Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revoluční akustické desky Wolf jsou ultra tenké a bezkonkurenčně účinné

Staro-nový problém

Většina starších budov neodpovídá v řadě faktorů soudobým nárokům na bydlení. Je logické, že domy a budovy stavěné například před 80 lety dnešním normám a požadavkům nevyhovují. Nejčastěji se v této souvislosti skloňují problémy tepelné a akustické izolace. V praxi nejde jen o objekty určené k bydlení, ale i o zřizování provozoven či kancelářských prostor.

Na druhé straně stavitelé nových domů hledají moderní materiály, které jim svým výkonem umožní dosažení vysokých normativních a uživatelských nároků nejefektivnějším způsobem. I zde zůstává problematika zvukové a tepelné izolace číslem jedna.

V obou případech ale v současné době již nelze řešit nároky zvyšujících se norem pouhým mechanickým navyšováním tloušťky používaných izolantů. Je to otázka prostorových nároků, pracnosti a ceny za materiál včetně dopravy. Cesta „mechanického“ přístupu je tak, zdá se, epochou na ústupu.

Mezi nastupující moderní materiály nové generace patří zvukově izolační desky Wolf, které dokáží uspět v obou kategoriích. Jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Jsou kompatibilní s prakticky všemi v současnosti používanými stavebními technologiemi a systémy.

Wolf PhoneStar

Čím masivnější, resp. těžší konstrukce, tím lepší zvukově izolační vlastnosti. Lehkým dřevěným konstrukcím je proto často vyčítána náchylnost ke zvýšenému roznášení zvuku. Například stropní konstrukce pak často působí jako velké rezonátory. S tímto efektem je tedy nutné u novostaveb počítat již na projekčním stole. Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Požadavek těžkých a masivních izolací může být u dřevostaveb, panelových staveb, rekonstrukcí nebo půdních adaptací – prostě všude tam, kde je potřeba lehká, tenká a přitom výkonná zvuková izolace, velkým problémem. Například použití atributů klasické těžké podlahy – betonu a tím pádem i mokrého procesu je u řady typů novostaveb, dřevostaveb či rekonstrukcí včetně půdních vestaveb nevhodné anebo prakticky nemožné. Kromě vody, která se nezbytně dostává do konstrukce, tu jsou i větší konstrukční výška podlahy, tloušťka stěn či statické zatížení stavby.

Unikátní řešení z tohoto hlediska přináší akustické desky Wolf PhoneStar ze systému Compri dodávané na český trh tuzemskou firmou Ciur. Jsou určené pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů a ve srovnání s jinými systémy se holedbají zatím nepřekonaným poměrem tloušťka desky/zvukově izolační výkon. Masivnost konstrukce – hutnost a hmotnost, jsou tu nahrazeny důmyslem a volbou materiálů.

Navzdory fyzice

Srovnání hodnot vzduchové neprůzvučnosti nejpoužívanějších systémů.
Srovnání hodnot vzduchové neprůzvučnosti nejpoužívanějších systémů.

Řešení spočívá v unikátním patentu využívajícím těžkou hmotu v podobě sypkého křemičitého písku, který vyplňuje vnitřní prostor dvou nebo třívlnného komorového kartonu. Zvuková vlna pak prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Zrnka se rozkmitají a změní tím zvukovou vlnu na pohybovou energii. K průniku na druhou stranu desky pak už zvuk nemá energii. Technologie umožňuje izolovat zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména při nízkých kmitočtech, což je ta část zvukového spektra, která nás svým hlukem obtěžuje nejvíce. Desky Wolf PhoneStar jsou díky tomu schopny zlepšit kročejový útlum až o 33 dB a útlum zvuku až o 36 dB. Je to obdivuhodné číslo, pokud vezmeme v potaz, že v bytových domech jsou požadavky na zvukovou izolaci místností mezi jednotlivými byty 53 dB. Žádná konkurence tohle neumí.

Deska Wolf PROFESSIONAL s překříženou střední vlnou je určena pro větší zatížení a dodávána v rozměru 1200×800 mm. Tou další obrovskou a revoluční výhodou patentové konstrukce je pak minimální tloušťka desek Wolf: 10, 12,5 resp. 15 mm podle typu desky.

Izolace stěn a montáž

Akustická deska Wolf TRI na principu těžké hmoty v podobě jemného křemičitého písku, jenž vyplňuje vnitřní prostor desky, která je vyrobena z tvrdého kartonu. Tloušťka desky od 10 do 15 mm. Plošná hmotnost od 12 do 18 kg/m².
Akustická deska Wolf TRI na principu těžké hmoty v podobě jemného křemičitého písku, jenž vyplňuje vnitřní prostor desky, která je vyrobena z tvrdého kartonu. Tloušťka desky od 10 do 15 mm. Plošná hmotnost od 12 do 18 kg/m2.

Pro zvukové izolace stěn jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaném rozměru 1250×625 mm. Montují se přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt z lehkých příčkových konstrukcí. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce.

Montáž probíhá suchou cestou a nezanáší tak nežádoucí vlhkost do stávající konstrukce. Je proto velmi rychlá, bez časových prostojů a technologických přestávek. Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Desky se montují na sraz, v jednotlivých řadách potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lícová strana opatřená štítkem musí vždy směřovat do interiéru. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit například malbou nebo štukem. Desky jsou kotveny pomocí akustických hmoždinek Herkules na bázi skelných vláken. Tyto hmoždinky minimalizují zvukové mosty. Do desek se ale dají také vrtat běžné hmoždinky, přidělávat skobičky i háčky, jako do normální stěny.

Více informací na www.vseproizolace.cz

Akustická předstěna s deskou Wolf TRI tl. 15 mm, izolací a finálním sádrokartonem zlepší hodnotu vzduchové neprůzvučnosti až o 22 dB.
Akustická předstěna s deskou Wolf TRI tl. 15 mm, izolací a finálním sádrokartonem zlepší hodnotu vzduchové neprůzvučnosti až o 22 dB.
Montáž kontaktního akustického systému s deskami Wolf bez separace s tloušťkou 28 mm. Využití v případě velmi omezeného prostoru. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti až o 6 dB.
Montáž kontaktního akustického systému s deskami Wolf bez separace s tloušťkou 28 mm. Využití v případě velmi omezeného prostoru. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti až o 6 dB.
Dřevěné lamely jako možný finální povrch na akustické předstěně s deskami Wolf.
Dřevěné lamely jako možný finální povrch na akustické předstěně s deskami Wolf.

CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 50 tisíc tun druhotných surovin ročně.