Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zateplení střech bytových domů sníží výrazně náklady

Případ první - jediné možné efektivní řešení

Západočeská univerzita v Plzni disponuje v Borské ulici čtyřmi bytovými domy, které byly postaveny v roce 1999. Jedná se o klasické panelové skelety zakončené dvouplášťovou rovnou střechou o rozměru zhruba 24 x 20 metrů. Správa budov začala v roce 2003 řešit problém s nedostatečným zateplením a vlhkostí v horních patrech domu. Zatímco spodní byty se při nulové venkovní teplotě přetápěly na 26 °C, tak na stropech horních bytů bylo naměřeno pouhých 11 °C. Nemluvě o tvorbě plísní, řadě vlhkých míst a rohů. Kontrolními sondami se zjistilo nedostatečné a navíc špatně provedené zateplení minerální deskovou izolací. Rozpočet na demontáž střechy, položení izolace, montáž nové střechy, manipulační mechanizaci a práce byl odhadnut na 1 milion korun pro jeden dům, což bylo nad možnosti správy budov. Hledalo se tedy jiné, ekonomičtější řešení.

Foukaná izolace

Firma Pirmet navrhla ZPČ použít foukanou tepelnou izolaci Climatizer Plus®. Hlavním argumentem tohoto řešení byly nejen technické parametry Climatizer Plus®Ÿ, zejména tedy tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita a nízký difuzní odpor, ale i cena realizace a v neposlední řadě i rychlost. Do stávající střechy bylo navrtáno celkem 56 děr, kterými se zafoukala celá dutina v průměrné tloušťce 30 cm (tj. cca 150 m3 Climatizer Plus®Ÿ) bez zhutnění. Díky vlastnostem Climatizer Plus®Ÿ došlo po krátkém čase k sesednutí a vytvoření přirozené odvětrávací dutiny. Montážní otvory byly následně osazeny komínky pro lepší odvětrávání střechy. Realizace trvala celkem 5 dní. Objem investice činil cca 250 tisíc Kč, tedy pouhých 25 % oproti původnímu odhadu. V první fázi došlo k okamžitému efektu snížení teploty na patě domu o 6 °C, přičemž teplota u stropu horních bytů stoupla na 21 °C. Protože byty se stále ještě přetápěly, byla snížena teplota na patě domu o další 3 °C. Navíc horní patra byly již bez plísní a vlhkosti. Pozitivní zkušenosti s první domem ovlivnily rozhodnutí aplikovat tento způsob zateplení i na dalších třech domech. V současné době, tedy po výměně oken, se náklady na vytápění domů pohybují na hranici 40 % původních nákladů! V roce 2009 byla provedena za přítomnosti zástupců Svazu českých a moravských bytových družstev kontrola střešního pláště, která ukázala bezchybnou funkci odvětrávání střechy a perfektní stav izolace. Climatizer Plus®Ÿ splňuje veškeré protipožární požadavky a je imunní vůči hlodavcům, hmyzu či jiným škůdcům.
Případ druhý - Ústí nad Labem

Klasický panelový dům v Ústí nad Labem starý 40 let se potýká jako valná většina podobných objektů s řadou neduhů, zejména s neekonomickým hospodařením energií. Majitelé domu se tedy rozhodli v první fázi vyměnit okna, ve druhé pak zateplit dvouplášťovou střechu.

První krok ke snížení energetické náročnosti

„Problém všech podobných investorů je, že neřeší věc komplexně. Projektant by měl nejprve vypracovat analýzu domu a následně určit všechny kroky potřebné ke snížení energetické náročnosti objektu,“ říká Ing. Pavel Žubretovský, který zateplení střechy navrhoval. „Situace na trhu je však bohužel odlišná. Projektanti se snaží navrhnout co nejlevnější řešení, u kterého se investor ještě snaží cenu snížit. Dělají se kompromisy, které však do budoucna přinesou více škody než užitku.“ V případě situace bytového domu v Ústí nad Labem lokalita Dobětice byla zvolena izolace v podobě foukaného Climatizeru Plus®Ÿ firmy Ciur a.s. „Toto řešení mělo svou nespornou výhodu v jednoduchosti a rychlosti, a také jsme se vešli do cenového požadavku investora. Důležité byly samozřejmě prvotní technické parametry, tedy především nízký difuzní odpor a vysoká měrná kapacita, které byly pro nás rozhodující.“

Výhodou tohoto řešení je, že investor pociťuje účinky prakticky druhý den a díky vlastnostem Climatizeru nemusí mít strach z tvorby plísní. Předpokladem však bylo navrhnout dostatečné odvětrávání střechy za pomocí řady turbinek. U Climatizeru Plus®Ÿ je velmi důležitá vysoká profesionalita aplikační firmy, protože je nutné, aby zafoukání střechy bylo provedeno rovnoměrně v celé ploše.
Climatizer Plus® patří do sofistikovaného skladebního systému izolací COMPRI®Ÿ, který nabízí ucelená řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického komfortu. COMPRI® je synonymem pro přirozené zdravé bydlení a nízké náklady na vytápění.

Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz

Vyrábí a dodává CIUR a.s. již od roku 1991.


CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.