Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku má modré obrysy (II)

Klid je základní lidskou potřebou. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost.

Větší klid – vyšší standard
Optimální ochrana proti kročejovému zvuku Schöck Tronsole®

Systém ochrany proti kročejovému zvuku

Izolaci proti kročejovému zvuku lze realizovat jen jako spolupůsobící systém. Přitom je nutno zohlednit všechny komponenty a napojení konstrukcí ve schodišťovém prostoru. Systém izolace proti kročejovému zvuku Schöck Tronsole® se skládá z několika částí, jež se ideálně vzájemně doplňují. Jde o kompletní řešení bez rizika vzniku akustických mostů během provádění stavebních prací. A navíc: Systém Schöck Tronsole® je zárukou technické spolehlivosti a hospodárnosti při projektování i provádění.
Snadné provádění a bezpečné přerušení konstrukcí
Varianty zabudování systému Schöck Tronsole®

Spolehlivá ochrana proti kročejovému zvuku pro každé schodiště

Se systémem Schöck Tronsole® máte k dispozici řadu různých komponentů, které lze optimálně kombinovat pro jakékoliv použití. Pokaždé tak vznikne dokonalý celek – pro útlum kročejového zvuku bez kompromisů. Ochrana proti hluku je zaručena pouze tehdy, je-li celé schodiště akusticky odděleno od navazujících konstrukcí. K tomu je nutno provést všechny spáry po obvodu schodišťových konstrukcí tak, aby nemohlo dojít ke vzniku akustických mostů.

U systému Schöck Tronsole® dokládají modré obrysy úspěšnou eliminaci akustických mostů. Pokud jsou souvislé a nepřerušené, jsou schodišťové prvky akusticky odděleny od ostatních konstrukcí. Tím se zvyšuje nejen kvalita bydlení a hodnota nemovitosti, nýbrž také jistota při projektování a realizaci stavby.

Další přednosti:

 • Kompletní systém: řešení vhodná pro všechna železobetonová schodiště – ať už točitá nebo s rovnými rameny, pro podesty i ramena
 • Maximální jistota při projektování: vyzrálé a osvědčené výrobky s akustickým posouzením dle DIN 7396 a statickým posouzením, jako je např. technické schválení prvku Tronsole® typ Q
 • Nejrůznější možnosti řešení: široký sortiment výrobků s mnoha konstrukčními možnostmi jako např. řešení bez úložných konzolek nebo provedení vzduchové mezery mezi schodištěm a stěnou
 • Snadné a bezpečné zabudování: díky optimalizaci výrobků a spolehlivosti modrých obrysů
 • Rozsáhlý zákaznický servis: všestranná podpora našimi specialisty ve fázi projektu i při zabudování, ve Vaší kanceláři nebo přímo na stavbě

Přímé schodišťové rameno, oddělení ramen s mezipodestou od podesty: Schöck Tronsole® typ Z, T a L


Ln,w ≤ 40 dB:

Zjednodušené posouzení1) dle ÖNORM B 8115 -4:
40 dB + 1dB + 3 dB = 44 dB ≤ 45 dB
(normový požadavek na třídu B splněn)

 • Schöck Tronsole® typ T-V4
  ΔL*n,w ≥ 31 dB
 • Schöck Tronsole® typ Z
  ΔL*n,w ≥ 27 dB
 • Schöck Tronsole® typ L

Přímé schodišťové rameno, podesta s plovoucí podlahou: Schöck Tronsole® typ F, B a L

Ln,w ≤ 35 dB

Zjednodušené posouzení1) dle ÖNORM B 8115 -4:
35 dB + 1 dB + 3 dB = 39 dB ≤ 40 dB
(normový požadavek na třídu A splněn)

 • Schöck Tronsole® typ F-V1
  ΔL*n,w ≥ 32 dB
 • Schöck Tronsole® typ B-V1
  ΔL*n,w ≥ 32 dB
 • Schöck Tronsole® typ L

Točité schodišťové rameno: Schöck Tronsole® typ F, Q a L

Ln,w ≤ 38 dB

Zjednodušené posouzení1) dle ÖNORM B 8115 -4:
38 dB + 1 dB + 3 dB = 42 dB ≤ 43 dB
(normový požadavek na třídu B a CR splněn)

 • Schöck Tronsole® typ F-V1
  ΔL*n,w ≥ 32 dB
 • Schöck Tronsole® typ Q
  ΔL*n,w ≥ 30 dB
 • Schöck Tronsole® typ L

1) Posouzení se provádí pro nepříznivé podmínky v těžkých stavebních konstrukcích: Uvažuje se s plochou přijímací místnosti 13 m2, se světlou výškou 2,4 m a bezpečnostní přirážkou 3 dB.

Dokonalost v každém detailu – spolehlivý systém
Schöck Tronsole®: měřítko pro účinný útlum kročejového zvuku

Schöck Tronsole® typ T


Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (monolit nebo prefabrikát) na podesty nebo stropní konstrukci (monolit nebo poloprefabrikát).

Schöck Tronsole® typ T uspokojuje i náročné architektonické požadavky a umožňuje snadnou manipulaci na stavbě nebo v panelárně. Lze s ním realizovat všechny běžné tloušťky podest a šířky ramen. Rovná plocha spárového profilu umožňuje průběžnou napojovací spáru rovnoměrné tloušťky po celém obvodu. U podesty i ramene odpadá nutnost realizace úložných konzolek.

 • Standardní provedení s třídou požární odolnosti R90 pro zaručenou požární bezpečnost
 • Technické schválení německého certifikačního ústavu DIBt pro bezpečné projektování
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Snadné zabudování pomocí hřebíkových lišt, které se přibijí přímo k bednění.
Snadné zabudování pomocí hřebíkových lišt, které se přibijí přímo k bednění.
Rovná plocha spárového profilu umožňuje snadné bednění v panelárně i na stavbě.
Rovná plocha spárového profilu umožňuje snadné bednění v panelárně i na stavbě.
Prvky lze buď objednat na míru, nebo zkrátit na místě.
Prvky lze buď objednat na míru, nebo zkrátit na místě.

Schöck Tronsole® typ F

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (prefabrikát) na podesty resp. stropy (prefabrikát nebo poloprefabrikát).

Zcela bezpečné zabudování: Schöck Tronsole® se přilepí pomocí integrovaných samolepicích pásů k prefabrikovanému schodišťovému rameni. I při manipulaci s prefabrikátem tak zůstane na správném místě. Díky oddělení ramene od podesty resp. stropní konstrukce a dokonalému vyplnění tohoto prostoru nemohou do spáry vniknout nečistoty. Tím se eliminuje riziko vzniku akustických mostů během provádění stavby.

 • Prvky lze přizpůsobit hloubce uložení od 13 cm do 16 cm (vodorovný rozměr)
 • Úsporné řešení pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku mezi schodišťovým ramenem a podestou / stropem
 • Dodává se v 5 různých šířkách. Standardní provedení je k dispozici ve 2 třídách únosnosti. Vyšší třídy únosnosti na vyžádání.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
S integrovanými samolepicími pásy pro přilepení na prefabrikát, bez nutnosti přídavných opatření.
S integrovanými samolepicími pásy pro přilepení na prefabrikát, bez nutnosti přídavných opatření.
Výztužná plastová hrana zaručuje tvarovou stálost a snadnou manipulaci.
Výztužná plastová hrana zaručuje tvarovou stálost a snadnou manipulaci.
Elastomerové ložisko a výztužná plastová hrana jsou umístěny 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).
Elastomerové ložisko a výztužná plastová hrana jsou umístěny 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).

Schöck Tronsole® typ Q


Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení točitých schodišťových ramen na schodišťové stěny.

Schöck Tronsole® typ Q je smykový trn vyvinutý pro systémy ochrany proti kročejovému zvuku. Skládá se ze tří samostatných komponentů: stěnové pouzdro, nosný profil a pouzdro trnu s integrovanou závěsnou smyčkou. Smykové trny musí mít technické schválení certifikačním orgánem, což je zárukou snadného projektování a bezproblémového předání stavby.

Typ Q umožňuje provedení různé tloušťky spáry až do 100 mm. Spáru lze pak bez problémů ponechat nevyplněnou (jako vzduchovou mezeru).

 • Typ Q lze použít pro desky schodišťového ramene od tloušťky 120 mm
 • Nosný profil z nerezové (A2) nebo žárově pozinkované oceli
 • Protipožární příslušenství pro zařazení do třídy požární odolnosti R90 při tloušťce spár do 65 mm
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Otočný nosný prvek se zajištěním správné polohy pomocí pojišťovacího péra lze přizpůsobit sklonu ramene a snadno zabudovat.
Otočný nosný prvek se zajištěním správné polohy pomocí pojišťovacího péra lze přizpůsobit sklonu ramene a snadno zabudovat.
Závěsná smyčka je integrována ve správné poloze na pouzdru – pro bezpečnější zabudování.
Závěsná smyčka je integrována ve správné poloze na pouzdru – pro bezpečnější zabudování.
Pomocí protipožárních manžet lze při tloušťce spár do 65 mm dosáhnout třídy požární odolnosti R90.
Pomocí protipožárních manžet lze při tloušťce spár do 65 mm dosáhnout třídy požární odolnosti R90.

Schöck Tronsole® typ Z


Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podest (monolit nebo prefabrikát) na schodišťové stěny.

Při užití prvku Schöck Tronsole® typ Z se na mezipodestě nemusí realizovat plovoucí podlaha. Urychlí se tak provádění, a mezipodesta může mít menší tloušťku. Při tloušťce podesty h ≥ 180 mm nenarušuje prvek Tronsole® obvodovou spáru, protože je ukryt v konstrukci a není viditelný ze spodní strany. Prvek Schöck Tronsole® typ Z se skládá ze stěnového pouzdra a typového armokoše typ Z Part T (k přiobjednání).

 • Stěnové pouzdro s přípojným rámečkem pro napojení spárových desek typ L bez akustických mostů
 • Prvek Tronsole® typ Z (stěnové pouzdro + typový armokoš) je ve standardním provedení zařazen do třídy požární odolnosti R90
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přípojný rámeček po obvodu pro napojení na navazující konstrukce bez akustických mostů.
Přípojný rámeček po obvodu pro napojení na navazující konstrukce bez akustických mostů.
Typový armokoš s distančními podložkami pro bezpečné a snadné zabudování.
Typový armokoš s distančními podložkami pro bezpečné a snadné zabudování.

Schöck Tronsole® typ B s typem D


Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (monolit nebo prefabrikát) na základové desky.

Prvek Schöck Tronsole® typ B umožňuje akusticky přerušené uložení monolitických a prefabrikovaných schodišťových ramen na základové desce. Je vybaven integrovanými samolepicími pásy pro přilepení k prefabrikátu. I při manipulaci s ramenem tak zůstane na správném místě. Díky kompletnímu oddělení ramene od základové desky a dokonalému vyplnění tohoto prostoru nemohou do spáry vniknout nečistoty. Tím se eliminuje riziko vzniku akustických mostů během provádění.

 • Kompletní oddělení ramene od základové desky pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku
 • Dodává se v 5 různých délkách a 2 různých šířkách. Standardní provedení je k dispozici ve 2 třídách únosnosti. Vyšší třídy únosnosti na vyžádání.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
S integrovanými samolepicími pásy pro přilepení na prefabrikát, bez nutnosti přídavných opatření.
S integrovanými samolepicími pásy pro přilepení na prefabrikát, bez nutnosti přídavných opatření.
Elastomerové ložisko je umístěno 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).
Elastomerové ložisko je umístěno 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).
Akusticky uložený trn k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce.
Akusticky uložený trn k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce.

Schöck Tronsole® typ L


Eliminuje akustické mosty ve spáře mezi schodišťovými rameny resp. podestami a stěnami.

Spárové desky Schöck Tronsole® typ L dokonale vyplňují spáru a vylučují tak vniknutí nečistot, které by mohly způsobit akustické mosty. Jen pokud se vyloučí znečištění všech spár mezi schodišťovou stěnou a ramenem resp. podestou, mají ostatní komponenty kročejové izolace náležitou účinnost. Spárové desky Schöck Tronsole® typ L jsou proto nutným doplňkem tohoto systému pro izolaci proti kročejovému zvuku a tvoří v kombinaci s ostatními systémovými komponenty modré obrysy jako pomoc při projektování a provádění stavebních prací bez akustických mostů.

 • V rámci všech provedených akustických měření se testoval také přenos zvuku spárovými deskami
 • Pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku
 • Vhodnost prvků Tronsole® pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem.
K dispozici je i balík protihlukové ochrany, který obsahuje 15 spárových desek typu L, lepicí pásku, odlamovací nůž a značkovací fix.
K dispozici je i balík protihlukové ochrany, který obsahuje 15 spárových desek typu L, lepicí pásku, odlamovací nůž a značkovací fix.
Samolepicí pás po celé ploše pro snadné, rychlé a bezpečné provádění
Samolepicí pás po celé ploše pro snadné, rychlé a bezpečné provádění
Šířky 420 mm a 250 mm umožňují optimální přizpůsobení běžným tloušťkám schodišťových ramen a podest.
Šířky 420 mm a 250 mm umožňují optimální přizpůsobení běžným tloušťkám schodišťových ramen a podest.

Kompletní systém pro eliminaci akustických mostů
Výběr správných komponentů a jejich pečlivé zabudování


Zabudování

Pro zajištění účinného útlumu kročejového zvuku se schodišťová konstrukce opatří po celém obvodu systémovými komponenty Schöck Tronsole®. Oproti komplikovaným stavebním řešením pomocí jednotlivých prvků redukuje systém Schöck Tronsole® chyby při montáži a riziko úrazu na minimum. Modré obrysy přerušovaných stavebních konstrukcí navíc minimalizují riziko vzniku akustických mostů.

Ať už v panelárně, nebo na stavbě:
Zabudování systému Tronsole® je snadné a bezpečné

S námi je eliminace akustických mostů hračka


Jednou z nejdůležitějších charakteristik systému Schöck Tronsole® je jednoduchost zabudování každého systémového komponentu. Ať už v panelárně, nebo přímo na stavbě: Všechny prvky jsou konstruovány tak, aby umožňovaly rychlou montáž a hladký průběh stavebních prací.

 • Souvislé modré obrysy jako indikátor správného provedení bez akustických mostů
 • Montážní návody pro všechny systémové prvky – beze slov, s lehce srozumitelnými obrázky

Vaše bezpečnost nám leží na srdci

Druh železobetonového schodiště, které je třeba akusticky přerušit, zde nehraje roli. Schöck Tronsole® nabízí vždy spolehlivé řešení. Předání stavby pak proběhne bez problémů.

 • Všechny produkty bezpečně splňují zvýšené požadavky na ochranu proti hluku
 • K dispozici jsou nutné statické posudky, např. technické schválení certifikačním ústavem pro typ Q
 • Vhodnost prvků Tronsole® pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem Technické univerzity TU Kaiserslautern (EBB 150003-1)
Úspora času a eliminace chyb při provádění: Všechny komponenty lze bez problémů zabudovat.
Úspora času a eliminace chyb při provádění: Všechny komponenty lze bez problémů zabudovat.
Po montáži nejsou nutné žádné dodělávky: Integrované samolepicí pásy jsou zárukou, že vše zůstane na správném místě.
Po montáži nejsou nutné žádné dodělávky: Integrované samolepicí pásy jsou zárukou, že vše zůstane na správném místě.

Snadná kontrola správného zabudování

Sebelepší stavební projekt není nic platný, pokud při jeho realizaci dojde k chybám. Jestliže se akustické přerušení mezi jednotlivými konstrukcemi neprovede správně, jsou následky obzvláště nápadné a nepříjemné. U systému Schöck Tronsole® lze kdykoliv prověřit, zda byly jednotlivé komponenty zabudovány bez akustických mostů. Sledujte zkrátka modré obrysy. Pokud jsou viditelné po obvodu celého schodiště, je zabudování systému Schöck Tronsole® v pořádku. Pak se můžete spolehnout na optimální ochranu proti kročejovému zvuku.

Udělejte si vlastní představu

Chcete se informovat o montáži systému Schöck Tronsole® nebo hledáte podrobnosti k zabudování jednotlivých komponentů? Naše montážní videa Vám poskytnou informace k tématu "kompletní systém ochrany proti kročejovému zvuku" – ve formě jednoduchých návodů slovem a obrazem.

Systém izolace proti kročejovému zvuku Tronsole® vytváří modré obrysy, které jsou při předání stavby důkazem napojení bez akustických mostů.
Systém izolace proti kročejovému zvuku Tronsole® vytváří modré obrysy, které jsou při předání stavby důkazem napojení bez akustických mostů.
Skoro jako v kině: Naše videa Vám poskytnou hlubší pohled do světa produktů Schöck Tronsole®.
Skoro jako v kině: Naše videa Vám poskytnou hlubší pohled do světa produktů Schöck Tronsole®.


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.