Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zateplení obvodových stěn objektů

Systém izolací COMPRI® představuje ucelený skladebný systém materiálů, který řeší veškeré možné situace týkající se izolací staveb, a to včetně akustického komfortu. Všechny materiály patřící do systému COMPRI® jsou nejen kvalitativně 100% prověřené, ale především se vzájemně doplňují a funkčně na sebe navazují. Správně provedená izolace nejen sníží náklady na vytápění, ale významně prodlouží životnost objektu, přičemž náklady na zateplení se vrací v řádu několika let. Protože tepelné ztráty obvodových zdí mohou dosahovat až 35 %, patří zateplení této částí objektu k nejčastějším realizacím.

Zateplení z vnitřní strany

Tento způsob zateplení, ač se jeví na první pohled velmi jednoduchý, bývá ve skutečnosti z pohledu stavební fyziky velmi problematický. V případě neodborného posouzení a nesprávného návrhu situace může dojít k vlhkostním problémům. Proto je v první řadě důležitý odborný posudek a průzkum místa. Skladebný systém COMPRI® nabízí řešení, která zajistí nejen tepelnou pohodu, ale rovněž potřebný aktivní transport vlhkosti, který bude automaticky reagovat na to, co se vně a uvnitř konstrukce děje. Doporučeným řešením je aplikace systému dřevovláknitých desek Udi, které se díky vlastnostem dřeva dokáží velmi dobře vypořádat nejen s vlhkostí, ale také jsou vynikajícím přírodním izolantem.

Schéma možností zateplení pomocí materiálů COMPRIR. Více na www.compri-izolace.cz. Izolace Compri CIUR
Schéma možností zateplení pomocí materiálů COMPRIR.
Více na www.compri-izolace.cz
 

Nejpoužívanější je v tomto směru kontaktní systém UdiIN RECO® vyrobený ze dřeva jehličnanů s integrovaným vyrovnáváním podkladu a inteligentní parobrzdou UdiMULTIGRUND®, což je patentovaná minerální omítka. Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti je ʎ = 0,038 až 0,048 W/m.K a měrná tepelná kapacita cd = 2100 J/kg.K. Tento systém je vhodný pro všechny budovy, které nemohou být izolovány z vnější strany a také tam, kde se izolované prostory používají jen občas, protože systém umožňuje rychlé a efektivní vytopení. UdiIN RECO® aktivně dýchá, je kapilárně aktivní a difuzně otevřený. Na rozdíl od desek z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken je vzniklý kondenzát ukládán uvnitř systému UdiIN RECO® a díky přirozenému vysychání dřevěných vláken opět předáván do prostředí v místnosti nebo transportován vně díky kapilární vodivosti. UdiIN RECO® se aplikuje přímo na očištěný povrch stěny pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek.

Další alternativou je izolační systém se vzduchovými komůrkami UdiCLIMATE®. Jeho jedinečnost spočívá v kombinaci velkého počtu vzduchových sloupců s dřevovláknitými izolačními deskami. Součinitel prostupu tepla se zlepší přibližně o 30 %. UdiCLIMATE® vede k větší stabilizaci vnitřního klima v místnostech, řízenému přenosu vlhkosti, ke zlepšení tepelně izolačních vlastností včetně zvukové izolace a ochrany v létě před přehříváním. Jeho aplikace je rovněž kontaktní a nepotřebuje žádnou laťovou konstrukci.

Izolace z vnější strany objektu

Skladba vnější izolace zděné obvodové stěny Izolace Compri CIUR
Skladba vnější izolace zděné obvodové stěny

Pokud je možné izolovat objekt z vnější strany, pak systém COMPRI® zohledňuje, zda se jedná o stěnu zděnou nebo dřevěnou, tzv. dřevostavby. V případě zděné obvodové stěny objektu je možné zvolit kontaktní zateplení nebo systém provětrávané fasády. Kontaktní zateplení probíhá obvykle pomocí expanderů Hufer a dřevovláknité izolační desky UdiSPEED®, kterými je vytvořen na vnější straně omítky zhruba 20cm prostor pro zafoukání celulózové izolace Climatizer Plus®. Konečnou povrchovou úpravu tvoří difuzně otevřená omítka, aby celý systém mohl dýchat a odvádět vlhkost, a tím dochází k zamezení vzniku plísní.

Dalším řešením je vytvoření provětrávané fasády, která vylepšuje fyzikální vlastnosti celého systému prouděním vzduchu ve vytvořeném meziprostoru. Hlavní výhodou tohoto řešení je lepší odvod vlhkosti a zvukového útlumu. Z toho důvodu se provětrávané fasády hodí u starších domů a všude tam, kde se již vyskytují problémy s vlhkostí nebo tam, kde se dají očekávat. Skladba je prakticky shodná s kontaktním systémem s tím rozdílem, že na vytvoření prostoru pro foukaný izolant se použije dřevovláknitá deska UdiTOP®. Konečnou povrchovou úpravu tvoří vnější obklad, který je připevněn na svislém roštu (například dřevěné palubky, Slovinyl Siding, apod.), v jehož mezerách pak proudí vzduch. Součinitel prostupu tepla systému je U = 0,17 W/m2.K.

Jednodušším způsobem je aplikace kontaktního systému UdiRECO®. Tato dřevovláknitá tepelně izolační deska se skládá z měkké části, která se přikládá přímo ke stěně (sama vyrovnává povrch cca 2 cm) a tvrdé části, na kterou se aplikuje difuzně otevřená omítka. Součinitel prostupu tepla je U = 0,29 W/m2.K.

Dřevovláknité desky Udi se používají samostatně nebo v kombinaci s celulózovou tepelnou izolací Climatizer PlusR Izolace Compri CIUR
Dřevovláknité desky Udi se používají samostatně nebo v kombinaci s celulózovou tepelnou izolací Climatizer PlusR
Kontaktní zateplení vnějšího obvodového pláště rodinného domu systémem UdiRECO Izolace Compri CIUR
Kontaktní zateplení vnějšího obvodového pláště rodinného domu systémem UdiRECO
Zateplená fasáda domu Izolace Compri CIUR
Zateplená fasáda domu

Příklad skladby u zateplení obvodové stěny dřevěné – kontaktní zateplení Izolace Compri CIUR
Příklad skladby u zateplení obvodové stěny dřevěné – kontaktní zateplení

V konstrukcích dřevostaveb je možné použít kontaktní způsob zateplení a i systém provětrávané fasády. Kontaktní zateplení nabízí hned tři řešení. Nosnou konstrukci tvoří vždy dřevěná rámová konstrukce, která je z vnitřní strany buď zavětrována OSB deskou nebo je místo OSB desky použita parobrzda ve formě inteligentní folie Intello® PLUS nebo je na OSB desku připevněna ještě dřevovláknitá deska UdiCLIMATE®, která ještě více vylepšuje vnitřní klima místnosti. Ve všech případech je takto vytvořen prostor pro foukaný izolant Climatizer Plus®. Finální povrchovou úpravu dotváří opět difuzně otevřená omítka. Tímto způsobem lze dosáhnout součinitele prostupu tepla U = 0,15 až 0,20 W/m2.K.

I u vnějšího zateplení dřevostaveb lze použít odvětrávanou fasádu. Nosnou konstrukci tvoří dřevěná rámová konstrukce, u které jsou z vnější strany použity nastavitelné expandéry. Folie Intello® PLUS plní funkci parozábrany. Takto vytvořený prostor je z vnější strany zaklopen dřevovláknitou deskou UdiTOP® a zafoukán izolantem Climatizer Plus®. Součinitel prostupu tepla je U = 0,18 W/m2.K.

Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus®, která v popisovaných řešeních plní funkci primárního izolantu, má celou řadu nesporných výhod. Především je to vysoká měrná kapacita (2020 J/kg.K) a nízký difuzní odpor. Aby nedocházelo ke slehnutí materiálu, je potřeba v těchto případech používat objemovou hmotnost 60 až 70 kg/m3. K dalším výhodám patří i to, že dokonale vyplní vymezený prostor, bezvadně přilne ke každému materiálu a snižuje riziko spárového proudění vzduchu. Samozřejmostí jsou i dobré požární vlastnosti a odolnost vůči škůdcům, houbám a plísním.

Zvyšujeme komfort, snižujeme náklady. Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz. Vyrábí a dodává CIUR a. s. již od roku 1991.


CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.