Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč byla použita foukaná izolace v objektu mateřské školy v Zadní Třebáni?

Pohled na novou budovu koncipovanou jako nízkoenergetickou stavbu
Pohled na novou budovu koncipovanou jako nízkoenergetickou stavbu

Mateřská školka v Zadní Třebáni je koncipovaná jako nízkoenergetický objekt, který byl postaven z vápenopískových tvárnic. Zatímco plášť budovy byl zateplen polystyrenovými deskami, část stropu mezi prvním a druhým patrem včetně střešních šikmin byly zatepleny foukanou celulózovou izolací. Realizaci prováděla aplikační firma Jiří Nejedlý, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Zafoukání izolantu bylo provedeno již v postavené a zakryté budově. To přineslo celou řadu výhod, a to zejména v rozvrhu technologických procesů. Například zcela vymizelo nebezpečí, že by v případě deště mohla izolace zvlhnout. V konstrukci stropů byly použity OSB desky, do kterých se navrtaly podle předem rozvrženého nákresu otvory, které posloužily pro zafoukání Climatizeru Plus®. Ve střešních šikminách to nebylo zapotřebí.

 
Zadní trakt mateřské školky
Zadní trakt mateřské školky
Podhled do hlavní místnosti
Podhled do hlavní místnosti
Izolované šikminy v prvním patře mateřské školky
Izolované šikminy v prvním patře mateřské školky

Detail práce aplikační firmy Jiří Nejedlý – plnění foukacího stroje Climatizerem Plus
Detail práce aplikační firmy Jiří Nejedlý – plnění foukacího stroje Climatizerem Plus
Detail aplikace Climatizeru Plus u střešních šikmin
Detail aplikace Climatizeru Plus u střešních šikmin
Podkrovní prostor bude sloužit k technologickým účelům. Strop byl izolován Climatizerem Plus
Podkrovní prostor bude sloužit k technologickým účelům. Strop byl izolován Climatizerem Plus

Proč byla použita foukaná izolace?

Climatizer Plus® je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyráběna na bázi přírodního celulózového vlákna firmou CIUR a.s. Jeho měrná tepelná kapacita je 1919 až 2142 J/kg.K, takže funguje v zimě i v létě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Tepelný odpor při cca 20 cm tloušťce je 5 m2.K/W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W/m2.K). Velkou výhodou je nízká tepelná vodivost (ʎD(23/50) = 0,038 W/m.K) a možná aplikace již při nízké objemové hmotnosti okolo 30 až 40 kg/m3. To znamená, že výborně izoluje, ale nezatěžuje stávající konstrukce střech svoji vahou. Climatizer Plus® umožňuje velmi rychle se zbavit vlhkosti, velmi dobře přilne ke všem detailům a tím snižuje riziko tepelných mostů a spárového proudění vzduchu. Díky svému složení vyniká protipožárními vlastnostmi a rovněž zlepšuje akustiku stavby. Climatizer Plus® je vhodný zejména pro izolace obvodových plášťů a stropů suchou nebo stříkanou technologií.

V případě vyšších požadavků na požární odolnost konstrukce (třída A1) je možné Climatizer Plus® nahradit foukanou minerální izolací Climastone®. Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělících stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob apod.

Naopak v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou (podlahové konstrukce, předstěny, obezdívky atp.) se uplatní zcela nenasákavý foukaný polystyren s příměsí grafitu Climastyren®. Jeho součinitel tepelné vodivostí je 0,034 W/m.K. Tento materiál najde využití i při sanacích skutečně problémových konstrukcí.

Svoji nabídku foukaných izolací nedávno firma CIUR a.s. rozšířila o materiály CLIMAWOOD®. Jedná se o unikátní foukanou tepelnou izolaci vyrobenou s čistých volných dřevěných vláken. Je určena pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí. Materiál je vhodný také pro prefabrikovanou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je λD = 0,040 W/m.K a měrná tepelná kapacita cd = 2100 J/kg.K.

Je také dobré připomenout, že při správné koordinaci zateplovacího postupu lze všechny foukané aplikace provádět přímo na stavbě, tzn. včetně rekonstrukcí starších domů. V případě dodržení správného technologického postupu a díky pečlivě hlídané a sofistikované výrobě těchto materiálů je zaručena 100% spolehlivost.

Zvyšujeme komfort, snižujeme náklady

Climatizer Plus® patří do skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí ucelená řešení pro kompletní tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického komfortu. COMPRI® je synonymem pro přirozeně zdravé bydlení s nízkými náklady na vytápění. Vyrábí a dodává firma CIUR a.s. již od roku 1991.

Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz

CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 50 tisíc tun druhotných surovin ročně.