetr4,5 m
XPS SYNTHOS 3012,0 m
XPS STYRODUR 3035CS12,0 m

Isover EPS SOKL 3000 pro ekonomické řešení standardních soklů

Kromě nízké nasákavosti, mrazuvzdornosti atd. je třeba se zabývat také otázkou ekonomiky řešení, tj. optimalizovat poměr cena/výkon. Z tohoto důvodu byla v letošním roce uvedena na trh nová izolační deska Isover EPS SOKL 3000. Izolační deska vychází z osvědčené koncepce desky Isover EPS SOKL, tj. formátu 1000×500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Nová deska Isover EPS SOKL 3000 je určena pro maximální hloubku pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací. Izolační desky Isover EPS SOKL a Isover EPS SOKL 3000 se vyrábějí v tloušťkách 20–200 mm, což umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby tj. nízkoenergetických a pasivních domů.

Tabulka
Základní vlastnosti izolačních desek Isover EPS SOKL 3000
Tabulka
Základní vlastnosti izolačních desek Isover EPS SOKL
Obrázek 19Obrázek 20Obrázek 21 Obrázek 19, 20, 21
Příklad aplikace izolačních desek Isover EPS SOKL 3000 tloušťky 180 mm v detailu nízkoenergetické stavby. Na soklovou část přímo navazují grafitové desky Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem. Zpětný spoj hydroizolace byl vytvořen přímo mezi izolačními deskami Isover EPS SOKL 3000 (upravený terén bude nad úrovní vodorovné hydroizolace).

Závěr

Zateplení soklu pomocí desek Isover EPS SOKL, SOKL 3000, Perimetr, popř. extrudovaného polystyrenu XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstvenou zateplenou stěnu. Zateplení neřeší pouze snížení úniku tepla, ale celkové dlouhodobé spolehlivé fungování tohoto důležitého detailu.

Další informace naleznete na www.isover.cz.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.