Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 22.11.2010 do 17.12.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články     

Bílý pórobeton pracuje jako plíce domu

17.12.2014 | Xella CZ, s.r.o.
Zdravé a ekonomické bydlení je téma, u nějž dochází k mnoha názorovým střetům. Současný trh totiž nabízí řadu stavebních materiálů, které mají různé výhody i rizika, a ty je třeba brát v úvahu. Všestranné řešení základních kriterií, jimiž se při rozhodování o svém budoucím domě řídíme, poskytuje systém Ytong.

Konstrukční detaily: Nyní aktualizované a kdykoliv k dispozici

29.10.2014 | Xella CZ, s.r.o., Ing. Václav Vetengl
Konstrukční detaily představují technické řešení, dají se použít jako příloha projektu nebo mohou být vloženy do výkresu. Jsou navrženy pro klasické domy i budovy v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Kompletní zpracování konstrukčních detailů pro budovy občanské a bytové výstavby poskytuje rovněž příležitost sledovat vzájemné návaznosti.

Realizace železobetonových skeletových staveb založených na patkách

8.9.2014 | Skeletsystem Goldbeck
Stavební systémy a prefabrikované celky jsou spolehlivé a přesně známe jejich vlastnosti a výsledné chování. Podívejte se na realizace prefabrikované konstrukční soustavy Skeletsystem Goldbeck. Železobetonový systém pro hrubé stavby domů nahrazuje nejnáročnější mokré procesy na stavbě a výrazně zrychluje a zlevňuje stavbu, často i v náročném terénu.

Interiérové čepové schodiště ve znaleckém posudku

7.7.2014 | Ing. Martin Múčka, Ph.D., Znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování
Článek navazuje na podrobný popis schodiště a představuje znalecký posudek na kvalitativní stav interiérového čepového schodiště kombinace nerez – dřevo – sklo, kde bylo znaleckým úkolem řešit kvalitativní stav dřevěných stupnic. Schodiště bylo samonosné dvouramenné s mezipodestou bez podstupnic a ve 2 NP byla galerie, jejíž zábradlí bylo konstrukčně spojeno se zábradlím schodišťovým, a tudíž lze konstatovat, že galerie byla součástí schodiště.

Schodiště jako součást dispozičního řešení stavby

30.6.2014 | Ing. Martin Múčka, Ph.D., znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování
Článek popisuje schodiště z pohledu konstrukčního, designového, architektonického a v neposlední řadě i vnímání schodiště jako podstatného konstrukčního celku u vícepodlažních stavebních celků z pohledu uživatelů jednotlivých bytů, rodinných domů návštěvníků nákupních center.

Realizace RD v systému Ytong s využitím masivní konstrukce střechy Ytong Komfort

25.6.2014 | Xella CZ, s.r.o., Ing. Petr Mareček, technický poradce Xella CZ
V Hamrech nad Sázavou vyrostl od léta do zimy 2013 nenápadný dvoupodlažní rodinný dům. Vlastně nenápadný až nyní. Poté, kdy dostal klasickou čepici v podobě hladké krytiny a čeká na finální kabát strukturované vnější omítky. Skoro všechno ostatní, co ukázal svému okolí v době svého růstu, bylo zvláštní, výjimečně, nápadné a osobité.

Schodiště Ytong

7.5.2014 | Xella CZ, s.r.o.
Od dubna 2010 je účinná ČSN 73 4130 určující požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší. Ytong dodává prováděcí dokumentaci obsahující přesné tvary schodišťových stupňů a způsob uložení.

Materiál a vlastnosti Ytongu

5.5.2014 | Xella CZ, s.r.o.
Kompletní sortiment Ytong nabízí ucelený systém pro hrubou stavbu domu a šetří čas i peníze.Není nutné dodatečné zateplení, je Mercedes stavebních látek v oblasti požární odolnosti, má řešení pro akustické stěny.

Schody a schodiště Ytong – jednoduchá a rychlá výstavba

12.12.2013 | Xella CZ, s.r.o.
Schody jsou nejen potřebné, přitahují i oči jako výrazný architektonický prvek. Jejich návrh a výstavba patří mezi nejnáročnější stavební činnosti. Usnadnění přinášejí vyztužené prefabrikované schodišťové stupně Ytong.

Dokončené povrchové úpravy schodů na bázi dřeva – metody posuzování a laboratorní zkoušení

16.9.2013 | doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
Příspěvek se zabývá požadavky na fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti dřevěných stupnic schodů a faktory, které ovlivňují tyto vlastnosti při dlouhodobém užívání dřevěných stupnic schodů. V článku je sledován zejména vliv teploty prostředí a jejích střídání a působení UV záření jako složky slunečního záření na kvalitu nátěrových filmů povrchových úprav.

Prefabrikované stropy LiaStrop pro všechny typy budov

12.9.2012 | LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Prefabrikované stropy LiaStrop z lehkého keramického betonu od Lias Vintířov přináší při výstavbě rodinných a bytových domů, průmyslových staveb i budov občanské vybavenosti celou řadou výhod. Těmi hlavními jsou rychlost a přesnost řešení. Oproti jiným stropním systémům přináší betonové stropy z prefabrikovaných dílců, ale také úsporu finančních nákladů a výborné akustické a statické vlastnosti.

Roomstone – vetknuté schody do zdi bez nutnosti betonové nosné stěny

9.6.2012 | Ing. Nikola Smutný, SWN Moravia s.r.o.
V současné době se stále více setkáváme s vícepodlažními dřevostavbami. Pro tyto dřevostavby je téměř nutností samonosné schodiště. Ve stále větší oblibě jsou vetknuté schodiště bez nutnosti podpěr a vnitřní schodnice. Do nedávné doby bylo možno tato schodiště kotvit jen do betonové nosné stěny, což způsobovalo výrobcům dřevostaveb jisté komplikace. Systém Roomstone umožňuje díky speciální konstrukci vetknout nášlapy i bez nutnosti nosné betonové stěny.

Nový BALAKRYL BETON ochrání betonové povrchy i svislé konstrukce

4.1.2012 | PPG Architectural Coatings Eastern Europe a.s.
Jedním z běžných degradačních efektů je tzv. karbonatace, neboli degradace betonu způsobená kyselými plyny v atmosféře. Vyhnout se jí lze buď volbou speciálních složek betonu již při stavbě, a to výběrem speciálního cementu, kvalitní vody a kameniva, a nebo pomocí tzv. sekundární ochrany. Tou jsou především speciální nátěry na beton, například BALAKRYL BETON.

Schodišťové stupně YTONG

22.6.2011 | Xella CZ, s.r.o.
Schodištové stupně Ytong SCH jsou prvky z pórobetonu P3,3-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Schodišťové stupně slouží pro zhotovení schodišť v interiéru rodinných, případně bytových domů.

SKELETSYSTEM GOLDBECK - novinka v oblasti stavby rodinných domů

2.3.2011 | Skeletsystem Goldbeck
Společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o. uvádí na trh převratnou novinku v oblasti výstavby rodinných domů. SKELETSYSTEM GOLDBECK je prvním systémem na našem trhu, který pro stavbu rodinných domů využívá technologii montovaného železobetonového skeletu.

Systém TYFO - zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin

22.11.2010 | redakce z firemních materiálů Betosan s.r.o.
Systém TYFO® je vhodný např. pro zesílení dřevěných krovů a trámů, stabilizace, zesílení a stáhnutí prasklin u zdiva, zesílení prvků s poddimenzovanou či špatně provedenou výztuží, zvýšení osové únosnosti a korozní ochrana sloupů.
zpět na aktuální články